Comisia Europeană anunță că, în condițiile în care este din ce în ce mai probabil ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană în 12 aprilie fără niciun acord, și-a încheiat astăzi pregătirile pentru un astfel de scenariu, care ar însemna că nu va mai exista o perioadă de tranziție, așa cum este prevăzut în Acordul de retragere, și va duce la grave perturbări pentru cetățeni și întreprinderi.

BrexitFoto: PublicDomainPictures.net

În urma solicitării care i-a fost adresată de prim-ministrul Theresa May, Consiliul European (articolul 50) a convenit joi, 21 martie, să prelungească până la 22 mai 2019 data ieșirii Regatului Unit din Uniune, cu condiția aprobării în Camera Comunelor, până la 29 martie 2019, cel târziu, a Acordului privind retragerea. Dacă Acordul privind retragerea nu va fi aprobat de Camera Comunelor până la data menționată, Consiliul European a convenit să acorde Regatului Unit o prelungire până la 12 aprilie 2019. Potrivit acestui scenariu, Regatul Unit ar trebui să indice o cale de urmat înainte de această dată.

Acest lucru înseamnă că, în cazul în care Acordul de retragere nu este ratificat până vineri, 29 martie, este posibil ca Regatul Unit să iasă din UE fără niciun acord la 12 aprilie. Comisia Europeană spune că este important ca toată lumea să fie pregătită pentru această eventualitate și să conștientizeze consecințele practice ale unui scenariu fără acord.

Ce înseamnă scenariul fără acord

 • Regatul Unit va deveni o țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie.

 • De la acea dată, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să se aplice Regatului Unit.
 • Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevede în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situație va cauza grave perturbări pentru cetățeni și întreprinderi.

 • Într-un astfel de scenariu, relațiile Regatului Unit cu UE ar fi reglementate de dreptul internațional public general, inclusiv de normele Organizației Mondiale a Comerțului.
 • UE va avea obligația de a aplica imediat normele și tarifele sale vamale la frontierele cu Regatul Unit. Această obligație include efectuarea de verificări și controale privind respectarea standardelor vamale, sanitare și fitosanitare și verificarea conformității cu normele UE. În pofida pregătirilor considerabile efectuate de autoritățile vamale ale statelor membre, aceste controale ar putea cauza importante întârzieri la frontiere.
 • Entitățile din Regatul Unit nu ar mai fi eligibile pentru granturi UE și nu ar mai putea participa la procedurile de achiziții publice din UE în condițiile în vigoare în prezent.
 • În mod similar, cetățenii Regatului Unit nu vor mai fi cetățeni ai Uniunii Europene. Britanicii vor fi supuși unor controale suplimentare la frontiere atunci când vor intra pe teritoriul Uniunii Europene. Și în această privință, statele membre au efectuat pregătiri considerabile în porturi și aeroporturi pentru a se asigura că aceste controale sunt efectuate cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, întârzierile inerente unor astfel de controale nu pot fi excluse.

Cum s-a pregătit Uniunea Europeană pentru scenariul fără acord/ Măsuri legislative

Comisia Europeană se pregătește încă din decembrie 2017 pentru un scenariu fără niciun acord - a publicat 90 de avize de pregătire și 3 comunicări și a prezentat 19 propuneri legislative.

Parlamentul European și Consiliul au adoptat sau aprobat 17 dintre acestea. Toate aceste dosare sunt în curs de adoptare oficială în Parlamentul European și în Consiliul. Două dintre aceste propuneri urmează să fie finalizate în timp util de cei doi colegiuitori.

Potrivit Comisiei, însă, măsurile de contingență ale UE nu pot atenua impactul de ansamblu al absenței unui acord, nu vor compensa sub o formă sau alta lipsa de pregătire și nici nu vor reinstitui pe deplin avantajele apartenenței la UE sau condițiile favorabile pe care le-ar fi oferit o eventuală perioadă de tranziție, astfel cum sunt prevăzute în acordul de retragere. Aceste propuneri au un caracter temporar și un domeniu de aplicare limitat și vor fi adoptate unilateral de UE. Ele nu sunt niște „miniacorduri” și nu au fost negociate cu Regatul Unit.

Măsurile de contingență pentru eventualitatea în care nu se ajunge la niciun acord se referă, printre altele, la:

