Raportul Comisiei Europene privind punerea în aplicare a dreptului UE arată că împotriva României au fost deschise anul trecut 31 de cazuri noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 5 dintre acestea vizând politica de mediu.

Legislatie UEFoto: ec.europa.eu

Comisia Europeană (CE) anunță joi, într-un comunicat, că în 2018 a deschis în total 644 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor la nivelul blocului comunitar, o scădere cu 10% față de 2017, când au fost deschise 716 proceduri.

În ceea ce privește România, comunicatul CE precizează că, la data de 31 decembrie 2018, țara noastră avea 59 de cazuri deschise, dintre care 34 pentru neîndeplinirea la timp a obligațiilor de transpunere, 20 pentru transpunere incorectă și/sau necorespunzătoare a directivelor, respectiv 5 pentru încălcări ale regulamentelor, tratatelor și deciziilor. De asemenea, 31 de cazuri noi au fost deschise împotriva României doar în 2018.

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE, publicat joi, prezintă modul în care Comisia Europeană a monitorizat și a asigurat aplicarea dreptului UE în 2018.

„Comisia continuă să se asigure că normele UE sunt aplicate și respectate în mod corespunzător. De exemplu, în 2018, Comisia a acționat cu fermitate în ceea ce privește asigurarea aplicării normelor într-o serie de domenii de politică. Comisia a sprijinit autoritățile naționale și regionale în punerea în aplicare a unor norme clare privind transportul aerian și apa curată. De asemenea, Comisia a luat măsuri împotriva statelor membre care nu și-au respectat angajamentele și nu au pus în aplicare normele UE privind registrele cu numele pasagerilor, combaterea terorismului și combaterea spălării banilor. În plus, Comisia și-a utilizat competențele în materie de asigurare a respectării legislației atunci când unele țări din UE nu s-au dovedit suficient de rapide în ceea ce privește îmbunătățirea accesului persoanelor cu handicap la site-urile web și la alte aplicații mobile”, spune CE în comunicat.

De asemenea, potrivit sursei citate, printre principalele domenii de politică vizate s-au numărat aspecte legate de mediu, mobilitate și transporturi, precum și de piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri. „De fiecare dată când dreptul UE nu este aplicat corect, cetățenii și întreprinderile nu își pot exercita drepturile și nu au acces la beneficiile conferite de legislația UE. În domeniul mediului, de exemplu, Comisia a continuat să ia măsuri pentru a asigura respectarea deplină a Directivei privind calitatea aerului în ceea ce privește valorile limită ale PM10 și ale dioxidului de azot (NO2), precum și sistemele de monitorizare din întreaga UE”, arată CE.

În ceea ce privește cazurile de transpunere cu întârziere, Cipru, Belgia și Spania au avut cel mai mare număr de cazuri deschise, în timp ce Estonia, Danemarca și Italia au avut cele mai puține. Spania, Italia și Germania au înregistrat cel mai mare număr de cazuri pendinte pentru transpunerea incorectă și/sau aplicarea greșită a dreptului UE, în timp ce Estonia a avut cel mai scăzut număr total de cazuri deschise anul trecut. Domeniile de politică în care au fost deschise cele mai multe cazuri noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 2018 au fost piața internă a UE, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, precum și mobilitatea și transporturile.

Anul trecut, Comisia a introdus acțiuni în fața Curții de Justiție a UE cu privire la 5 state membre, solicitând aplicarea de sancțiuni financiare: Slovenia (3 cauze: C-628/18, C-69/18 și C-188/18), Spania (3 cauze: C-430/18, C-165/18 și C-164/18) și Belgia (C-676/18), Irlanda (C-550/18) și România (C-549/18) (câte o cauză fiecare). Consultă fișa informativă în cazul României

Comisia Europeană amintește în comunicat că cetățenii, întreprinderile, ONG-urile și alte părți interesate pot raporta suspectarea încălcării dreptului UE printr-o plângere online accesibilă prin intermediul portalului Europa „Drepturile dumneavoastră”.

Potrivit sursei citate, în 2018 majoritatea plângerilor noi au vizat justiția și drepturile consumatorilor, piața internă a UE, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, precum și aspecte legate de ocuparea forței de muncă și de afacerile sociale. „Datorită portalului SOLVIT, o rețea informală de soluționare a problemelor din cadrul Comisiei și al statelor membre, cetățenii și întreprinderile pot găsi o soluție la problemele lor în raport cu o autoritate publică din altă țară a UE”, spune Comisia.