Uniunea Europeană a prezentat miercuri planul pentru a-și proteja mai bine industria în fața concurenței neloiale a companiilor străine, în principal cele din China, un subiect esențial în fața crizei coronavirusului care a fragilizat numeroase societăți, scrie AFP.

Margrethe VestagerFoto: Comisia Europeana

Comisia Europeană se concentrează pe crearea de noi instrumente pentru a răspunde mai bine în fața apetitului extern pentru piața sa.

"Economia Europei este deschisă și strâns interconectată cu restul lumii. Pentru ca acest lucru să rămână un avantaj, trebuie să fim vigilenți", a declarat vicepreședintele executiv al Comisiei însărcinat cu Concurența, Margrethe Vestager, citat într-un comunicat.

Mai exact: sfârșitul naivității. "Avem nevoie de instrumentele adecvate pentru a ne asigura că subvențiile străine nu ne denaturează piața, așa cum procedăm și cu subvențiile naționale. Cartea albă de astăzi lansează o discuție importantă cu privire la modalitățile în care pot fi abordate efectele subvențiilor străine. Piața unică este esențială pentru prosperitatea Europei și nu poate funcționa bine decât dacă există condiții de concurență echitabile", a adăugat fostul ministru danez al Economiei.

Împreună cu comisarul european însărcinat cu Piața internă, Thierry Breton, ea a prezentat la Bruxelles o "carte albă", care va fi urmată în 2021 de o propunere legislativă.

O consultare publică va fi lansată până în 23 septembrie, pentru a ajuta Comisia să pregătească aceste noi instrumente.

În cartea albă, executivul european detaliază un număr de soluții avute deja în vedere.

Prima: dacă se dovedește că o companie străină subvenționată are un efect nefast asupra concurenței pe piața europeană, autoritățile naționale pentru concurență sau Comisia pot impune măsuri, cum ar fi plăți compensatorii.

A doua: Comisia vrea să împiedice ca aceste companii străine, puternic subvenționate de state, să cumpere societăți europene fragilizate sau să ajungă la o participațiune semnificativă în capitalul lor.

Începând de la un anumit prag, care nu este menționat în comunicat, societățile străine vor trebui să notifice achizițiile către Comisie. Dacă aceasta estimează că este în pericol concurența poate interzice aceste achiziții.

A treia: executivul european va putea interveni atunci când o companie străină puternic subvenționată riscă să câștige o licitație publică în UE în detrimentul companiilor europene, propunând un preț mai avantajos.

Bruxellesul propune ca aceste societăți străine să notifice în avans ajutoarele de care beneficiază din partea statelor lor. Dacă se dovedește că aceste ajutoare încalcă regulile concurenței, compania în cauză poate fi exclusă din licitație.

Soluțiile propuse, în detaliu - Instrumentul general de contracarare a efectelor de denaturare ale subvențiilor străine („modulul 1”) (sursa - Comisia Europeană)

Modulul 1 propune instituirea unui instrument general de control al pieței care să contracareze toate situațiile care pot apărea pe piață, în care subvențiile străine pot cauza denaturări ale concurenței pe piața unică.

În cadrul acestui modul, autoritatea de supraveghere, care ar urma să fie o autoritate națională sau Comisia, ar putea reacționa la orice indiciu sau informație din care ar reieși că o întreprindere din UE beneficiază de o subvenție străină. Dacă se stabilește existența unei subvenții străine, autoritatea ar impune măsuri pentru a remedia efectul de denaturare probabil, precum plățile reparatorii sau măsurile corective structurale ori comportamentale. Cu toate acestea, autoritatea ar putea lua în considerare și faptul că activitatea sau investiția subvenționată a avut un impact pozitiv, care compensează denaturarea, și ar putea decide să nu continue investigația („testul privind interesul UE”).

