Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a transmis HotNews.ro un comentariu în contextul publicării, pe 14 ianuarie, a comunicării privind construirea unei Europe sociale puternice pentru tranziții juste si a lansarii unei consultari cu partenerii sociali – întreprinderile și sindicatele – cu privire la chestiunea salariilor minime echitabile pentru lucrătorii din UE:

Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri de muncă și drepturi socialeFoto: Comisia Europeana

„​Schimbările climatice, distrugerea mediului natural și dezvoltarea tehnologică au generat un răspuns fără precedent din partea comunității internaționale în ultimii ani. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut. Pe măsură ce industria devine treptat mai ecologică și digitală, viețile profesionale a milioane de europeni se vor schimba. Îmbătrânirea populației și creșterea speranței de viață prezintă, de asemenea, noi provocări pentru sistemele noastre de sănătate și de protecție socială.

Indicatorii sociali actuali sunt pozitivi — cifrele privind șomajul sunt la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în UE, iar 7 milioane de persoane au fost scoase din situația de sărăcie și excluziune socială în ultimii zece ani. Cu toate acestea, inegalitățile persistă, iar multe dintre aceste persoane continuă să se confrunte cu dificultatea de a face față cheltuielilor de zi cu zi. Nu toți copiii și tinerii au acces la o educație sau la o asistență medicală de calitate. Femeile sunt în continuare subreprezentate la locul de muncă, iar carierele lor sunt mult mai fragmentate. De asemenea, eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați rămâne în continuare un obiectiv greu de atins. În prezent, diferenţa de remunerare dintre femei şi bărbaţi este de 16 % în Europa şi de 3.5% în România.

Prin Pactul ecologic european al președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, Europa și-a exprimat ambiția de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Schimbarea va crea noi oportunități de afaceri, dar ne va impune, de asemenea, să ne schimbăm modelele de producție, obiceiurile de consum, modul în care ne deplasăm și ceea ce mâncăm. Aceasta presupune dezvoltarea unor noi industrii, inovatoare și competitive, a unor modalități noi de a munci, precum și a unor competențe noi.

În același timp, evoluția inteligenței artificiale și a roboticii presupune schimbarea multor parcursuri profesionale și chiar eventuala dispariție a altora. Locurile de muncă pe platforme online și munca la cerere perturbă deja multe modele de afacere. Protecția socială în cadrul noii dinamici trebuie să fie o garanție chiar și, mai ales, pentru cei care au locuri de muncă vulnerabile.

Sunt necesare acțiuni atât la nivelul UE, cât și la nivel național, care să permită dezvoltarea viitoarelor forțe de muncă. Trebuie să ne asigurăm că toți lucrătorii din UE dispun de mijloacele necesare pentru a profita de oportunități și pentru a face față provocărilor lansate de aceste tranziții. Economia socială de piață inovatoare și favorabilă incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul loc, oferindu-le locuri de muncă de calitate, și un salariu adecvat. Accesul la oportunități de recalificare și de actualizare a competențelor va fi esențial în această privință. Nicio persoană, nicio regiune și nicio țară nu poate fi lăsată în urmă în Uniunea noastră.

Noua Comisie Europeană, care și-a început mandatul în decembrie, a identificat deja domenii în care acțiunea la nivelul UE va fi indispensabilă, însă nu și suficientă. Prin susținerea Pilonului european al drepturilor sociale în noiembrie 2017, instituțiile europene și liderii UE s-au angajat să plaseze echitatea în centrul vieții de zi cu zi. Acest set de 20 de drepturi și principii promovează egalitatea de șanse și locuri de muncă pentru toți, condiții de muncă echitabile și protecție socială și incluziune în toate politicile noastre. Acum este momentul să trecem de la angajamente la acțiune. Comisia Europeană tocmai a lansat o dezbatere cu toate țările, regiunile și partenerii sociali din UE, solicitând tuturor părților interesate să își prezinte opiniile cu privire la calea de urmat și invitându-le să se unească într-o viziune comună asupra valorilor pilonului UE. Această dezbatere va contribui la pregătirea Planului de acțiune pentru punerea în aplicare a pilonului.

Începem cu o reflecție asupra unui posibil cadru european pentru salariile minime. Toți lucrătorii trebuie să aibă un salariu echitabil care să asigure un nivel de trai decent. Cu toate acestea, multe persoane care lucrează în UE încă riscă să alunece în sărăcie. Pentru a atenua această situație, trebuie ajungem la un punct de vedere comun care să promoveze standarde înalte de stabilire a salariilor, stimulând în același timp convergența economică și socială treptată în UE, promovând sistemele de negociere colectivă și respectând autonomia partenerilor sociali. Orice propunere legislativă va avea în vedere că salariile minime trebuie să fie stabilite în conformitate cu specificațiile naționale, prin contracte colective de muncă sau prevederi legale.

Evenimentele recente au dovedit că provocările globale sunt prea mari pentru a le face față singuri. Acest lucru se aplică și când vine vorba de viitorul piețelor forței de muncă și contribuția acestora la o Europă competitivă, sustenabilă și echitabilă. Trebuie să depunem în continuare eforturi pentru a atinge cele mai înalte standarde, astfel încât toți europenii să poată trăi cu demnitate și ambiție.”