Ministerul Fondurilor Europene vrea să-și suplimenteze schema de personal cu 28 de posturi și să suplimenteze parcul auto cu 20 de autoturisme, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern publicat în dezbatere publică pe site-ul ministerului.

Marcel BolosFoto: Ministerul Fondurilor Europene

Astfel, potrivit notei de fundamentare, se propune suplimentarea numărului de posturi aferente Ministerului Fondurilor Europene cu 28 posturi, respectiv de la 1377 la 1405 posturi aparat propriu și unități subordonate (exclusiv demnitarii și cabinetele acestora). Cele 28 posturi vor fi alocate pentru crearea Direcției generale mecanisme de reziliență, redresare economică și instrumente financiare.

În proiect se propune și diminuarea numărului de secretari de stat de la 4 la 3 posturi.

Totodată, proiectul propune o serie de schimbări în structura organizatorică a ministerului, prin crearea de noi direcții și structuri:

  • transformarea Serviciului implementare POAD (SIPOAD) în Direcția implementare POAD.
  • înființarea unei structuri care va funcționa la nivel de compartiment în directa coordonare a ministrului fondurilor europene sub denumirea „prelucrare date cu caracter personal”, care să respecte cerințele Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  • înființarea Direcției Generale Informare, Transparentizare și Dialog Social cu rol în coordonarea diseminarea și monitorizarea informărilor publice realizate referitoare la gestionarea și utilizarea fondurilor europene structurale şi de investiţii. Această structură va integra personalul din cadrul Direcției de Comunicare.
  • înființarea Direcției planificare strategică, simplificare, debirocratizare în cadrul Direcției generale programare și coordonare sistem.
  • înființarea Direcției generale mecanisme de reziliență, redresare economică și instrumente financiare cu rol în:

Ministerul cere și suplimentarea parcului auto cu 20 de autoturisme, de la 50, câte sunt prevăzute în prezent, la 70:

  • „Luând în considerare cele mai sus menționate, ținând cont și de faptul că desfășurarea activității Ministerului Fondurilor Europene implică deplasarea frecventă a personalului pentru desfășurarea activităților specifice ministerului, necesitatea asigurării condițiilor necesare pentru coordonarea tuturor structurilor ministerului, precum și asigurarea unei legături active cu celelalte instituții și autorități centrale, se propune suplimentarea cu 20 autoturisme a numărului alocat ministerului.”

Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în data de 9 iulie 2020 și este în consultare publică pentru 30 de zile.

Cum justifică ministerul Fondurilor Europene acest proiect:

  • Învederăm că anul 2020 este un an de o importanță majoră pentru România, în care se impune realizarea unei reforme profunde și o eficientizare practică a sistemului de management al fondurilor europene, având în vedere cele trei mari obiective ce trebuiesc atinse și anume: închiderea programelor aferente perioadei de programare 2007-2013, gestionarea programelor aferente perioadei de programare 2014-2020 în vederea creșterii absorbției fondurilor europene, precum și coordonarea procesului de pregătire a următoarei perioadei de programare 2021-2027. Pentru ca această performanță să fie posibilă, este necesară continuarea procesului de întărire a capacității de administrare a fondurilor europene prin reorganizarea instituțională a structurilor Ministerului Fondurilor Europene