Comisia Europeană prezintă miercuri o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale și anunță că începând de anul viitor va publica un raport anual care va analiza modul în care statele membre aplică dispozițiile cartei.

HotNews.roFoto: Hotnews

Potrivit unui comunicat al CE, noua strategie se axează pe patru direcții de acțiune care stabilesc modalitățile de punere în aplicare a cartei în următorii 10 ani. Astfel, dispozițiile cartei sunt obligatorii pentru statele membre atunci când acestea pun în aplicare legislația UE.

„Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre și, prin dialog, este pregătită să le sprijine cu privire la punerea în aplicare eficace a legislației UE și la respectarea deplină a dispozițiilor cartei. Statele membre sunt invitate să desemneze un punct focal al cartei pentru a facilita coordonarea și schimbul de informații. Începând din 2021, Comisia va prezenta un raport anual cu privire la cartă, analizând mai amănunțit punerea acesteia în aplicare în statele membre în anumite domenii. Raportul din 2021 se va concentra asupra drepturilor fundamentale în era digitală”, se arată într-un comunicat al CE.

De asemenea, Comisia va monitoriza măsurile naționale care afectează activitățile societății civile și care contravin legislației UE și va lua măsuri împotriva acestora.

„Unele state membre nu dispun încă de instituții naționale pe deplin funcționale în domeniul drepturilor omului, care reprezintă legături importante între guvern și societatea civilă. Statele membre sunt invitate să înființeze astfel de instituții și să se asigure că acestea dispun de mijloacele necesare pentru a-și desfășura activitatea în deplină independență. Comisia va promova, de asemenea, activități de formare cu privire la cartă destinate judecătorilor, altor practicieni din domeniul justiției și apărătorilor drepturilor omului”, se mai arată în comunicat.

Totodată, CE anunță că instituțiile UE trebuie să respecte dispozițiile cartei în toate acțiunile lor și că va lansa o campanie de informare cu privire la cartă și va utiliza programul Erasmus+ pentru a crește gradul de sensibilizare al tinerilor.

„Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la prima proclamare a cartei care reprezintă o declarație europeană a drepturilor omului. Aceasta este expresia valorilor Uniunii noastre. Carta are aceeași valoare juridică ca și tratatele. Vreau ca oamenii să știe cui se pot adresa dacă le sunt încălcate drepturile”, a declarat Věra Jourová, vicepreședinta pentru valori și transparență.

„Au apărut recent noi provocări în materie de drepturi fundamentale; pandemia de COVID-19 și restricțiile aferente acesteia reprezintă un exemplu grăitor. Evoluțiile pe care le-am observat în societate necesită un angajament reînnoit pentru a asigura aplicarea deplină a cartei de către UE și statele sale membre. Mai mult ca oricând, trebuie să plasăm carta în centrul activității noastre și să ne asigurăm că cetățenii își pot exercita efectiv drepturile fundamentale”, a declarat și comisarul pentru justiție, Didier Reynders.

Citește și: