Animalele aflate în pericol vor putea fi confiscate, iar polițiștii vor avea dreptul să intre pe o proprietate privată fără a avea mandat de la judecător, dacă constată că un animal este în pericol, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență care prevede înființarea Poliției Animalelor.

HotNews.roFoto: Hotnews

Proiectul a fost pus în dezbatere publică, iar anunțul a fost făcut marți seară de ministrul de Interne, Marcel Vela, care a susținut o declarație de presă în fața Ministerului de Interne, unde a adus și câinele adoptat la minister în urmă cu două luni. Vela a prezentat principalele prevederi ale proiectului, fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

Proiectul de Ordonanță de Urgență modifică Legea 205/2014 de protecție a animalelor și definește situațiile de pericol în care se poate afla un animal:

 • a) rănirea sau schingiuirea animalelor;
 • b) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
 • c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
 • d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
 • e) prezența fără supraveghere, pe căile de circulație publică, a animalelor din speciile ecvine și rumegătoare mari și mici.

Potrivit proiectului, polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit ordin de plasare a animalului în adăpost.

Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă din:

 • a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
 • b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile prevăzute la alin.(2) sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;
 • c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;
 • d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;
 • e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se semnează în mod obligatoriu de către polițistul care îl emite și cuprinde în mod obligatoriu mențiuni cu privire la:

 • a) data, ora și locul unde este emis;
 • b) numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție din care face parte polițistul care îl emite;
 • c) date care să asigure identificarea deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;
 • d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost;
 • e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii și indicarea surselor de informare pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt;
 • f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;
 • g) dreptul de a contesta ordinul de plasare în adăpost a animalului, termenul de exercitare a acestui drept și instanța la care se poate depune contestația.

Ordinul de plasare în adăpost a animalului poate fi contestat de deținătorul animalului în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. În situația în care ordinul de plasare în adăpost a animalului nu se contestă în termenul prevăzut de Legea contenciosului administrativ animalul se consideră abandonat.

Pentru verificarea sesizărilor privind animalele aflate în situație de pericol și în scopul cunoașterii situației de fapt, polițiștii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reședința oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă informațiile aflate la dispoziția polițiștilor indică faptul că în acele spații se află un animal în situație de pericol.

Polițiștii pot folosi forța și mijloacele din dotare, în mod adecvat și proporțional, pentru a pătrunde în spațiile în care se află animalele aflate în astfel de situații, prevede proiectul. Acțiunile polițiștilor, inclusiv cele de pătrundere, pot fi înregistrate cu mijloacele audio-video sau foto din dotare, fără consimțământul persoanelor.

Ce mai prevede proiectul de lege:

 • Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost.

Serviciile publice prevăzute se asigură prin:

 • a) organizarea și funcționarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar veterinar în condiții stabilite prin ordin al președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 • b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice în scopul adăpostirii animalelor din fauna sălbatică;
 • c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice.
 • Serviciile publice constau în capturarea/preluarea/ridicarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor conform legislației sanitar veterinare.
 • După trecerea unei perioade de 30 de zile de la cazare, animalele pot fi date în custodie temporară unor organizații neguvernamentale care fac dovada îndeplinirii condițiilor de adăpostire și îngrijire a acestora.
 • Serviciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare se operaționalizează în termen de 60 de zile de la data publicării OUG în Monitorul Oficial.
 • În situația în care este necesară curmarea suferințelor fizice inutile ale animalului rănit, serviciile publice, prin medici veterinari, efectuează eutanasia acestuia la fața locului.
 • Preluarea cadavrelor în vederea neutralizării se realizează prin grija consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale.
 • Ordinul de plasare în adăpost a animalului poate fi contestat de deținătorul animalului în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.
 • În situația în care ordinul de plasare în adăpost a animalului nu se contestă în termenul prevăzut de Legea contenciosului administrativ animalul se consideră abandonat.