Patru membri CSM au transmis, încă din luna martie, președintelui Consiliului Lia Savonea o solicitare similară cu cea a ministrului Justiției Ana Birchall, aceea de a informa în timp util cu privire la zilele în care sunt desfășurate ședințele de plen, pentru a-și organiza programul activităților, scrie Mediafax. Membrii CSM Andrea Chiş, Tatiana Toader, Cristian Mihai Ban şi Florin Deac au transmis, în luna martie, o scrisoare către președintele Consiliului, Lia Savonea, prin care cer respectarea termenului de 3 zile, prevăzut de lege, pentru publicarea ordinii de zi a ședințelor. „Tot în vederea previzibilităţii, vă solicităm să stabiliţi zilele în care se desfăşoară şedinţele Plenului şi ale Secţiei de judecători, precum şi orele de începere a acestor şedinţe, întrucât am constatat că acestea se stabilesc în mod total imprevizibil. Având în vedere împrejurarea că dumneavoastră, în calitate de preşedinte, cunoaşteţi sau aveţi obligaţia să cunoaşteţi lucrările aflate pe rolul consiliului, vă solicităm să stabiliţi ordinea de zi cel puţin orientativă a şedinţelor Plenului şi ale Secţiei de judecători pe termen de o lună cel puţin. Menţionăm că solicităm să vă îndepliniţi aceste atribuţii pentru a asigura condiţiile necesare în vederea respectării transparenţei activităţii consiliului, participării asociaţiilor profesionale şi a colegilor interesaţi la lucrările consiliului, precum şi în vederea asigurării posibilităţii studierii în timp util a acestor lucrări de către membrii consiliului, pentru a ne putea exercita atribuţiile prevăzute de lege, în cunoştinţă de cauză fiind cu privire la lucrările aflate pe ordinea de zi”, se arată în scrisoarea transmisă de membrii menționați. Potrivit acestora, nu pot să-și stabilească un program al altor activități pe care le au în calitate de membri din cauza „modului imprevizibil în care sunt stabilite şedinţele Plenului şi ale Secţiei de judecători, precum şi ordinea de zi a acestora”. Ministrul Justiției, Ana Birchall, a transmis conducerii Consiliului Superior al Magistraturii o scrisoare prin care adresează rugămintea să fie stabilită o zi fixă pe săptămână pentru plen, astfel încât să nu se suprapună cu zilele când participă la ședințele de Guvern. CSM i-a răspuns Anei Birchall, referitor la solicitarea ministrului de a nu suprapune plenul cu ședințele de Guvern, că este imposibil, argumentând că „există o imposibilitate obiectivă de a da curs”. CSM arată că nu pot fi stabilite zile fixe pentru plen deoarece, „din agenda publică a ședințelor de Guvern, se poate observa că acestea nu au loc în aceeași zi a săptămânii (cu titlu exemplificativ: pentru luna mai 2019 fiind stabilite în zilele de marți, miercuri sau joi, iar pentru luna iunie 2019, până la acest moment, în zilele de luni, miercuri sau joi)”. „Ședințele de plen sunt stabilite cu regularitate în fiecare zi de joi, cu excepția situațiilor în care, din motive ce țin de lipsa cvorumului sau de caracterul urgent al lucrărilor înscrise pe ordinea de zi, este stabilită o altă zi de ședință. Subliniem faptul că, deși nu există nicio dispoziție legală sau regulamentară care să prevadă o eventuală procedură de consultare pentru stabilirea datei/orei ședințelor de plen de către președintele Consiliului, doamna judecător Lia Savonea, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, în scopul de a asigura programarea ședințelor și cvorumul necesar bunei desfășurări a acestora, a procedat la verificarea prealabilă a disponibilității membrilor”, se arată într-un comunicat transmis de CSM. Potrivit sursei citate, ședințele Plenului Consiliului au avut loc chiar și în condițiile în care nu au fost prezenți toți membrii, întrucât au fost implicați în alte activități deja stabilite, precum deplasări externe/interne, conferinţe, concedii de odihnă etc. „ceea ce evidențiază imposibilitatea adaptării datei ședințelor cu agenda fiecăruia dintre membri, cu atât mai puțin în situația în care lucrările înscrise pe ordinea de zi erau urgente”. „În aceste condiții, la data de 18 iunie 2019, ora 17:26, Consiliul Superior al Magistraturii a adresat, prin intermediul poștei electronice, având ca destinatar Cabinetul Ministrului Justiției, invitația pentru doamna ministru Ana Birchall de a participa la ședința Plenului Consiliului din data de 20 iunie 2019, ora 12:00. Facem precizarea că invitarea Ministrului Justiției s-a realizat în aceeași modalitate și în aceleași condiții pentru toți membrii de drept, mod de lucru uzitat de Consiliul Superior al Magistraturii încă de la începutul acestui mandat”, mai spune CSM.

Lia SavoneaFoto: Agerpres