Ministrul Ion Ștefan a anunțat un amplu proces de reorganizare a ministerului pe care-l conduce, concursuri pe posturi și restructurări. Ștefan spune că în minister a găsit oameni bine pregătiți care nu vor avea o problemă în a trece concursul, dar ”pentru alții însă, este extrem de greu să se despartă de ”borcanul cu miere”, de salarii și alte beneficii, prin aplicarea măsurii reorganizării”.

Ion StefanFoto: Facebook

”Nu mai putem susține secretare care încasează același salariu cu cei care au răspundere pe proiecte majore, în valoare de sute de milioane de euro. Precizarea aceasta nu este menită a pune în umbră munca unora, ci doar că este timpul să facem o diferențiere între responsabilitățile posturilor ocupate în cadrul MLPDA. Avem nevoie de performanță, nu de întârzieri și blocaje pentru beneficiari și cetățen”, spune ministrul.

Angajații acuză însă că din totalul de 81 de posturi, 24 posturi au fost desființate fără să se impună așa ceva, iar pentru pregătirea profesională a acestor oameni au fost investite sume de nivelul a zeci de mii de euro. ”Pe parcursul perioadei de programare 2014-2020, acești oameni au gestionat și gestionează în continuare, peste 860 de proiecte, în valoare estimată de 5 miliarde de lei.”, spun anagajații într-un comunicat remis HotNews.ro.

Ce spune ministrul Stefan:

 • Hotărârea de Guvern nr. 358 din 30 aprilie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a fost respectată, iar ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației a emis ordinul pentru aprobarea listei funcțiilor pentru care se organizează examen, precum și a funcțiilor publice vacante puse la dispoziție funcționarilor publici.
 • Toată documentația a fost emisă în termenele legale, fiind respectată legislația în vigoare.
 • Fiecare cetățean român, inclusiv angajații MLPDA, nu are îngrădit acest drept.
 • Condițiile de desfășurare a examenelor, bibliografia și orice alte informații necesare desfășurării examenului se regăsesc pe site-ul ministerului, www.mlpda.ro.

Ce spun angajații:

 • Astfel, în cadrul Direcției Generale Programe Europene Capacitate Administrativă cu funcție de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, sunt prevăzute 81 de posturi.
 • Din cele 81 de posturi, pentru 10 au fost emise preavize de încetare a raporturilor de serviciu, iar pentru 40 de posturi s-au primit înștiințări pentru prezentare la examen, în vederea ocupării unui număr de 27 de posturi vacante.
 • Astfel, din totalul de 81 de posturi, 24 posturi au fost desființate.
 • Din cele 10 posturi pentru care au fost emise preavize de încetare a raporturilor de serviciu, un singur post se afla încadrat la Serviciul de Asistență Tehnică și care avea prevăzute, în fișa postului, activități specifice secretariatului.
 • Celelalte 9 posturi pentru care au fost primite preavize de încetare a raporturilor de serviciu, sunt încadrate de personal cu atribuții, conform fișelor de post, specifice implementării și gestionării proiectelor finanțate din fonduri europene, proiecte în valoare de milioane de euro.
 • Cu titlu de exemplu, pentru 4 posturi din cadrul Serviciului Evaluare și Contractare Proiecte au fost emise preavize de încetare a raporturilor de serviciu, posturi ocupate de către funcționari publici care aveau în atribuțiile cuprinse în fișele de post exclusiv evaluarea, contractarea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene.
 • Pe parcursul perioadei de programare 2014-2020, acești oameni au gestionat și gestionează în continuare, peste 860 de proiecte, în valoare estimată de 5 miliarde de lei.
 • Un alt exemplu este structura Biroului Monitorizare Proiecte, format din 7 persoane, care au primit notificări de participare la examen pentru 5 posturi, fără a se ține cont de faptul că activitatea de verificare în teren se realizează în echipă (2 persoane). In plus, nu s-a ținut cont de faptul că 2 persoane din cadrul biroului vor îndeplini condițiile legale de pensionare în perioada următoare, activitatea acestei structuri fiind grav afectată în situația în care vor pleca 4 persoane (2 în urma examinării, 2 prin pensionare).
 • Menționăm că salariile întregului personal din Autoritatea de management sunt decontate de la bugetul de stat în proporție de 15%, restul de 85% fiind suportat din fonduri europene, astfel că economia realizată de minister, prin reorganizare, este inexistentă (în condițiile în care doar contribuțiile către bugetul de stat depășesc cei 15%, iar salariile sunt cheltuite în țară).
 • Totodată, pentru pregătirea profesională a acestor oameni au fost investite sume de nivelul a zeci de mii de euro, pregătire profesională atât în țară cât și străinătate, prin cursuri specializate per tip de funcție, pregătire care nu poate fi realizată în luni de zile, ci în ani, iar aceste aspecte se reflectă în performanțele Programului Operațional Capacitate Administrativă pentru perioada 2014-2020, dar și în cele ale Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, program care a fost gestionat la cel mai înalt nivel de performanță în domeniu, de oamenii care astăzi primesc preaviz să plece acasă.