​​Un grup format din cele mai importante organizații europene de transfer de responsabilitate a producatorilor (OTR) solicită UE regândirea politicii din domeniul DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice). WEEE Forum, organizație formată din Organizațiile de Transfer de Responsabilitate a Producătorilor (OTR) din întreaga lume, prezintă o nouă viziune care subliniază necesitatea revizuirii actualului sistem de responsabilitate extinsă a producătorilor, inclusiv a țintelor impuse, care nu mai sunt potrivite în contextului actual.

Behaviour economy cycleFoto: ecotic

Pe baza cercetării recente făcute de Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare (UNITAR), pe fondul numărului mic de state membre ale UE care pot îndeplini țintele de colectare ale anului 2019 pentru DEEE și în ciuda progreselor semnificative făcute în colectarea de cantități tot mai mari de deșeuri generate, WEEE Forum evidențiază patru pași vitali care trebuie aplicați pentru a asigura un sistem corect și cu obiective realizabile.

I. Primul pas este aplicarea principiului de „implicare a tuturor actorilor”

Este un principiu prin care sunt implicate toate entitățile publice și private care au acces la DEEE, în colectare, logistică, pregătire pentru reutilizare, recondiționare, tratare sau reciclare a DEEE-urilor sau activități de monitorizare asociate, legislative și de punere în aplicare. Toți actorii sunt supuși unor obligații minime legale privind, printre altele, respectarea legislației, raportarea către autoritățile competente și respectarea standardelor oficiale și de comunicare.

Abordarea principiului “tuturor actorilor” înseamnă că toți actorii au obligații legale pe care autoritățile competente trebuie să le impună și să le verifice pentru a se asigura că toți își aduc aportul în conformitate cu cerințele legale. Această abordare oferă o perspectivă echitabilă și oportunități egale pe piață, precum și o monitorizare aprofundată a pieței.

II. În al doilea rând, OTR-urilor li se cere să colecteze doar DEEE-urile la care au acces, adică pe cele de la punctele de colectare și retail sau predate direct OTR-urilor și nu ar trebui să fie responsabile pentru DEEE-urile la care nu au acces, spre exemplu DEEE pierdute în fluxul de fier vechi.

Pentru DEEE care le sunt accesibile, obligația de colectare este de 100%. Abordarea propusă recomandă, de asemenea, un rol pentru OTR-uri axat pe mijloace și nu doar pe obiective. OTR-urile ar juca, de asemenea, un rol important în sprijinirea acțiunilor care vor transforma fluxurile de DEEE nedeclarate în DEEE raportate oficial și tratate corespunzător.

III. Al treilea pas sugerat este introducerea mai multor măsuri pe care autoritățile ar trebui să le pună în aplicare pentru a sprijini creșterea colectării DEEE. Acestea includ înființarea unui organism de coordonare, îmbunătățirea rețelei de colectare și o mai bună monitorizare a fluxurilor de DEEE.

IV. În cele din urmă, se impune o revizuire a metodei de calcul în stabilirea țintelor pentru cantitatea de DEEE care trebuie colectată în fiecare stat membru. Aceasta se bazează fie pe cantitatea de echipamente electrice și electronice introduse pe piață, fie pe cantitatea de DEEE generate anterior.

Comentând acest ultim pas, Jan Vlak, președintele WEEE Forum, a menționat: „O abordare a tuturor actorilor și măsurile de sprijin vor crește cu siguranță ratele de colectare, dar nu reprezintă o garanție pentru atingerea țintelor actuale. În mod neașteptat, cercetarea arată că metoda utilizată pentru a calcula țintele curente de colectare nu este adecvată scopului și determină ținte inadecvate și contrare scopului urmărit. Acest lucru ar trebui să devină o prioritate.”

A continuat prin: „Principalele minusuri ale metodologiei de calcul a țintei pe baza DEEE generate sunt fluctuațiile în volumele de colectare ca urmare a ciclurilor economice, inexactităților legate de echipamentele puse pe piață și durata de utilizare a acestora. Mai mult, țintele ridicate de colectare bazate pe cantitățile puse pe piață intră în conflict cu ierarhia actuală a ciclului deșeurilor, care promovează prevenirea generării de deșeuri și prelungirea duratei de viață a aparatelor.”

NOTE

Documentul WEEE Forum, care prezintă viziunea sa pentru viitorul Responsabilității Extinse a Producătorilor, este disponibil pentru descărcare pentru site-ul web la adresa: https://weee-forum.org/wp- content/uploads/2020/11/EPR-and-the-role-of-all-actors_final.pdf

Raportul UNITAR, care constituie fundamentul a ceea ce sugerează WEEE Forum: https://weee-forum.org/wp- content/uploads/2020/11/In-depth-review_WEEE-Collection-Targets-and-Rates_UNITAR_2020_Final.pdf