Constatări incredibile ale Corpului de Control al premierului despre revoluționari: Colaboratori ai securității primesc certificate de revoluționari / Persoane decedate au beneficiat gratuit, pe semnătură, de abonamente de tren și metrou

de Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Joi, 15 octombrie 2020, 18:49 Actualitate | Esenţial


Revolutia 21 decembrie 1989
Foto: Agerpres
 documente
(15 Oct 2020) PDF, 414KB
Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de documentare la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 (SSRML), unde a descoperit o serie de lucruri incredibile. De la acordarea gratuită a unor abonamente de metrou, în orașe fără metrou, până la acordarea de certificate de "Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite" și la 30 de ani de la Revoluție. Unor persoane le-au fost eliberate certificate de revoluționari chiar dacă au fost colaboratori ai Securității. Anul trecut, la 30 de ani de la Revoluție, au fost înmânate brevete unor persoane publice, prin contrafacerea modelului prezidențial.

Foarte grav este că nici măcar nu se știe câți "revoluționari" sunt exact, deoarece nu există o bază de date. Se estimează un număr de 17.000, însă nu este sigur.

În anul 2019, SSRML a emis și a înmânat mai multor persoane ce dețin funcții publice, atât din România cât și de peste hotare, BREVETE însoțite de medalii prin care a fost conferit ORDINUL „Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 – 30 ani în democrație”. Deși au formatul și conținutul identic cu al brevetelor prin care a fost conferit Ordinul Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, semnate de Președintele României, brevetele înmânate de SSRML au fost întocmite prin contrafacerea modelului prezidențial și au fost semnate de către șeful SSRML, Laurențiu Florian COCA (secretar de stat în perioada 12.11.2018 – 18.11.2019), cu încălcarea prevederilor legale.

 • Constatările Corpului de Control

SSRML nu deține o bază de date actualizată a beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, și a drepturilor distribuite acestora, implicit a drepturilor de transport gratuit.

În anii 2005 și 2017, SSRML a achiziționat și plătit din fonduri publice, aplicații informatice specializate în gestionarea și actualizarea bazelor de date a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, dar acestea nu au fost utilizate.

Deși a avut la dispoziție aplicațiile informatice specializate, precum și date și informaţii transmise în baza protocoalelor de colaborare de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (DEPABD) şi Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), acestea nu au fost valorificate.

În anii 2018 și 2019, s-a incercat inventarierea certificatelor de revoluționar tipărite, recepționate, distribuite, returnate, anulate sau aflate în stoc și a mătcilor certificatelor de revoluționar eliberate, dar operațiunea a rămas nefinalizată până în prezent.

Necesarul de drepturi de transport gratuit pentru beneficiari nu a fost stabilit conform procedurilor operaționale, prin raportare la o bază de date actualizată. Așa s-a ajuns în anii 2014 - 2016, la tipărirea și plata unui numar de bilete CFR și cartele METROREX mai mare decât numărul total al beneficiarilor înregistrați.

S-au distribuit de către SSRML cartele de metrou către toți beneficiarii, indiferent de mijloacele de transport existente în localitatea de domiciliu/reședință și eliberarea nenominală a acestora, a creat condiții pentru posibile valorificări de către persoane neîndreptățite legal, fapt sesizat în repetate rânduri de către revoluționari.

În anul 2016, SSRML a plătit și/sau „distribuit” bilete CFR și cartele METROREX gratuite, sub semnătură, inclusiv către beneficiari decedați.

Deși instanțele de judecată au constatat, pentru foarte multe persoane, calitatea de colaborator sau de lucrător al Securității ca poliție politică, SSRML fiind informat despre aceasta, persoanele respective sunt în continuare beneficiare ale drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, SSRML nefinalizând demersurile de anulare a certificatelor și de retragere a titlurilor, pentru multe persoane nefiind nici măcar începute aceste demersuri.

Întreaga procedură privind verificarea calității de colaborator sau lucrător al Securității este una greoaie, ce durează perioade mari de timp, fapt ce conduce la ineficiența acestui demers. Astfel, de la momentul solicitării verificării și până la primirea rezultatelor și demararea procedurii de anulare a ceritificatelor și de retragere a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, au trecut, în mai multe cazuri, peste 15 ani.

