Secţia pentru judecători a CSM a adoptat, marţi, o serie de recomandări adresate conducerii instanţelor în vederea reluării proceselor după data de 15 mai, printre care distanţarea socială, desfăşurarea dezbaterilor şi prin videoconferinţe, dezinfectarea sălilor de judecată, obligativitatea purtării de echipamente de protecţie, căi separate de acces, scrie Agerpres.

Sala de judecataFoto: Pixabay.com

Judecătorii din CSM recomandă ca accesul în instanţe să fie permis: participanţilor la procedurile judiciare, în sălile de şedinţă, cu 10 minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele respective; la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit unei programări prealabile realizate online sau telefonic, cu respectarea regulilor de distanţare socială şi doar în măsura în care justiţiabilii nu au posibilitatea de a consulta dosare ori evidenţe în format electronic. În cazuri excepţionale, preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta va putea permite accesul şi fără o programare prealabilă.

Alte măsuri avute în vedere de CSM:

* Programul şedinţelor de judecată, programul de lucru cu publicul şi informaţiile necesare programării prealabile pentru accesul la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul se aduc la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil, prin publicare pe pagina de internet a instanţei, precum şi prin orice alt mijloc de informare publică.

* Atunci când refuză primirea unei persoane ce prezintă simptome de infectare cu SARS-CoV-2, persoana responsabilă din cadrul detaşamentului de pază înştiinţează de îndată preşedintele instanţei şi, dacă este cazul, preşedintele completului de judecată, pentru a fi dispuse măsurile administrative sau judiciare necesare.

* În măsura în care este posibil, se recomandă ca intrarea şi ieşirea din sediul instanţei să se facă pe căi de acces separate.

* Pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanţei, personalul acesteia, justiţiabilii, alţi participanţi la procesele civile şi penale, precum şi publicul sunt obligaţi să poarte echipamentele de protecţie individuale.

* Preşedintele completului de judecată sau preşedintele instanţei pot dispune înlăturarea din sala de judecată sau din incinta instanţei a persoanelor care nu respectă, în mod nejustificat, obligaţia de a purta echipamente de protecţie.

* Preşedintele completului de judecată va dispune întocmirea listei de şedinţă pe intervale orare, având în vedere duratele de timp necesare, de suspendare a şedinţei de judecată pentru aerisirea/dezinfectarea sălii de şedinţă.

* Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată.

* În cauzele nonpenale, dacă este posibil, instanţele judecătoreşti pot dispune măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă, cu respectarea principiilor care guvernează procesul civil.

* În cauzele penale, desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă se va face în condiţiile Codului de procedură penală sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor care guvernează procesul penal.

* Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum şi a oricăror alte cereri adresate instanţei care nu se depun direct în şedinţă, precum şi comunicarea acestora către părţi se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice.

* Se recomandă ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil, nu în timpul şedinţei de judecată.

* Pentru anul calendaristic 2020, vacanţa judecătorească este de o lună, în intervalul 1 - 31 august. Concediul de odihnă anual pentru întregul personal al instanţelor judecătoreşti poate fi efectuat şi în afara duratei vacanţei judecătoreşti, fără a perturba buna desfăşurare a activităţii instanţei.