​USR și PLUS și-au prezentat joi obiectivele pentru Parlamentul European, Alianța 2020 promițând, printre altele, că va susține ideea unei armate europene, va milita pentru o legislație Magnițki, va propune tratamente în străinătate pentru români, va susține ca produsele să aibă aceeași calitate în UE și va propune un fond special „Nimeni nu rămâne în urmă” pentru regiunile cu educație deficitară.

USR PLUSFoto: USR

documente

Oferta-electorala-Alianta2020

(4 Apr 2019) PDF, 14MB

Mai jos, extrase din obiectivele prezentate de Alianța 2020 USR PLUS:

PROTEJAREA DREPTURILOR ROMÂNILOR ÎN UE Peste 3 milioane de români trăiesc și lucrează în țările Uniunii Europene. Vom susține în Parlamentul European corecta aplicare a drepturilor cetățenilor români în UE, ca cetățeni europeni. Avem dreptul de a munci oriunde în UE, avem dreptul la libera circulație, avem dreptul de a presta servicii oriunde în UE. Nu trebuie ca aceste drepturi să fie încălcate în numele unor acuzații nefondate de pretins dumping social. (exemplu: transportatorii români trebuie să beneficieze de aceleași condiții pentru desfășurarea activității ca ceilalți operatori economici europeni).

DREPTURILE CONSUMATORULUI Cetățenii români au aceleași drepturi ca orice alt consumator european. De aceea vom susține dezvoltarea de noi mecanisme destinate comparării calității produselor și serviciilor oferite pe Piața Internă. Nu putem accepta pe piața din România produse de o calitate inferioară față de cele comercializate în restul UE.

FONDURI PENTRU SPITALE Vom milita pentru acordarea de fonduri europene suplimentare pentru construirea de noi spitale și pentru modernizarea, la standarde europene, a rețelei de spitale existente.

REȚEA DE TRANSPLANT România nu este membră a niciunei rețele de cooperare regională pentru transplantul de organe. Vrem ca românii să aibă acces la aceste rețele și vom milita la nivel european pentru reguli comune și transparente pentru transplant, care să înlocuiască sistemul corupt actual bazat pe pile și relații.

SERVICII MEDICALE TRANSFRONTALIERE Vom propune în Parlamentul European extinderea directivei europene pentru servicii medicale transfrontaliere pentru ca românii să poată beneficia de servicii de sănătate care nu sunt disponibile în țară.

Educație: ”NIMENI NU RĂMÂNE ÎN URMĂ” Vrem să creăm la nivelul Uniunii Europene un fond special „Nimeni nu rămâne în urmă” pentru regiunile cu educație deficitară. În România, la țară, dintre oamenii cu vârsta între 25 și 64 de ani, 38% au absolvit doar gimnaziul, 22% au făcut și o școală profesională și mai puțin de 17,5% au terminat liceul. Doar 0,4% din populația din mediul rural urmează cursuri de formare profesională după terminarea școlii.

CADRU PAN-EUROPEAN DE EVALUARE Crearea cadrului pan-european de evaluare periodică cu metode și conținuturi de evaluare aliniate la testele PISA (Program For International Student Assessment) - inclusiv prin trecerea de la testele cu hârtie și creion la evaluarea computerizată.

FONDURI PENTRU ZONE CU GRAVE PROBLEME SOCIALE Vom propune ca pentru următorul buget european să existe programe dedicate cu fonduri europene pentru zone cu grave probleme sociale, precum Valea Jiului, Vaslui sau Gorj, care să trateze problemele sociale, economice și de mediu în pachete integrate de măsuri, astfel încât acestea să devină un ajutor real pentru autoritățile locale.

AGENȚIE EUROPEANĂ PENTRU COPII Crearea unei Agenții Europene pentru copii, incluziune și inovare socială (AECIIS) cu sediul la București.

ADERAREA LA ZONA EURO Ne propunem ca România să devină membră a zonei euro, acesta fiind un obiectiv strategic prin care țara noastră va beneficia atât de stabilitate și predictibilitate economică și fiscală precum și de conectarea de facto la nucleul Uniunii.

Vom milita pentru accelerarea îndeplinirii criteriilor de convergență reală și nominală atât din Parlamentul European cât și din postura de partide de guvernământ, din 2020. De asemenea, ne vom asigura ca România să fie eligibilă pentru finanțarea reformelor structurale în vederea aderării la zona euro.

DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȘI MIJLOCII Vom sprijini dezvoltarea fermelor mici și mijlocii prin fonduri europene pentru a consolida un trai decent în mediul rural și pentru a crea valoare adăugata în vederea susținerii economiei locale. În acest sens, vom sprijini, de asemenea, plafonarea subvențiilor pentru fermele mari, concomitent cu mărirea subvențiilor pentru fermele mici și medii.

CADASTRUL NAȚIONAL Cadastrul național este o prioritate și fondurile europene trebuie să fie folosite împreună cu cele naționale pentru a aduce mediul rural spre rezolvarea acestei probleme structurale, pe care guvernele iresponsabile o tot evită și amână. Este posibil ca, în viitor, nici măcar subvenția automată de la Uniunea Europeană să nu mai vină pentru terenuri fără cadastru. Prin urmare, cadastrarea terenurilor trebuie să fie o prioritate pentru agricultura românească.

TERENURILE AGRICOLE: PATRIMONIU SOCIAL ȘI NATURAL LOCAL Vom milita pentru recunoașterea europeană a terenurilor agricole ca parte a patrimoniului social și natural local și vom susține introducerea dreptului de reglementare națională a tranzacțiilor cu terenuri agricole.

DEBIROCRATIZARE

• Debirocratizarea și o relație umană, de respect între stat și cetățean trebuie să fie o prioritate pentru fondurile europene care vizează reforma administrației. De aceea, vrem introducerea de proceduri standardizate pentru fiecare program operațional (de exemplu: manual solicitant/beneficiar unic). Rezultatul direct va fi creșterea încrederii beneficiarilor și reducerea necesității recursului la firme de consultanță.

• Concentrarea pe rezultate concrete și nu pe producerea de documente inutile: reducerea semnificativă a cerințelor de raportare de către beneficiari, inclusiv a cheltuielilor reale (folosirea cât mai largă a costurilor simplificate).

• Reducerea intensității procedurilor de audit de la nivel european și concentrarea acestora pe verificarea rezultatelor proiectelor.

PROGRAM PENTRU INFRASTRUCTURĂ Vom cere sprijin tehnic european, sub forma unui program JASPERS extins pentru infrastructură, pentru a susține redactarea caietelor de sarcini, pentru a avea reprezentanți în comisiile de evaluare, pentru a monitoriza studii pregătitoare și de fezabilitate, pentru a încuraja firmele puternice de supervizare să se implice în proiectele din România.

DIGITALIZAREA COMPLETĂ A ÎNFIINȚĂRII ȘI ADMINISTRĂRII COMPANIILOR Vom propune introducerea de bune practici europene pentru digitalizarea și simplificarea procedurilor de înregistrare și administrare a firmelor, inclusiv prin folosirea tehnologiei blockchain pentru Registrul Comerțului.

CENTRU EUROPEAN DE EXCELENȚĂ ÎN CERCETARE Crearea unui centru european de excelență în cercetare în domeniul TIC, cu sediul în România, finanțat din fonduri europene.

REPUBLICA MOLDOVA ȘI EXTINDEREA UE Credem că Republica Moldova are un destin european. Frații noștri din Republica Moldova trebuie să vadă că integrarea europeană înseamnă beneficii concrete, un nivel de trai mai bun, nu doar promisiuni propagandistice. România și reprezentanții românilor în Parlamentul European trebuie să faciliteze și să îndrume apropierea Republicii Moldova de UE, nu doar să ofere alibiuri oligarhilor, așa cum se întâmplă în prezent.

LEGISLAȚIE MAGNIȚKY Vom milita în Parlamentul European pentru adoptarea unei legislații de tip Magnitsky în Uniunea Europeană, care să interzică accesul în Uniune și să blocheze bunurile responsabililor din terțe țări implicați în abuzuri ale drepturilor omului. Uniunea Europeană nu este doar un mecanism de distribuire de fonduri, ci este un spațiu al valorilor. Susținem o abordare clară, fermă a UE împotriva guvernelor abuzive. Forța morală, economică și instituțională a Uniunii Europene și unitatea europeană sunt esențiale pentru acest obiectiv.

ARMATA EUROPEANĂ Armata europeană este un proiect pe termen mediu și lung al Uniunii Europene pe care îl susținem, în deplină coordonare cu angajamentele asumate în cadrul NATO și Parteneriatului Strategic cu SUA.