Echipa de control a constatat însă și cazuri în care, în aproximativ 3 ani de la solicitarea verificării, SSRML a primit rezultatele de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și a finalizat procedura de anulare a certificatelor și de retragere a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. Deși pentru persoanele în cauză, procedura a fost finalizată încă din perioada 2010 – 2011, acestea figurează în continuare în baza de date a SSRML, ca beneficiari ai Legii nr. 341/2004, fapt relevant pentru modul defectuos în care instituția controlată gestionează și actualizează baza de date.

În perioadele în care domnul Octav BJOZA, Subsecretar de stat, a exercitat atribuţiile Secretarului de stat al SSRML, Comisia constituită conform dispozițiilor art. 49 din HG nr. 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare (Comisia art. 49), nu și-a desfășurat activitatea, deși entitatea controlată a fost înștiințată despre calitatea de lucrător/colaborator al Securității ca poliție politică, pentru mai mulți beneficiari înregistrați ai Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai mulți beneficiari despre care fusese înștiințat cu privire la calitatea de lucrător sau colaborator al Securității ca poliție politică, SSRML nu numai că nu le-a anulat certificatele, ci le-a eliberat noul certificat, cel pentru Luptător cu Rol Determinant (LRD).

Prin pasivitatea, neglijența dar și dezorganizarea prezentată de-a lungul timpului de către aparatul de lucru al SSRML, manifestată prin:
● inițierea, în multe cazuri, cu întârzieri semnificative, a demersurilor privind anularea certificatelor și retragerea titlului pentru persoanele dovedite ca fiind lucrători sau colaboratori ai Securității;
● neurmărirea situației solicitărilor către Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 (CPRD 1989), implicit a soluțiilor date de aceasta;
● nefinalizarea procedurilor de anulare a certificatelor și de retragere a titlurilor și implicit a drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, acordate necuvenit, prin care s-a prejudiciat grav bugetul de stat. De asemenea, prin cele prezentate anterior, s-a creat și un prejudiciu de imagine revoluționarilor și instituției înființate special să le administreze drepturile.

Lista finală a persoanelor cărora le-au fost eliberate certificatele doveditoare preschimbate, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 bis din 07 iulie 2010, cuprinde o serie de „erori”, respectiv:
● persoane publicate cu alt titlu,
● persoane publicate fără certificat tipărit,
● persoane publicate, deși au fost respinse de CPRD 1989,
● persoane publicate, neavizate de CPRD 1989, nefiind propuse de SSRML pentru acordarea avizului,
● persoane publicate cu date de identificare eronate,
● persoane menționate de două ori în lista finală din Monitorul Oficial,
● persoane cărora, prin decret prezidențial, li se retrăsese titlul.

SSRML a emis certificat preschimbat unei persoane, al cărei certificat prezentat în vederea preschimbării nu corespunde cu datele din evidența sa.

Persoane care au deținut calitatea onorifică de Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, după aproape 30 de ani, au solicitat și li s-a emis certificat de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite.

SSRML a emis certificate preschimbate unor persoane condamnate în legătură cu drepturile acordate de Legea nr. 341/2004 contrar prevederilor art. 3 alin. (6) din același act normativ.

Persoane care nu și-au preschimbat certificatul, ca urmare a retragerii cererii în cursul procedurii administrative de preschimbare, și care, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și-au pierdut calitatea deținută anterior, figurează în continuare în situația SSRML a beneficiarilor.

Comisiile constituite în temeiul art. 9² din Legea nr. 341/2004, în scopul soluționării cererilor de eliberare a noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, au avut o abordare diferită în raport de deciziile de admitere a contestațiilor adoptate de CPRD 1989, în contextul în care dispozițiile legale incidente nu prevăd ca SSRML, în urma reanalizării documentației, să adopte o nouă decizie, astfel cum este precizat în cazul preschimbării certificatelor.

În prezent, pe rolul instanțelor de judecată sunt inregistrate 350 de dosare unde SSRML este pârât, în care se solicită acordarea calității de Luptător cu Rol Determinant.

