Funcţionarii publici cu statut special din penitenciare beneficiază de o majorare de 75% din salariul de funcţie pentru orele suplimentare, potrivit unui proiect de ordin al ministrului pus în dezbatere de Ministerul Justiției.

penitenciarFoto: Hotnews

Proiectul, pus în dezbatere de Ministerul Justiției, prevede, în principal, că munca suplimentară prestată în perioada 2019 - 2021 de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care nu se poate compensa prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare, se plăteşte cu drepturile salariale corespunzătoare pentru orele prestate peste programul normal de lucru, la care se adaugă o majorare de 75% din salariul de funcţie, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii, respectiv cu orele lucrate peste programul normal de lucru.

Proiectul stabileşte modalitatea tehnică de încadrare în limita de 3% pe total buget centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor, stabilindu-se că fondurile rămase disponibile pentru majorarea de 75%, până la atingerea limitei de 3% stabilită la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pot fi repartizate pentru plata orelor suplimentare neachitate în situaţii de excepţie apreciate ca atare de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Munca suplimentară se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, în scris, cu aprobarea ordonatorului de credite, fără a se depăşi 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

Principalele prevederi ale proiectului:

  • munca suplimentară prestată în perioada 2019 – 2021, peste programul normal de lucru, de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care nu se poate compensa prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare, se plătește cu drepturile salariale corespunzătoare pentru orele prestate peste programul normal de lucru la care se adaugă o majorare de 75% din salariul de funcție, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții, respectiv cu orele lucrate peste programul normal de lucru;

  • plata majorării se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma salariilor de funcție, salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a salariilor de comandă, stabilită la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor;

  • proiectul de ordin stabilește modalitatea tehnică de încadrare în limita de 3% pe total buget centralizat al ANP, reglementând la art. 7 procedura detaliată de analiză a fondurilor disponibile, centralizare a datelor și plată a drepturilor respective, stabilindu-se că fondurile rămase disponibile pentru majorarea de 75%, până la atingerea limitei de 3% stabilită la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor, pot fi repartizate pentru plata orelor suplimentare neachitate în situații de excepție apreciate ca atare de conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în temeiul notei justificative prezentate de către unitățile care se confruntă cu astfel de împrejurări;

  • munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, în scris, cu aprobarea ordonatorului de credite, fără a se depăși 180 de ore anual; în cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite și cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii, precum și cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate;
  • majorarea acordată pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează și majorarea reglementată pentru munca suplimentară în condițiile prezentului ordin nu se pot cumula pentru aceeași muncă prestată.