Aproape 20% din directorii generali ai celor 49 Institute Naționale de Cercetare si Dezvoltare (INCD) aveau vârste peste pragul de pensionare la începutul acestui an. O pondere însemnată din directorii generali ai INCD-urilor sunt de mai mult de doua mandate in funcții de directori generali, atrage atenția Ad Astra într-o scrisoare deschisă pentru Ministerul Educației și Cercetării.

Logo Ad AstraFoto: Ad Astra

Situația este însă cu mult mai îngrijorătoare la institutele de cercetare ale Academiei Romane (AR). Conform datelor accesibile de pe Internet, la cele 50 institute, 27 directori au depășit cu mult vârsta de pensionare, in timp ce 21 directori au peste 2 mandate la activ. Printre aceste „recorduri” se incadrează si un număr de 5 directori care au depășit 80 ani (unul chiar 90!), cei mai „longevivi” fiind 3 directori care de trei decenii ocupa aceasta poziție. Alți 4 dintre cei 21 sunt directori de o perioada cuprinsa intre 21-25 ani.

Păstrarea in poziția de directori a unor persoane mai mult de doua mandate si/sau peste vârsta de pensionare contravine reglementarilor in vigoare. Astfel, HG nr.576/2016 si Regulamentul cadru de organizare si funcționare a INCD aprobata prin HG nr.637/2003, stipulează la art.11, alineat (3) si (7) din Normele metodologice ca directorii generali pot avea cel mult 2 mandate succesive a câte 4 ani, care însă nu pot depăși data îndeplinirii condițiilor de pensionare.

In ceea ce privește institutele de cercetare ale AR, Statutul AR specifica la Art.40 alineatele (1) si (2) ca numirea directorilor institutelor si centrelor de cercetare ale AR se face de către Prezidiul AR pe o perioada de 4 ani. Ținând cont ca Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (Legea 319/2003, Art.36 alineatele (1) si (2)) specifica faptul ca cercetătorii științifici de grad I pot desfășura activități de cercetare-dezvoltare după împlinirea vârstei legale de pensionare însă doar prin aprobarea anuala a Consiliului Științific, rezulta ca atribuțiile de director încetează odată cu atingerea vârstei de pensionare (Prezidiul AR nu poate numi o persoana ca director pe 4 ani, de vreme ce validarea menținerii in activitate a persoanei respective este atributul Consiliului Științific).

Prin urmare, Asociația „Ad Astra” solicita Ministerului Educației si Cercetării, cat si Academiei Romane următoarele:

  • Lansarea de concursuri pentru ocuparea pozițiilor de director general (INCD), respectiv director (institute de cercetare ale AR), la toate institutele in care actualii directori fie au depășit vârsta de pensionare, fie au mai mult de doua mandate ca directori.
  • Admiterea la concursurile care se vor lansa de acum înainte, exclusiv, a candidaților care nu depășesc vârsta de pensionare la sfârșitul mandatului de director si care nu au avut înainte mai mult de un mandat de director. Aceste restricții, nu trebuie să impieteze în niciun fel exigențele legate de excelența profesională și managerială a candidaților. Încurajarea cercetătorilor tineri si valoroși din diaspora/strainatate sa aplice la aceste concursuri pentru poziții de conducere (director, director adjunct, director științific, etc.) si, in general, încurajarea participării mai multor candidați pentru o poziție de director, ar creste considerabil șansa alegerii in final a unor candidați merituoși.