O mașină este considerată abandonată dacă stă nefolosită pe domeniul public timp de șase luni, față de un an, cât era până acum, potrivit unei legi adoptate de Parlament și promulgate vineri de către președintele Klaus Iohannis. Conform actului normativ, sunt incluse în categoria "vehiculelor fără stăpân" și mașinile înmatriculate în străinătate.

RableFoto: umweltbundesamt.de

Actul normativ pentru modificarea și completarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale a fost adoptat de Camera Deputaților la începutul lunii iunie și a fost promulgat vineri de Iohannis.

Cum sunt definite de lege vehiculul fără stăpân și vehiculul abandonat:

 • a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, ori înmatriculate în străinătate, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;
 • b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

Astfel, se scurtează de la un an, cat este acum, la şase luni perioada în care o mașină poate rămâne neutilizată pe domeniul public. De asemenea, legea introduce obligația proprietarului mașinii de a face dovada achitării taxelor auto, a amenzilor şi a dovezii efectuării ITP-ului în termen de 5 zile de la primirea somaţiei.

Legea mai introduce obligativitatea pentru autorități de a înmâna sau, în cazuri excepționale, de a afișa la adresa de domiciliu a proprietarului somația. Argumentul pentru această modificare este că scrisoarea recomandată nu ajunge mereu la proprietar, ori pentru că acesta nu mai locuiește la adresa de domiciliu, ori din alte motive. Actul normativ mai introduce și posibilitatea ca primăria care ridică mașina, la 10 de zile după ce a fost comunicată somația proprietarului, să vândă autoturismul, nu doar să îl trimită la unitatea de colectare a deșeurilor, cum prevede legea în prezent.

Ce noutăți mai cuprinde legea:

 • În cazul în care în urma publicării anunțului de ridicare a mașinii de pe domeniul public proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului îl revendică, acestuia i se aduce la cunoștință că refuzul de a prelua mașina constituie contravenție și se sancționează.
 • Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul:
 • a) calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia;
 • b) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;
 • c) plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări;
 • d) deținerii inspecției tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv.
 • În cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agenţilor constatatori, îl somează pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin poștă și/sau curierat rapid, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat în locul special amenajat în care a fost depozitat.
 • În cazul în care procedura de comunicare nu este îndeplinită și somația este restituită emitentului, agenții constatatori au obligația de a comunica documentul respectiv prin afișare la domiciliul sau sediul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului.
 • Dacă în termen de 10 zile de la data comunicării somației, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primite vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și, în funcție de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor.
 • Refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației și de de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat constituie contravenție și se ancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Numai în București sunt aproximativ 3.000 de mașini abandonate pe domeniul public

Conform expunerii de motive a actului normativ inițiat de 6 parlamentari de la USR, numai în București sunt aproximativ 3.000 de mașini abandonate pe domeniul public, neridicate de autorități din diverse motive. Și în Brașov, de exemplu, ar fi abandonate pe domeniul public aproximativ 300 de mașini, potrivit autorităților locale.

Ce argumente mai aduc inițiatorii legii:

 • Prima dificultate constă în faptul că există proprietari care nu utilizează vehiculele perioade îndelungate (de ordinul anilor de zile). Aceștia nu doresc să rezolve problema și declară că vehiculul nu este abandonat, nedorind să renunțe la el, deși, de cele mai multe ori, acesta este impracticabil circulației, ocupă spațiu în parcări sau pe străzi și creează astfel obstacole în fluența traficului rutier și pietonal.

 • De asemenea, sunt proprietari care susțin că au taxele auto achitate și consideră că au dreptul să țină vehiculul parcat pe domeniul public, chiar dacă acesta se află într-o stare avansată de degradare”, arată parlamentarii USR în expunerea de motive a proiectului de lege. Aceștia mai arată că propietarii autoturismelor înmatriculate în străinătate nu pot fi identificați ușor. Drept urmare, autovehiculele acestora continuă să rămână pe domeniul public.

 • Mai este și cazul în care proprietarul care locuiește la altă adresă decât cea de domiciliu și chiar dacă primește somație să facă ceva cu mașina abandonată, documentele sunt returnate. „În cazul vehiculelor cu numere străine, proprietarii nu sunt cunoscuți și nu pot fi identificați, fapt pentru care acestea rămân în continuare pe domeniul public. Nu în ultimul rând, există vehicule ai căror proprietari au adresa de domiciliu în alte localități, li se comunică prin poștă somația sau dispoziția primarului, dar somațiile sunt returnate, fiind necesară afișarea sau înmânarea acestor documente, iar Poliția sau Poliția Locală din localitatea respectivă nu sunt obligate legal să ofere sprijin în acest sens.

 • Din cauza acestor lacune legislative, în foarte multe orașe din România rămân mii de vehicule abandonate care ocupă spații de parcare ce ar putea fi folosite de alte vehicule ce participă activ la mobilitatea cetățenilor.