Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea art 6 din Convenția CEDO privind dreptul la un proces echitabil în procesul intentat statului român de judecătoarea Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare și care a fost ulterior exclusă din magistratură. Camelia Bogdan a dat statul român în judecată pentru decizia de excludere a sa din magistratură, luată în 2017 de Secţia pentru Judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.

Camelia BogdanFoto: AGERPRES

„Curtea consideră că statul pârât a încălcat însăși substanța dreptului petentei de acces la tribunal. În consecință, a existat o încălcare a articolului 6 (1) al Convenției”, se arată în decizia CEDO, publicată marți.

Acest articol prevede că „orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege”.

Ori, potrivit argumentației CEDO, decizia CSM din 21 martie 2017 nu a putut fi examinată de un tribunal în condițiile în care legislația de la acea perioadă nu prevedea posibilitatea de a supune controlului unui judecător o decizie de suspendare din funcție a unui magistrat.

Pe de altă parte, CEDO a respins solicitarea de daune morale în valoare de 100.000 de euro formulată de Camelia Bogdan.

„Curtea reamintește că a constatat doar existența unei încălcări a articolului 6 (1) al Convenției din cauza absenței accesului la un tribunal pentru a contesta decizia de suspendare impusă reclamantei în 21 martie 2017. Nu a găsit nicio legătură de cauzalitate între încălcarea constatată și pretinsa pagubă materială. Curtea respinge deci cererea formulată în acest sens. În schimb, apreciază că simpla constatare a încălcării nu constituie o reparație suficientă pentru prejudiciul moral suferit de reclamantă”, drept pentru care acordă daune morale de 6.000 de euro.

Judecătoarea Camelia Bogdan a fost sancţionată disciplinar cu excluderea din magistratură, printr-o hotărâre a Secţiei pentru Judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii din 8 februarie 2017, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii. Totodată, s-a dispus şi suspendarea judecătoarei din profesie, până la rămânerea definitivă a acestei sancţiuni.

Prin cererea adresată CEDO, Camelia Bogdan a invocat încălcări ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (art. 6 şi art. 8 din Convenţie), sub aspectul absenţei prescripţiei răspunderii disciplinare, interdicţiei automate de exercitare a profesiei până la soluţionarea definitivă a cauzei disciplinare şi imposibilităţii de a contesta această interdicţie prin nereglementarea internă a unei căi de atac împotriva măsurii suspendării din profesie, în fapt lipsa de acces la o instanţă de judecată, precum şi divulgarea către presă, de către autorităţi a informaţiilor confidenţiale privind procedura disciplinară.

Asociaţia "Iniţiativa pentru Justiţie" atrăgea atenția recent că legislaţia internă permite şi în prezent ca, prin secţiile sale disciplinare, Consiliul Superior al Magistraturii să dispună ca măsură executorie şi fără posibilitate de contestare suspendarea magistraţilor din profesie, până la soluţionarea definitivă a cauzei disciplinare.