Nerespectarea procedurilor legale privind aprobarea cererilor pentru preschimbarea certificatului și pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, nerespectarea hotărârilor judecătorești care confirmau soluția inițială de respingere a cererii de către Comisia desemnată în cadrul SSRML, schimbarea nejustificată a deciziilor acestor comisii, preschimbarea unor certificate în baza unor duplicate ce nu corespund cu datele din evidențele SSRML, duplicate anulate ulterior de instanțele judecătorești, emiterea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, unor persoane constatate de instanțele de judecată ca lucrători sau colaboratori ai Securității, ca poliție politică, deși fuse înștiințată despre aceasta, precum și neactualizarea evidenței beneficiarilor Legii nr. 341/2004 cu privire la persoanele care și-au pierdut calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, dovedesc dezorganizarea existentă la nivelul SSRML precum și încălcarea repetată a dispozițiilor legale.

Deși prin Decizia civilă nr. 151/2019, pronunțată în dosarul 431/59/2016** de Curtea de Apel Timișoara, a fost anulat certificatul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, seria LRT-O NR. 00002, emis pe numele M.O., demersurile privind punerea în executare a hotărârii judecătorești nu au fost finalizate. Cazul acestuia nu a fost analizat de Comisia art. 49, nefiind emisă decizie de anulare a certificatului. M.O. figurează în continuare în evidența SSRML, ca beneficiar al Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În interiorul SSRML există o stare tensionată, conflictuală, perpetuată în timp, constatată și menționată și în Raportul CCPM nr. 1272/69/10.12.2018, stare care a afectat atât activitatea și bugetul instituției, cât și imaginea publică a acesteia.

Nerespectarea atribuțiilor stabilite prin dispoziții legale, referitoare la obligația implementării și gestionării la nivelul instituției a unei baze de date care să cuprindă o evidență actualizată a tuturor beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a creat o vulnerabilitate a SSRML, în sensul dependenței acesteia de o singură persoană (care actualiza și gestiona această evidență), aspect constatat în perioada decembrie 2016-februarie 2017, după dispunerea măsurii arestării preventive a mai multor demnitari și funcționari din cadrul SSRML, când instituția nu a mai deținut nicio bază de date referitoare la beneficiarii legii.

Lipsa la nivelul SSRML a unei evidențe operative actualizate a revoluționarilor, coroborată cu o verificare superficială a documentelor transmise ulterior instituțiilor implicate în aplicarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, a condus la înaintarea către Președintele României, în vederea emiterii decretului și publicării în Monitorul Oficial a propunerilor de atribuire a titlurilor de Luptător cu Rol Determinant, pentru persoane cărora deja li se atribuise titlul.

În anul 2019, SSRML a emis și a înmânat mai multor persoane ce dețin funcții publice, atât din România cât și de peste hotare, BREVETE însoțite de medalii prin care a fost conferit ORDINUL „Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 – 30 ani în democrație”. Deși au formatul și conținutul identic cu al brevetelor prin care a fost conferit Ordinul Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, semnate de Președintele României, brevetele înmânate de SSRML au fost întocmite prin contrafacerea modelului prezidențial și au fost semnate de către șeful SSRML, Laurențiu Florian COCA (secretar de stat în perioada 12.11.2018 – 18.11.2019), cu încălcarea prevederilor legale.

Deși SSRML și-a propus să identifice cauzele ce au condus la aplicarea de amenzi judiciare, de către instanțele judecătorești, secretarilor de stat, șefi ai SSRML, conducătorul instituției domnul Laurențiu Florian COCA emițând în acest sens Ordinul 183/06.11.2019 privind constituirea unei comisii de cercetare administrativă pentru stabilirea cauzelor ce au condus la aplicarea de amenzi judiciare, de către instanțele judecătorești, secretarilor de stat, șefi ai SSRML, în data de 03.12.2019, Octav BJOZA, Subsecretar de stat ce exercita atribuțiile șefului SSRML, a emis Ordinul nr. 213 privind revocarea Ordinului nr. 183/06.11.2019, astfel încât Comisia constituită în baza ordinului emise de domnul Laurențiu Florian COCA, și-a încetat activitatea, fară îndeplinirea scopului pentru care a fost constituită.

SSRML nu a anulat certificatele pentru 5 persoane condamnate penal în luna iunie 2018, în legătură cu drepturile beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, acestea beneficiind în continuare de drepturile conferite de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, contrar prevederilor art. 3 alin. (6) din respectivul act normativ.

