Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a făcut un Cod de conduită al membrilor Guvernului, pe care Cabinetul Dăncilă ar urma să îl aprobe în ședința de vineri, iar utilitatea acestuia este explicată prin faptul că "asigurarea unei bune guvernanțe se reflectă și în respectarea cu bună-credință a unor reguli asumate de persoanele care îndeplinesc demnități publice". Miniștrii vor avea de respectat, astfel, mai multe reguli, între care să aibă o ţinută vestimetară decentă, să nu folosească expresii jignitoare, să nu accepte, direct sau indirect, cadouri sau "alte avantaje care ar putea influența exercitarea atribuțiilor".

Guvernul DancilaFoto: gov.ro

Pe ordinea de zi a ședinței de vineri a Executivului se află un memorandum privind adoptarea "Codului de conduită al membrilor Guvernului României", autorul fiind ministrul Justiției, Tudorel Toader.

Cum justifică Toader adoptarea unui astfel de cod:

 • Transformările continue prin care trece societatea se reflectă în schimbările produse la nivelul actului de management, situație care aduce cu sine noi provocări în materie de etică și generează necesitatea codificării sau a armonizării normelor etice și de conduită. Integritatea în exercitarea demnităților publice constituie condiția fundamentală pentru ca guvernele să ofere un cadru de încredere eficient pentru viața economică și socială a cetățenilor lor.
 • Mecanismele de promovare a normelor de conduită sunt percepute ca fiind componente de bază ale societății. În acest sens, aprobarea unor norme de conduită și etică are ca efect imediat creșterea încrederii în actul de guvernare iar pe termen lung contribuie la realizarea obiectivelor de creștere economică sănătoasă, ca mijloc de creștere a nivelului de trai, obiectiv pe care orice guvern îl urmărește.
 • Asigurarea unei bune guvernanțe se reflectă și în respectarea cu bună-credință a unor reguli asumate de persoanele care îndeplinesc demnități publice alese sau numite.
 • Codul de conduită stabilește cu valoare de axiomă faptul că membrii Guvernului au obligația să respecte principiul separației puterilor în stat și independența justiției pe baza colaborării loiale între autorități/instituții. În același sens, membrii Guvernului își exercită mandatul cu respectarea Constituției și a legilor țării prin punerea în aplicare a acestora, în spiritul bunei-credințe și cu respectarea eticii profesionale.

Obligațiile miniștrilor:

 • de a asigura prin atitudine, limbaj, conduită și ținută bunul mers al activităților desfășurate în cadrul Guvernului.
 • de cheltuire eficientă a banilor publici.

 • de a declara, prin orice mijloc, orice situație de natura celor care generează conflict de interese sau incompatibilitate
 • de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, în vederea menținerii încrederii publicului în integritatea, imparțialitatea şi eficacitatea autorităților şi instituțiilor publice pe care le reprezintă

 • le este interzis să accepte, direct sau indirect, cadouri sau alte avantaje, patrimoniale sau nepatrimoniale, care ar putea influența sau care ar putea să fie percepute ca influențând exercitarea atribuțiilor ori performanța îndeplinirii îndatoririlor specifice mandatului
 • le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale.

Alte prevederi ale Codului de conduită:

 • obligația ca membrii Guvernului să exprime întotdeauna poziția oficială asumată de Guvern iar în lipsa unei astfel de poziții oficiale, de a face cunoscut că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Guvernului.

 • obligația de a-și îndeplini mandatul cu competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.
 • obligația să asigure prin atitudine, limbaj, conduită și ținută, bunul mers al activităților desfășurate în cadrul Guvernului precum și solemnitatea specifică demnității publice.
 • să aibă o ținută vestimentară decentă și să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase.
 • să asigure o bună gestionare și ocrotire a proprietății publice şi private a statului, să evite producerea oricărui prejudiciu.
 • să folosească bunurile aparținând autorității sau instituției publice numai pentru desfășurarea activităților aferente demnității publice exercitate.
 • să propună şi să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

Ce se întâmplă dacă miniștrii încalcă Codul de conduită

 • Sesizările în legătură cu încălcarea Codului de conduită de către membrii Guvernului se aduc la cunoștința prim-ministrului, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului.

 • Prim-Ministrul pune în discuția membrilor Cabinetului sesizarea, hotărându-se prin consens asupra celor mai bune căi de soluționare.

 • Abaterile grave de la conduita etică fac obiectul analizei în cadrul Guvernului.