Curtea Constituțională a admis, marți, obiecția de neconstituționalitate formulată de către partidele de Opoziție cu privire la legea pentru modificarea OUG 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANAF și completarea unor acte normative.

Sediul ANAFFoto: AGERPRES

Prin urmare, Legea pentru modificarea ordonanței de urgență care vizează reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să se reîntoarcă în Parlament pentru a fi pusă în acord cu decizia Curții.

Mai mulți deputați ai PNL, USR, PMP și Pro România au sesizat CCR în 5 martie în legătură cu modificarea OUG 74/2013.

Semnatarii sesizării fac referire la două articole din Constituție - "Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare” și "În cazul în care o inițiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării (n.r. - Guvernului) este obligatorie”.

Prin urmare, din coroborarea celor două dispoziții constituționale, rezultă necesitatea ca orice inițiativă legislativă cu implicații bugetare să fie dezbătută cu informarea prealabilă a Guvernului, care trebuie să se pronunțe asupra oportunității economice și financiare a acesteia.

"Adoptarea unei inițiative legislative cu impact bugetar în lipsa unui punct de vedere al Guvernului și, pe cale de consecință, fără stabilirea sursei de finanțare, poate duce la imposibilitatea aplicării actului normativ din lipsă de fonduri bugetare”, susțin parlamentarii opoziției în textul sesizării formulate la CCR.

De asemenea, reprezentanții opoziției argumentează că unele reglementări din proiectul de lege pentru modificarea OUG 74/2013 privind reorganizarea ANAF sunt incomplete, de natură să afecteze eficiența actului normativ.

În acest sens, opoziția amintește de modificările aduse articolului 10 din OUG nr. 74/2013, care reglementează înființarea direcțiilor finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, prin divizarea direcțiilor regionale ale finanțelor publice, fără însă a stabili reguli clare în privința modului în care urmează s[ fie repartizate atribuțiile și personalul către direcțiile nou înființate.

Și articolul 11 alin. (1) din OUG nr. 74/2013, stabilește, în mod sumar, că "patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară și orice alte bunuri” se preiau de către direcțiile finanțelor publice județene nou-înființate, fără fi prevăzut vreun criteriu pe baza căruia acestea urmează a fi repartizate.

Partidele de opoziție vorbesc și despre prevederile care stabilesc că "pentru litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată, Agenția și/sau direcțiile județene ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, după caz, se subrogă în toate drepturile și obligațiile aferente și dobândesc calitatea procesuală a direcțiilor generale ale finanțelor publice din care s-au divizat”, fără a prevedea criterii minimale în funcție de care să se poată stabili identitatea continuatorului direcției regionale a finanțelor publice aflată în litigiu.

"Astfel, pe de o parte, textul nu permite delimitarea categoriilor de litigii în care calitatea de continuator ar urma să aparțină Agenției de cele în care această calitate ar reveni direcțiilor județene și, pe de altă parte, nu sunt prevăzute criterii în funcție de care să se stabilească direcția județeană îndrituită să continue litigiul pendinte”, argumentează semnatarii sesizării.

În 27 februarie, Camera Deputaților a adoptat, decizional, legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.