Vezi documentul Corpului de Control pentru mai multe amănunte și propunerile referitoare la remedierea acestor nereguli.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

33026 vizualizari

 • +56 (56 voturi)    
  In afara de raniti si urmasii decedatilor nu (Joi, 15 octombrie 2020, 18:56)

  UnOarecare [utilizator]

  mai e cazul sa se dea nimic, prea s-a batjocorit ideea...
  • +30 (30 voturi)    
   Exact! (Joi, 15 octombrie 2020, 20:57)

   YorkshireTerrier [utilizator] i-a raspuns lui UnOarecare

   Pute tara de „revolutionari” prin orase unde nu s-a tras niciun foc de arma.
   Tot felul de cocalari, inclusiv unii care erau in scoala primara in 1989, au reusit sa faca rost de un certificat de „revolutionar”.
   Chiar e cazul sa le taie macaroana.
  • +25 (25 voturi)    
   To'arashu' Mitraliera (Joi, 15 octombrie 2020, 21:10)

   imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui UnOarecare

   Iata ce cetatean model

   https://recorder.ro/dosarul-prin-care-deputatul-catalin-radulescu-a-obtinut-indemnizatia-de-revolutionar-e-plin-de-minciuni-si-neconcordante/

   Om care a salvat tara... integru, corect. Ceva demn de urmat. Si se vede pentru ca multi i-au urmat calea si au luat certificate de revolutionar prin coruptie.
 • +29 (31 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Joi, 15 octombrie 2020, 19:58)

  [anonim]

 • +21 (23 voturi)    
  Foamea a scos în stradă (Joi, 15 octombrie 2020, 19:59)

  MG [utilizator]

  Ciolanul a unit oportuniștii cu călăii.
 • -2 (26 voturi)    
  NEAM FURAT (Joi, 15 octombrie 2020, 20:09)

  Mateiul [utilizator]

  asta inseamna sa fii roman: sa'l lasi pe altu sa lupte in numele tau si dupa ce moare sa'i iei banii
  asta inseamna sa fii roman: cand poti sa iei locul altuia sa i'l iei si apoi sa'ti ceri drepturile
  asta inseamna sa fii roman: furi, minti si daca esti confruntat negi pana'n panzele albe
  • +9 (21 voturi)    
   Asta inseamna sa fii escroc, nu roman (Joi, 15 octombrie 2020, 21:00)

   YorkshireTerrier [utilizator] i-a raspuns lui Mateiul

   Cine te plateste ca sa batjocoresti natia asta?

   Sau nu te plateste nimeni, dar ai deficiente la cap?
   • +11 (17 voturi)    
    pai.. (Joi, 15 octombrie 2020, 22:08)

    Laurentiu78 [utilizator] i-a raspuns lui YorkshireTerrier

    Scuze...Da' are "nitica" dreptate...Noi invatam "catelus cu parul cret fura rata din cotet/ SI SE JURA CA NU FURA DA' L-AM PRINS CU RATA-N GURA.."

    Urmat in adolescenta de ION!!!...Un retardat care pentru pamant/bani....ce face?!


    Si legat de lupte...cine a creat unificarea acestei tari?...Pe el nu-l chema nici Mihai, nici Mircea, nici Stefan si nici Vlad....Iar pe ea..chiar daca o chema Maria nu era chiar romanca :P ...DESI A DEVENIT UNA PRIN SERVICIUL ADUS!

    Adevarul este ca Romania mare a fost creata de un neamt casatorit cu o englezoaica...Noi singuri nu am fost in stare!..DA!..pe front au murit soldatii romani...dar deciziile dure....
    • +8 (14 voturi)    
     sunt multe de spus (Vineri, 16 octombrie 2020, 9:49)