 • programul PEACE: continuarea programului PEACE pe insula Irlanda până la sfârșitul anului 2020. În ceea ce privește perioada de după 2020, Comisia a propus deja, ca parte a propunerilor sale privind următorul cadru financiar multianual, continuarea și consolidarea sprijinului transfrontalier pentru pace și reconciliere în comitatele de graniță ale Irlandei și Irlandei de Nord;
 • bugetul UE (în curs de adoptare finală): în cazul unui scenariu fără acord, UE va fi în măsură să își onoreze angajamentele și să continue să efectueze plăți în 2019 către beneficiarii din Regatul Unit pentru contractele semnate și deciziile luate înainte de 30 martie 2019, cu condiția ca Regatul Unit să își onoreze obligațiile care îi revin în cadrul bugetului pentru 2019 și să accepte toate verificările de audit și controalele necesare;
 • drepturile de pescuit și compensația financiară: aceste măsuri prevăd că pescarii și operatorii din statele membre ale UE urmează să primească compensații din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru încetarea temporară a activităților de pescuit. De asemenea, se asigură faptul că UE va fi în măsură să acorde navelor din Regatul Unit acces în apele UE până la sfârșitul anului 2019, cu condiția ca și navelor UE să li se acorde acces reciproc în apele Regatului Unit;
 • servicii financiare: măsuri temporare și limitate menite să ofere asigurarea că nu va apărea nicio perturbare imediată a compensării centrale a instrumentelor financiare derivate și a serviciilor depozitarilor centrali pentru operatorii din UE care recurg în prezent la operatori din Regatul Unit și să faciliteze, pe o perioadă determinată de 12 luni, novația anumitor contracte derivate extrabursiere, în cazul în care se transferă un contract al unei contrapărți stabilite în Regatul Unit către o contraparte stabilită în UE-27;
 • conectivitatea aeriană și siguranța transportului aerian: aceste două măsuri vor asigura o conectivitate de bază a transportului aerian, astfel încât să se evite întreruperea totală a traficului aerian dintre UE și Regatul Unit în eventualitatea unui scenariu fără niciun acord;
 • conectivitatea rutieră: măsura permite continuarea unei conectivități rutiere de bază în condiții de siguranță între UE și Regatul Unit pe o perioadă limitată de timp, cu condiția ca Regatul Unit să acorde un tratament reciproc întreprinderilor și operatorilor din UE;
 • conectivitatea feroviară: se asigură valabilitatea autorizațiilor de siguranță pentru anumite părți ale infrastructurii feroviare pe o perioadă strict limitată de trei luni, pentru a permite identificarea unor soluții pe termen lung în conformitate cu legislația UE. Măsura este legată în special de tunelul de sub Canalul Mânecii și va fi condiționată de menținerea de către Regatul Unit a unor standarde de siguranță identice cu cerințele UE;
 • inspecția navelor: se urmărește să se asigure securitatea juridică și să se garanteze continuitatea activităților din sectorul transportului maritim;
 • realinierea coridorului rețelei centrale Marea Nordului - Marea Mediterană : prin această măsură se adaugă, la rețeaua centrală, noi legături maritime între Irlanda, Franța, Belgia și Țările de Jos și se introduce o nouă prioritate de finanțare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE): adaptarea infrastructurii de transport în scopuri de securitate și de efectuare a verificărilor la frontierele externe;
 • politica privind schimbările climatice: această măsură asigură faptul că un scenariu fără acord nu afectează buna funcționare și integritatea de mediu a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii.
 • programul Erasmus+: studenții și stagiarii aflați în străinătate care participă la programul Erasmus+ la momentul retragerii Regatului Unit își pot finaliza studiile și pot primi în continuare finanțările sau granturile corespunzătoare;
 • drepturile la prestații de asigurări sociale: drepturile, cum ar fi perioadele de asigurare, de încadrare în muncă (independentă) sau de ședere în Regatul Unit înainte de retragere ale persoanelor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de retragerea Regatului Unit sunt protejate;
 • reciprocitatea vizelor (în curs de adoptare finală): cetățenii britanici ar urma să poată călători fără viză în UE dacă Regatul Unit acordă, la rândul său, pe bază de reciprocitate, un regim nediscriminatoriu de călătorii fără vize pentru toți cetățenii UE.

Ajutoare de stat

În ceea ce privește nevoia de resurse financiare și/sau de asistență tehnică, normele în vigoare privind ajutoarele de stat fac posibilă soluționarea problemelor întâmpinate de întreprinderi în cazul unui Brexit fără acord.

De exemplu, normele privind ajutoarele de stat permit întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) să beneficieze de ajutor pentru consultanță sau pentru formare, care ar putea fi utilizat pentru a contribui la pregătirea acestora (inclusiv pentru eventualele formalități vamale viitoare).

Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor conțin dispoziții referitoare la schemele de sprijin temporar pentru restructurarea IMM-urilor, care ar putea fi utile pentru soluționarea problemelor de lichiditate cauzate de Brexit. Finanțarea se poate accesa sub diferite forme, de exemplu prin scheme de împrumut finanțate de stat care respectă rata de referință sau prin garanții de stat prevăzute în Comunicarea privind garanțiile (punctele naționale de contact sunt disponibile aici).

Finanțare și sprijin din bugetul UE

 • asistența tehnică și financiară din partea Uniunii Europene poate fi pusă la dispoziție în anumite domenii, cum ar fi formarea funcționarilor vamali în cadrul programului Vamă 2020. Alte programe pot contribui la proiecte de formare similare în domeniul controalelor sanitare și fitosanitare. În ceea ce privește agricultura, legislația UE oferă o largă gamă de instrumente pentru a face față efectelor imediate ale retragerii Regatului Unit, în special în scenariul fără acord.

Comisia Europeană a publicat 90 de avize sectoriale privind pregătirea pentru Brexit. Acestea furnizează orientări detaliate destinate diferitelor sectoare afectate de Brexit. Avizele respective pot fi consultate online aici.

Pentru a afla mai multe despre modul în care se pot pregăti pentru scenariul fără acord, cetățenii UE pot contacta Europe Direct sau pot apele numărul verde 00 800 6 7 8 9 10 11 de oriunde din UE și în orice limbă oficială a UE.