​Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est, universitatea cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii autohtone, scoate la concurs pentru admiterea la programele universitare de licenţă peste 7.200 de locuri, după cum urmează:

ASEFoto: ASE

• la învățământul cu frecvență – 2.860 de locuri la buget și 3.399 de locuri la taxă;

• 950 de locuri pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

ASE oferă 24 de programe universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză sau germană și 11 – pentru învățământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licenţă au loc în perioada 15-19 iulie, între orele 8.00-16.00.

Admiterea se desfășoară prin concurs, bazat pe:

  • eseu motivational;
  • probă scrisă de competenţă lingvistică - pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină;
  • media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

Informații complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admiterii 2019, care reflectă întreg procesul de admitere, cu precizări actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, conţinutul dosarului de înscriere, paşii candidatului, rezultatele admiterii ș.a.

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi aproape 3.400 de burse de performanță, studiu şi sociale, peste 500 de burse Erasmus, peste 5.000 de locuri în căminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii și practică la firme de top, 400.000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare. ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, cu o bună reputaţie internaţională, concretizată în situarea pe poziţii notabile în clasamentele internaţionale de prestigiu:

  • ASE este cea mai bine poziţionată dintre universităţile româneşti prezente în Top Shanghai, clasamentul cu cea mai mare autoritate din lume, în domeniile Economie, Administraţie publică, Administrarea afacerilor şi Management;
  • ASE este universitatea cu cea mai bună reputaţie în rândul angajatorilor din România, conform clasamentului QS World University Rankings 2018; 81,35% dintre absolvenţi îşi găsesc de lucru în mai puţin de 3 luni de la terminarea facultăţii;
  • ASE ocupă locul 1 în România în domeniul Ştiinţelor sociale, precum şi locul 501+ în lume în domeniul Administrarea afacerilor şi economie, în clasamentul Times Higher Education World University Rankings 2019 by Subject;
  • ASE este poziționată pe locul 101-200 în clasamentulTimes Higher Education University Impact Rankings 2019.

Dragi candidați la Academia de Studii Economice din București,

Vă invit să vă alăturați cu toată încrederea celor peste 22 000 de studenți ai celei mai performante universități economice și de administrație publică din Europa de Sud-Est. Eu însumi sunt mândru să fiu absolventul ASE, pe care o slujesc din momentul în care am încheiat studiile superioare. Pentru Admiterea din acest an, ASE scoate la concurs o ofertă generoasă de programe și locuri, la buget și taxă, pentru toate ciclurile și formele de învățământ - licență, masterat, doctorat. Este important, când decideți opțiunile pentru viitorul vostru, să luați în calcul reputația ASE în rândul angajatorilor și gradul foarte bun de inserție a absolvenților noștri pe piața muncii pentru că, sunt sigur, fiecare dintre voi dorește să-și găsească un job ofertant la finalizarea studiilor superioare. Vă doresc, dragi candidați, să faceți cea mai potrivită alegere pentru viitorul vostru. Alegeți un Lider și veți deveni un Lider!

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE