Federația Sindicală Hermes, din Învățământ superior și cercetare științifică, afiliată la Confederația Sindicală Meridian a depus astazi un denunt la DNA privind ordinul de ministru prin care i se prelungeste inca o data mandatul actualului director al Institutului de Fizica Nucleara, Nicolae Zamfir.

In materialul facut public de sindicat se arata ca ”Dragoș Mihael Ciuparu (secretar de stat in cadrul Ministerului Învățământului) a semnat OMEC nr.3263 din 14.02.2020 prin care a prelungit numirea lui Nicolae Victor Zamfir în funcția de Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” - IFIN-HH, Măgurele, pentru o perioada de 3 ani și 10 luni (19.02.2020-30.12.2023) cu încălcarea Art. 517 alin. (2) al Codului Administrativ (Ordonanța de Urgență 57/2019) și a Art. 11 alin.

(3) și (7) din H.G. 576/2016 privind Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare.”

Sindicatul susține ca Nicolae Zamfir este funcționar public: ”De altfel, judecătorul de contencios administrativ a reținut că funcția de Director General al unui Institut Național de Cercetare-Dezvoltare (INCD) este o funcție publică de conducere. (Sentința civilă nr. 2298 din 29.06.2016 a Curții de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal). În această speță, în care se judeca suspendarea executării unui ordin de numire al unui Director General al altui INCD aflat în coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, instanța a stabilit că în cazul directorilor generali sunt aplicabile prevederile Legii 188/199 privind statutul funcționarilor publici, lege ce a fost înlocuită de către Codul Administrativ (Ordonanța de Urgență 57/2019).”

Există o situație mai larga a directorilor de institute științifice, descrisa in document, dar doar in cazul lui Nicolae Zamfir nu s-a organizat concurs: ”În anul 2020, 16 mandate de directori generali ai INCD-urilor aflate în coordonarea MEC au expirat sau urmează să expire. Pentru 15 din acestea MEC a scos posturile la concurs prelungind mandatele precedenților directori cu până la maxim 6 luni (și în aceste cazuri există alte 7 posibile numiri ilegale) (atașat la denunț se găsește situația mandatelor celor 43 de INCD-uri aflate în coordonarea MEC la 26.06.2020 de pe site-ul MEC [research.gov.ro]). Doar în cazul directorului general al IFIN-HH, Nicolae Victor Zamfir nu s-a organizat concurs, iar acesta nu doar că nu a primit un mandat de 6 luni precum ceilalți 15 directori generali, dar, în fapt, a primit o prelungire de mandat de 3 ani și 10 luni. ”

Poti descarca de aici documentul intreg