Subvențiile străine care facilitează achiziționarea de întreprinderi din UE („modulul 2”)

Primul modul ar putea fi completat de modulul 2, al cărui scop este să abordeze în mod specific denaturările cauzate de subvențiile străine care facilitează achiziționarea de întreprinderi din UE. Acest modul vizează să garanteze faptul că subvențiile străine nu le conferă un avantaj neloial beneficiarilor lor atunci când aceștia achiziționează (participații în) întreprinderi din UE, fie direct, prin condiționarea acordării unei subvenții de o anumită achiziție, fie indirect, prin consolidarea de facto a puterii financiare a achizitorului.

În cadrul modulului 2, întreprinderile care beneficiază de sprijin financiar din partea unui guvern din afara UE ar fi obligate să notifice autorității de supraveghere competente achizițiile de întreprinderi din UE, dacă acestea depășesc un anumit prag. Cartea albă propune ca autoritatea de supraveghere competentă să fie Comisia. Încheierea tranzacțiilor nu ar fi posibilă pe perioada examinării realizate de Comisie. În cazul în care autoritatea de supraveghere constată că achiziția este facilitată de subvenția străină și că aceasta denaturează piața unică, ar putea fie să accepte angajamentele asumate de partea care efectuează notificarea, dacă acestea remediază cu eficacitate denaturarea constatată, fie, în ultimă instanță, să interzică achiziția. În cadrul acestui modul, Comisia ar putea aplica și testul privind interesul UE.

Subvențiile străine în contextul procedurilor de achiziții publice din UE („modulul 3”)

Este posibil ca subvențiile străine să aibă un efect dăunător și asupra procedurilor de achiziții publice din UE. Acest aspect este abordat în cadrul modulului 3. Subvențiile străine le pot permite ofertanților să câștige un avantaj neloial, de exemplu prin depunerea de oferte sub prețul pieței sau chiar sub cost, obținând astfel contracte de achiziții publice pe care nu le-ar fi putut obține în alt mod. În cadrul acestui modul, cartea albă propune un mecanism prin care ofertanții ar fi obligați să notifice autorității contractante contribuțiile străine primite din partea unor țări din afara UE. Autoritățile contractante și de supraveghere competente ar putea să evalueze apoi dacă există o subvenție străină și dacă aceasta a afectat echitatea procedurii de achiziții publice. În caz afirmativ, ofertantul ar fi exclus din procedura de achiziții publice.

Subvențiile străine în contextul finanțării din partea UE

În fine, cartea albă propune modalități de a aborda problema subvențiilor străine în cazul cererilor de sprijin financiar din partea UE. Ar trebui ca toți operatorii economici să concureze de pe poziții de egalitate pentru finanțarea din partea UE. Totuși, subvențiile străine pot denatura acest proces prin îmbunătățirea șanselor de reușită ale candidaturii beneficiarilor lor. Cartea albă propune mai multe opțiuni pentru a împiedica un astfel de avantaj neloial. Printre altele, în cazul finanțării acordate prin proceduri de atribuire a contractelor publice sau prin granturi, s-ar aplica o procedură similară celei prevăzute pentru procedurile de achiziții publice din UE. De asemenea, cartea albă subliniază importanța asigurării faptului că instituțiile financiare internaționale care pun în aplicare proiecte finanțate din bugetul UE, precum BEI sau BERD, urmează, la rândul lor, aceeași abordare cu privire la subvențiile străine.

Următoarele etape

Cartea albă este deschisă consultării publice până la data de 23 septembrie 2020. În funcție de contribuțiile primite, Comisia va prezenta propuneri legislative adecvate care să abordeze efectele de denaturare ale subvențiilor străine asupra pieței unice.

Context

În concluziile reuniunii sale din 21 și 22 martie 2019, Consiliul European a încredințat Comisiei sarcina de a identifica noi instrumente pentru a aborda efectele de denaturare ale subvențiilor străine pe piața unică.

În comunicarea sa intitulată O nouă Strategie industrială pentru Europa din 10 martie 2020, Comisia a confirmat că va adopta, până la jumătatea anului 2020, o carte albă referitoare la un instrument privind subvențiile străine, care să abordeze efectele de denaturare cauzate de subvențiile străine în cadrul pieței unice.

Informații suplimentare

Fișă informativă: Cartea albă privind subvențiile străine

Site-ul DG Concurență privind subvențiile străine