Fibrilaţia atrială este cea mai comună aritmie cardiacă asociată cu o morbiditate şi mortalitate ridicată. Aceasta este o tulburare susținută de ritm cardiac frecvent întâlnită în practica clinică și este caracterizată prin activare atrială rapidă, aparent haotică, ce se manifestă ca urmare a mai multor grupuri heterogene de patologii (de exemplu, aceasta poate apărea fără o cauză aparentă, poate prezenta o componentă genetică, poate fi asociată cu hipertensiune sau poate apărea pe fondul unor anomalii morfologice cardiace).

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-NapocaFoto: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca

Fibrilația atrială are o prevalenţă înaltă în rândul pacienţilor vârstnici şi reprezintă o problemă socio-economică la nivel mondial (3% prevalență în populația în vârstă de peste 20 de ani).

Între septembrie 2016 și august 2020, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a derulat proiectul imATFIB, finanțat din fonduri europene, proiect care și-a propus dezvoltarea unui instrument bazat pe imagistică medicală pentru a determina originea fibrilaţiei atriale persistente.

Proiectul a fost implementat în cadrul Centrului de Cercetare IMOGEN și în secția clinică Cardiologie I ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Personalul care a derulat activitățile proiectului a fost format din 26 de specialiști în echipa de implementare și 4 specialiști în echipa de management și a beneficiat de conducerea și coordonarea unui cercetător cu o vastă experiență în activitatea de cercetare provenit din străinătate, în calitate de director al proiectului. Uniți într-o echipă multidisciplinară, medici cardiologi, medici radiologi, medici anatomo-patologi, fizicieni medicali, matematicieni, informaticieni, tehnicieni radiologi, cercetători experimentați, precum și studenți pasionați, au cumulat eforturile tuturor pentru realizarea cu succes a obiectivelor proiectului.

Proiectul imATFIB este un proiect în care sintagma ”efort de echipă” și-a concretizat cu adevărat definiția. Toți împreună și fiecare în parte au depus eforturi pentru atingerea rezultatelor dorite, între care: dezvoltarea imagisticii prin rezonanță magnetică pentru pentru localizarea și cuantificarea anomaliilor în cordul cu fibrilație atrială, corelarea datelor clinice ale pacienților cu parametrii imagistici, identificarea contribuției regiunii fibrotice a cordului la problemele propagării semnalului electric, dezvoltarea unui agent de contrast superparamagnetic pentru rezonanţa magnetică nucleară cu biocompatibilitate îmbunătăţită şi toxicitate redusă.

Un rezultat important al activităților derulate a fost înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) a unei cereri de brevet de invenție cu titlul „Procedeu de obținere de nanoparticule cu miez de magnetită și înveliș de aur, stabilizate cu glucoză”.

Rezultatele proiectului s-au concretizat și în 7 lucrări științifice publicate în reviste științifice internaționale, 3 articole de specialitate aflate în curs de publicare, 2 articole de specialitate aflate în curs de pregătire, 27 de lucrări prezentate la manifestări științifice cu renume național și internațional, precum și în dezvoltarea aplicației informatice imATFIB, un sistem complet de segmentare a inimii si localizare a fibrozei în imagini, bazat pe rețele neuronale convolutive.

Proiectul a cuprins și acțiuni prin care echipa a încercat să facă vizibile activitățile și rezultatele proiectului.

Astfel, echipa imATFIB a fost prezentă cu un stand la un maraton organizat în Cluj-Napoca, a primit vizitele unor profesori universitari și ale unor cercetători de renume din domeniile de interes și a organizat o conferință cu participare internațională, „Biomedical and imaging approaches in the management of atrial fibrillation” care a oferit un prilej de întâlnire și de cunoaștere pentru 70 de specialiști din țară și cei din străinătate.

Date de contact:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, str.Clinicilor nr. 3-5, cod poștal 400006, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România.

Centrul de Cercetare IMOGEN Cluj-Napoca, str. Pasteur f.n., cod poștal 400349, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România

Director de proiect: Dr. Zoltán Bálint

https://imatfib.ro/

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor

Acțiune: 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

Tip proiect: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate