Avocatul Poporului (AP) consideră că lipsa referinţelor privind încheierea căsătoriilor la starea civilă, în perioada stării de urgenţă, reprezintă „o lacună” a măsurilor dispuse prin ordonanţele militare, notează Agerpres.

Casatorie civilaFoto: Pixabay.com

Potrivit unui punct de vedere al AP referitor la suspendarea încheierii căsătoriilor civile în perioada stării de urgenţă, ce este adresat ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, şi care a fost postat, miercuri, pe site-ul AP, printr-o petiţie înregistrată la instituţia AP pe 11 aprilie un petent se plângea de faptul că a încercat să îşi reprogrameze online căsătoria civilă, ocazie cu care a văzut că sistemul electronic nu permitea programări pentru luna mai. Sunând la Serviciul Stare Civilă al Primăriei Sector 3, a aflat că au fost suspendate programările de încheiere a căsătoriilor în mai, motivul fiind că ordonanţele militare nu reglementează părăsirea domiciliului pentru acest motiv. Petentului i s-a comunicat că personalul Serviciului Stare Civilă a fost reorganizat astfel încât, în perioada următoare, să se ocupe prioritar de înregistrarea naşterilor şi a deceselor, nu de căsătorii.

AP menţionează că, având în vedere că în Ordonanţa militară nr. 2 din 21 martie s-au făcut precizări cu privire la permisiunea oficierii de căsătorii religioase cu participarea a maximum opt persoane şi că, potrivit art. 48 alin. 2 din Constituţia României, căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă, măsurile privind căsătoria civilă şi căsătoria religioasă ar fi trebuit tratate împreună şi tot astfel aduse la cunoştinţa publicului, pentru uniformitatea măsurilor la nivel naţional şi pentru a se evita crearea unei stări de confuzie în rândul populaţiei.

„Or, în cazul căsătoriei civile, restrângerea privind exercitarea unui drept fundamental a avut loc printr-o radiogramă a Ministerului Afacerilor Interne (nr. 3220473/27.03.2020), în conformitate cu dispoziţiile căreia, pe perioada stării de urgenţă, toate direcţiile judeţene de Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date au suspendat depunerea declaraţiilor de căsătorie şi oficierea căsătoriilor civile. Prin măsura privind suspendarea încheierii căsătoriilor civile, dreptul persoanelor de a se căsători şi de a întemeia o familie a suferit o îngrădire care afectează însuşi dreptul la încheierea căsătoriei şi nu înţelegem de ce nu au fost avute în vedere măsuri precum: a) efectuarea oficierii online a căsătoriei civile sau b) efectuarea oficierii căsătoriei civile în condiţii similare celor impuse pentru căsătoria religioasă, în cazul căreia restricţia viza numai limitarea numărului persoanelor prezente, în condiţii care să respecte regulile privind distanţarea socială”, menţionează AP.

Conform AP, autorităţile statului nu trebuie să omită faptul că exercitarea dreptului la căsătorie dă naştere unor consecinţe de ordin personal, social şi juridic care sunt afectate odată cu suspendarea încheierii de căsătorii civile, iar măsurile luate de autorităţi nu trebuie să neglijeze interesul fundamental de ocrotire a celei mai importante instituţii umane, care este familia.