Conform Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională în Sistem Dual, un milion de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani nu figurează în nicio statistică, nefiind nici angajați, nici încadrați într-un sistem de învățământ. Una din consecințele principale ale acestei situații este deficitul foarte mare de forță de muncă din țara noastră. În acest sens, Primăria Sectorului 3 a dezvoltat un program de formare profesională în sistem dual. În acest proces de formare profesională sunt implicați, prin parteneriate public-private, toți factorii interesați de forță de muncă calificată după standarde actualizate prin partajarea și asumarea responsabilităților specifice.

Invatamantul Dual in Sectorul 3Foto: Primaria sector 3

Înscrierea în învățământul profesional în sistem dual se face pentru elevii care au terminat clasa a VIII-a și care au situația școlară încheiată. Nu pot fi înscriși elevii cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. De asemenea, absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, în învățământul dual.

Astfel, pentru înscrierea în învățământul dual în Sectorul 3, vor trebui urmați următorii pași:

PASUL I - în perioada 24-26 iunie

La secretariatul școlii gimnaziale la care învață elevul, se completează o fișă prin care se solicită înscrierea în învățământul dual. Fișa va cuprinde informațiile privind numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale absolventului clasei a VIII-a.

PASUL II - 24-26 iunie

Cu fișa completată de la școala gimnazială elevul se prezintă la liceul/colegiul care organizează clase de învățământ dual. Aici, se va anexa la fișa de înscriere și o fișă de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează liceu/colegiu.

Pentru înscrierea la clasele de învățământ profesional în sistem dual sunt necesare următoarele documente: fișa de înscriere în învățământul dual și foaia matricolă, eliberate de către școala generală de proveniență a elevilor, copie după certificatul de naștere și cartea de identitate a elevului, copie după cartea de identitate a părinților sau a tutorelui legal.

PASUL III - 26 iunie

Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul dual, la sediul liceelor/colegiilor.

IMPORTANT!

În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice).

Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual

Între 22-24 iulie se va desfășura etapa a II-a a înscrierii elevilor în Învățământul Dual Sector 3 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional de stat (fără anexa: "Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual", care se eliberează de către unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual), pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu sau la învăţământul profesional sau la învăţământul dual, şi care solicită să participe la admiterea în învăţământul dual în etapa a II-a.

De asemenea, în aceeași perioadă se va face înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual.

Pe data de 24 iulie, se va afişa la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual. În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii organizatorice).

Pe data de 31 iulie, va avea loc depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au fost repartizaţi.

Mai multe detalii puteți afla pe site-ul www.invatamantdualinsector3.ro