Deputatul PMP Marius Pașcan a depus, la Senat, un proiect care majorează pragul minim al amenzilor de la 750 lei la 2.500 lei pentru propietari sau autoritățile care nu iau măsuri în combaterea ambroziei. Dacă propietarul nu intră în legalitate în șapte zile, atunci este sancționat cu 500 lei pe zi, relatează Mediafax.

AmbrozieFoto: AGERPRES

Inițiativa legislativă este susținută de mai mulți parlamentari PMP, PNL, PSD, UDMR și modifică Legea 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, în sensul majorării cuantumului minim al amenzilor.

"Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice", arată liderul deputaților PMP în proiectul de lege.

Totodată, odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale, proprietarul sau deținătorul de terenuri, administratorul de drumuri publice, căi ferate, lacuri, sisteme de irigații, sau bazine piscicole, are la dispoziție șapte zile pentru a intra în legalitate, fiind aplicată o amendă de 500 de lei pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea dispozițiilor din lege.

Conform proiectului, verificarea și constatarea nerespectării prevederilor vor fi făcute de către o comisie mixtă, constituită prin ordinul prefectului, formată din specialiști desemnați din cadrul direcțiillor de agricultură județene, direcțiilor județene de sănătate publică și autorității publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul.

Inițiatorii argumentează, în expunerea de motive, faptul că responsabilitatea persoanelor fizice și juridice nu a ajuns la un nivel acceptabil în urma actualei reglementări normative, unul dintre motive fiind cuantumul și modalitatea complexă de aplicare a sancțiunii, complexitate care generează vicii în aplicare sancțiunii și, pe cale de consecință, contestarea proceselor verbale de constatare a contravenției la instanțele de judecată.

"Reglementarea la nivel primar a combaterii buruienii ambrozia arată importanța acestui demers și gravitatea efectelor dăunătoare pe care această plantă le are asupra sănătății unui număr semnificativ al populației atât din mediul urban cât și rural", susține inițiatorul, în expunerea de motive.

Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților.

La începutul lunii februarie 2018, Camera Deputaților a adoptat, decizional, un proiect de lege care vizează combaterea ambroziei, potrivit căruia cei care nu iau măsurile necesare pentru a evita instalarea şi răspândirea acestei plante vor fi amendaţi cu sume de până la 20.000 de lei.

Nerespectarea prevederilor impuse constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.

"Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole care nu se conformează prevederilor din avertisment şi se sancţionează cu amendă de 750 de lei la 5.000 de lei, pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 5.000 de lei la 20.000 de lei pentru persoanele juridice", potrivit proiectul adoptat de către deputați, anul trecut.