Avocatul Poporului a transmis Curții Constituționale că Legea privind Statutul funcționarilor publici, aflată pe rolul CCR, are prevederi neconstituționale, mai exact discriminează femeile în raport cu bărbații atunci când este vorba despre vârsta de pensionare, pentru că aceștia se pot pensiona mai târziu. Articolul invocat permite unui angajator să concedieze salariații care au dobândit dreptul la pensie pentru limită de vârstă.

Victor Ciorbea, Avocatul PoporuluiFoto: Agerpres

Într-un punct de vedere transmis Curții Constituționale, Avocatul Poporului spune că sunt neconstituționale prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în sensul că discriminează femeile, în raport cu bărbații, funcționari publici, al căror raport de serviciu încetează la o vârstă mai înaintată. Acest articol arată că încetarea raportului de serviciu are loc la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Avocatul Poporului invocă o decizie din noiembrie 2010 a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care a stabilit că este discriminatorie o reglementare națională care, pentru a promova accesul persoanelor mai tinere la piața forței de muncă, permite unui angajator să concedieze salariații ce au dobândit dreptul la pensie pentru limită de vârstă, în condițiile în care femeile dobândesc acest drept la o vârstă cu cinci ani mai mică decât vârsta la care bărbații dobândesc același drept.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în sensul că o politică generală de concediere care presupune concedierea unei salariate doar pentru motivul că a atins sau a depășit vârsta de la care aceasta are dreptul la pensie pentru limită de vârstă, care, potrivit legislației naționale, este diferită pentru bărbați și pentru femei, constituie o discriminare pe criterii de sex.

Avocatul Poporului mai susține că din alte decizii ale CJUE reiese că statelor membre le este permis să stabilească vârste de pensionare diferite pentru femei şi bărbaţi, însă constituie discriminare o reglementare cum este şi cea din Codul muncii care prevede încetarea automată a raportului de muncă la împlinirea vârstei de pensionare, diferită în funcţie de sex.

Avocatul Poporului mai constată că vârsta standard de pensionare este motiv de concediere. Or, vârsta standard de pensionare este diferită pentru femei în comparaţie cu bărbaţii.

În punctul de vedere transmis CCR, Avocatul Poporului mai arată:

  • "În cazul de faţă, vârsta la care protecţia împotriva concedierii a încetat este inseparabil legată de genul angajatului. Prin urmare, se produce o discriminare directă, care se produce atunci când o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criteriul de sex, decât este, a fost sau va fi tratată întro situaţie comparabilă. Scopul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii este şi reglementarea circumstanţelor în care angajaţii pot fi concediaţi. Or, din această perspectivă femeile şi bărbaţii între 63-65 de ani sunt într-o situaţie comparabilă sub aspectul dreptului la muncă în condiţii de egalitate.
  • Pensionarea femeii la o vârstă diferită faţă de bărbat nu poate fi atributul exclusiv al voinţei angajatorului.
  • Pensionarea femeii la o vârstă diferită de bărbat trebuie să fie atributul voinţei exclusive a femeii.
  • Femeia, privită în mod individual, este în poziţia de a cântări dacă pensionarea la o vârstă mai redusă decât a bărbatului constituie, în cazul ei, o măsură afirmativă sau, dimpotrivă, o discriminare directă".