Tribunalul București își suspendă programul cu publicul, urmând ca documentele să fie trimise prin poştă sau email/fax și va judeca doar cauzele urgente, iar în celelalte dosare se vor acorda termene în luna mai, pentru a limita răspândirea cazurilor de coronavirus.

Instanta de judecataFoto: pixabay.com

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, măsurile au fost luate deoarece la Tribunalul Bucureşti şi la judecătoriile arondate se înregistrează în continuare un flux deosebit de important de oameni, peste 3.000 pe zi, şi "este necesar să se asigure sănătatea şi securitatea în muncă a personalului, dar şi sănătatea justiţiabililor".

Măsurile anunțate de Tribunalul București:

  • Programul cu publicul se suspendă în perioada 12 - 31 martie 2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, iar înscrisurile se vor depune exclusiv prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (email, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat.
  • În cauzele aflate pe rol în perioada 12 - 31 martie 2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte.
  • La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.
  • În acest context, la nivelul fiecărei secţii a Tribunalului Bucureşti în perioada 12 - 31 martie 2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, sunt stabilite următoarele cauze care vor fi judecate în perioada menţionată: măsuri preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi urgente, cauze cu arestaţi în materie penală, cauze urgente în materie civilă (ordonanţe preşedinţiale vizând minorii în conformitate cu art.100 din Legea nr.272/2004, ordine de protecţie, răpirile internaţionale de minori, suspendări provizorii de executare, grevă, achiziţii publice privind produse medicale).
  • În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecată începând cu luna mai 2020 sau, după caz, se va proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate începând cu 12 martie până la 30 aprilie inclusiv, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor. Aceste dispoziţii nu sunt aplicabile în cauzele urgente menţionate.
  • În dosarele care vor fi judecate în perioada precizată, se va proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă şi, în vederea protejării sănătăţii publice, se va evalua posibilitatea declarării şedinţei nepublice.
  • Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă, fiind stabilite cauze pe ore, cu anunţarea părţilor telefonic sau prin alte mijloace de comunicare.