     bancher [utilizator] i-a raspuns lui Laurentiu78

     de exemplu limba romana este singura limba din lume in care cuvantul hot are si conotatie pozitiva; adica la noi hot inseamna si smecher, descurcaret, care are solutii. In rest, in franceza voleur inseamna doar care fura, la fel si in engleza (thief). Doar la noi cuvantul hot are si sens pozitiv.
     La fel si expresia ,,a avea darul betiei'', doar in limba romana betia este consderata un dar, si nu un viciu.
     In final as enumera balada populara reprezentativa a noastra, adica Miorita. In alte cultri exista Legenda lui Siegfried, Cantecul Nibelungilor, Balada lui Roland, in care in general se vorbeste despre faptele de vitejie ale unor membrii reprezentativi ai comunitatii respective. La noi, in Miorita, doi ciobani il omoara pe al treilea ca sa ii ia oile, cainii si magarii..
     De unde trag concluzia ca noi, romanii, avem mare toleranta la hotie, betie si alte vicii, din moment ce la consideram calitati.
     • +1 (3 voturi)    
      aiurea (Vineri, 16 octombrie 2020, 11:54)

      Ilidia [utilizator] i-a raspuns lui bancher

      Pare-se ca nu prea stii ca unele cuvinte au si un sens "figurat", pot fi folosite si ironic...
 • -9 (19 voturi)    
  E cineva indignat ? (Joi, 15 octombrie 2020, 20:33)

  BartSimpson [utilizator]

  Probabil cei care au plecat deja din tara .. restu sunt doar invidiosi.
 • +10 (14 voturi)    
  Se pot suspenda toate drepturile castigate (Joi, 15 octombrie 2020, 20:38)

  DomnuTrandafir [utilizator]

  Si se face rapid un inventar.

  Suspendati toate platile care fac in urmatoarele luni pana cand vine împricinatul pentru control.

  Cine ni vine nu mai are drepturi!
  Si statul opreste banul ra se risipească.
 • +9 (11 voturi)    
  Si ce e nou in stirea asta? (Joi, 15 octombrie 2020, 21:02)

  Milka Man [utilizator]

  Au mai fost destule stiri pe subiectul asta si nu s-a schimbat absolut nimic. SSRML ar trebui pur si simplu desfintat. Un astfel de control are doar scopul de a gasi nod in papura celor care se infrupta acum din banii alocati revolutionarilor si de a-i inlocui cu altii de la noua "putere", la fel de manjiti cu rahat.
 • +14 (18 voturi)    
  Trebuiesc desfiintate (Joi, 15 octombrie 2020, 21:54)

  adrian88000 [utilizator]

  toate drepturile. Ranitii , care au ramas ,primesc o pensie de handicap. eventual marita cu un procent pentruca acel handicap a fost dobandit in timp ce se opunea regimului comunist. Urmasii ? Sunt maturi acum , au viata lor. Ce sa le mai dai ? Ceilalti sa se stearga undeva cu carnetele de revolutionar. Sa aiba valoarea unei bucati de hartie igienica acel carnet. Gata cu profitorii revolutiei. Fie ei falsi sau adevarati revolutionari. Nu mai conteaza diferenta. Trebuiesc anulate TOATE!
  • +3 (5 voturi)    
   Marea problema cu revolutionarii (Vineri, 16 octombrie 2020, 10:32)

   bancher [utilizator] i-a raspuns lui adrian88000

   este ca nici 10% dintre ei nu au fost revolutionari cu adevarat. Cei mai multi revolutionari au primit carnete de revolutionari pe pile si relatii de partid, fara sa fi participat efectiv la revolutie.,
   Spre exemplul stiu un caz (in prezent decedat) care pe perioada revolutiei nu a iesit din casa, pe motiv ca il impusca lunetisii. Cam pe 26 dec, dupa ce s-au linistit lucrurile, a iesit si s-a inscris in FSN (actual PSD), Apoi, prin1990, drept multumire a primit un carnet de revolutionar pe baza caruia nu a platit impozite pana in 1995 (cand le-a taiat drepturile Emil Constantinescu).
   Mai stiu un caz care s-a taiat la mana la strung, si acum e ranit al revolutiei...
   • 0 (4 voturi)    
    impostori (Vineri, 16 octombrie 2020, 11:59)

