Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reacționează din nou cu privire la o eventuală eliminare a pensiilor speciale, spunând că nu va "tolera sub nicio formă" afectarea statutului magistraților și încălcarea independenței acestora. CSM afirmă că pensia de serviciu şi o remunerație adecvată reprezintă "o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept".

Lia SavoneaFoto: Captura YouTube

Reacția CSM are loc în contextul în care Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a reluat marți, dezbaterile pe tema pensiilor speciale. În comisia de specialitate, PSD dorește să propună impozitarea progresivă, PNL vrea eliminarea acestora, cu excepția celor pentru militari, iar USR pledează pentru abrogarea pensiilor speciale, cu excepţia pensiilor militare şi ale magistraţilor, care vor fi plafonate la nivelul ultimului salariu de bază brut lunar din ultima lună de activitate.

Punctul de vedere transmis de CSM:

  • "Pe fondul avansării procedurilor privind eliminarea pensiei de serviciu şi a potențialelor demersuri care ar putea conduce la afectarea independenței financiare a magistraților raportat la diminuarea remunerației acestora, Consiliul Superior al Magistraturii arată că și-a exprimat în mod ferm poziția în mai multe rânduri cu privire la imperativul respectării de către puterea legislativă și puterea executivă a obligației de rang constituțional de a garanta judecătorilor și procurorilor, la încetarea funcției, plata unei pensii al cărei nivel să fie cât mai apropiat posibil de nivelul ultimei remunerații, dar şi a obligației de a garanta acestora o remunerație adecvată.
  • Consiliul reiterează ferm că statutul magistratului impune acordarea pensiei de serviciu şi a remunerației adecvate ca o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept, prevăzută de art. 1 alin. 3 din Constituția României.
  • Jurisprudența constantă a instanței constituționale a stabilit fără echivoc că independența justiției, ca garanție constituțională, include securitatea financiară a magistraților, care presupune și asigurarea unor garanții sociale, precum pensia de serviciu.
  • Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis constant în sensul prezervării pensiei de serviciu a judecătorilor şi procurorilor, dar şi al stabilității unei remunerații corespunzătoare a corpului magistraților, hotărârile adoptate fiind comunicate Senatului României, Ministerului Justiției, precum şi Ministerului Finanțelor Publice.
  • Consiliul Superior al Magistraturii reiterează și subliniază cu tărie și fără echivoc că nu va tolera sub nicio formă afectarea statutului magistraților și încălcarea independenței acestora. Pensia de serviciu şi stabilitatea unei remunerații adecvate a judecătorilor şi procurorilor reprezintă garanții pentru a căror protecție Consiliul va efectua absolut toate demersurile care se impun".