    Ilidia [utilizator] i-a raspuns lui bancher

    Dar colcaie de "revolutionari" orasele in care nu s-a tras nici macar un foc de arma si "revolutionarii" s-au remarcat jefuind bufetele de la comitetele PCR...Unul e Tr. Magurele, unde s-au aruncat in strada pana si pachetele cu cadourile de Craciun ptr orfelinate....
 • +10 (12 voturi)    
  si ce masuri se iau (Vineri, 16 octombrie 2020, 1:39)

  gopo2016 [utilizator]

  sa ii aresteze si sa ia totul inapoi cu dobinda dupa care aruncati in puscarie pt frauda, furt si ce mai vine cu tot ce au facut, chiar daca au fost copii atunci acum sint adulti si au profitat
 • +6 (8 voturi)    
  pai sa ia banii in apoi! :P (Vineri, 16 octombrie 2020, 8:31)

  Codruta N [utilizator]

  Atat de la cei care i-au luat ilegal, cat si de la cei care au permis si favorizat asta!
  Is THAT simple! :P
 • +5 (7 voturi)    
  revoluționarii (Vineri, 16 octombrie 2020, 9:34)

  COLOSALUL [utilizator]

  După atâta vreme s-au trezit că n-au certificate de revoluționar?
 • +2 (6 voturi)    
  La placinte, inainte! La razboi, inapoi! (Vineri, 16 octombrie 2020, 10:18)

  bigbrother [utilizator]

  La 30 de ani de la revolutie ar fi greu de aflat cine a fost cu adevarat revolutionar si cine nu. Asta e "problema" cu miscarile populare, cu exceptia liderilor care sunt vizibili, restul sunt necunoscuti si de aici problemele.

  Cu exceptia celor care au avut rude decedate sau sunt raniti, cum dovedeste cineva ca a fost cu adevarat la revolutie? Ma refer acolo unde chiar s-a intamplat ceva legat de revolutie, nu cum sunt cazuri semnalate de revolutionari prin zone unde nu s-a tras nici macar trenul in gara, d'apai gloante. Eu de ex eram in Gara de Nord la revolutie, parintii ma trimiteau la tara ca se tragea in Bucuresti..asta ma face revolutionar? Cam asa cu multi dintre "eroii" aparuti dupa Revolutie

  Cred ca daca se vrea se poate face o filtrare mult mai stricta a informatiilor furnizate pentru aceste certificate de revolutionar si mai ales, se poate limita numarul celore ca nu au niciun drept sa primeasca aceste indemnizatii.

  Dar asta inseamna - ca multe alte situatii din tara asta - sa avem oameni corecti de la vladica la opinca. Adica atat politicianul cat si omul de rand sa realizeze ca pentru noi toti decembrie 1989 chiar a fost un moment de rascruce, ca au murit atat de multi oameni nevinovati si ca nu trebuie batjocorita aceasta Revolutie pentru bani si foloase materiale.
  • +1 (1 vot)    
   Nu mai conteaza ! (Sâmbătă, 17 octombrie 2020, 10:36)

   adrian88000 [utilizator] i-a raspuns lui bigbrother

   Au profitat destul , si adevaratii si falsii revolutionari. Trebuiesc desfiintate TOATE carnetele de revolutionar si pentru cei adevarati si pentru cei falsi.Si anulate toate drepturile revolutionarilor. Departajarea ar fi utila doar pentru a recupera banii furati prin frauda de falsii revolutionari !
 • +1 (1 vot)    
  Revolutionari (Vineri, 16 octombrie 2020, 18:34)

  Ibit [utilizator]

  Cati sunt /sau au fost , in realitate , si cati sunt acum .
  Unul din ei este si Vela .
  Chiar asa o fi ?
  Nu verifica Orban ?
 • +1 (1 vot)    
  revolutuionar (Sâmbătă, 17 octombrie 2020, 19:14)

  padre7575 [utilizator]

  Am fost la Covasna la tratament si din discutii cu colegul de camera l-am intrebat de ce are bilet gratuit? Rspuns; sunt revolutionar si din discutii el a fost in securitate si TOTI SECURISTII AU CERTIFICATE DE REVOLUTIONARI.Nu am putut crede dar omul a venit cu tot felul de argumente.TRAGIC si primesc o multime de bani pentru tot restul vietii !!!!!. Am lucrat intr-o intreprindere unde toti sefi sunt revolutionari,etc.NORMAL AR TREBUI CA "VENITURILE "BANEDTI SA FIE OPRITE.Asa este normal.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by