Ordonanța de Urgență care instituie "taxa pe lăcomie" a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce prevede actul normativ

de MH     HotNews.ro
Sâmbătă, 29 decembrie 2018, 13:51 Actualitate | Esenţial


bani
Foto: Stirile ProTV
Controverstata Ordonanță de Urgență privind noile măsuri fiscale, inclusiv vestita "taxă pe lăcomie” pentru bănci, a fost publicată sâmbătă în Monitorul Oficial. Noile prevederi vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019.

Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 a fost publicată sâmbătă după-amiază în Monitorul Oficial numărul 1116.

Guvernul a adoptat, în 21 decembrie, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, "taxa pe lăcomie”, prin care băncile plătesc un impozit pe active, dacă nivelul ROBOR aplicat creditor depăşeşte 2%.

Prin noua OUG, care prevede mai multe modificări fiscale, cei care au contribuit la Pilonul II vor putea opta doar pentru Pilonul I (cel de stat), dacă au contribuit cinci ani la Pilonul II. Ordonanţa de urgenţă privind măsurile fiscale prevede şi plafonarea la 68 de lei a preţului la gaze şi energie electrică pentru următorii 3 ani pentru toţi consumatorii casnici.

În forma adoptată, Guvernul a făcut câteva modificări față de varianta anunțată inițial de ministrul Finanțelor.

Vestita taxă pe lăcomie a fost redenumită în taxa pe activele financiare ale băncilor. Aceasta este de 0,1% pentru un ROBOR între 2% și 2,5%, de 0,2% pentru 2,51%-3%, de 0,3% pentru 3,01%-3,5%, de 0,4% pentru 3,51%-4%.

De asemenea, au fost modificări în ceea ce privește sistemul de pensii private, acum fiind posibilitatea de a trece la Pilonul I, dar nu mai pot fi scoși banii. În cazul plafonărilor de prețuri, acestea vizează gazele și energia electrică pentru consumatorii casnici și industriali. Totodată, s-a impus o taxă de 2% pe cifra de afaceri pentru toate companiile din energie.

CITEȘTE: Ordonanța noilor taxe, adoptată. Cum arată varianta finală a „taxei pe lăcomie”, ce modificări sunt la Pilonul II și ce taxe vor plăti companiile din energie

Taxa pe activele instituțiilor bancare, supranumită de putere ”taxa pe lăcomie”

Art. 86 - (1) Instituțiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare, denumită în continuare taxa pe active, în situația în care media trimestrială ROBOR determinată potrivit art. 87 alin. (2) depășește pragul de 2%, denumit în continuare prag de referință.
(2) Prin instituție bancară se înțelege instituţiile de credit, persoane juridice române, definite, astfel, potrivit legii de organizare și funcționare, si sucursalele din România ale institutiilor de credit ale persoanelor juridice străine.

Art. 87 - (1) Taxa pe active se datorează trimestrial prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfârșitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt înregistrate în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Media trimestrială ROBOR se stabilește pe baza ratelor ROBOR la 3 luni și la 6 luni, calculate și publicate de Banca Națională a României pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectuează de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză și se publică pe site-ul acestei instituții.
(3) Cotele taxei pe active se diferenţiază în funcţie de amploarea depăşirii pragului de referinţă, astfel:
a) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,1%;
b) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 0, 51 - 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,2%;
c) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,01 - 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,3%;
d) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51 - 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,4%.
(4) Dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referință, cota taxei pe active este de 0,5%.

Taxe pentru operatorii de jocuri de noroc

Începând cu 01.01.2019 organizatorii de jocuri de noroc prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă anuală reprezentând 2% (anterior era 3%) calculata la totalul taxelor de participare încasate în anul precedent. De asemenea, a fost eliminată fraza "cu excepția organizatorilor de jocuri de noroc la distanță sau jocuri de noroc on line care au obligația de a plăti o taxă anuală de 5% din totalul taxelor de participare încasate în anul precedent".

Organizatorii de joc prevăzuți la alin.(1), personal sau prin reprezentantul său autorizat definit potrivit OUG nr.77/2009, calculează, declară şi plătesc taxa la bugetul de stat până la data de 25 februarie inclusiv, a anului fiscal pentru care se datoreaza taxa anuală.
Organizatorul de jocuri de noroc care se înființează în cursul anului are obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculata la totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă. Taxa lunara se calculează, se declară şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. Anterior, acest paragraf era diferit, iar procentele erau mai mari.

Organizatorul de jocuri de noroc care se înființează în cursul anului are obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 3% din totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă, cu excepția organizatorilor de jocuri de noroc la distanță sau jocuri de noroc on line care au obligația de a plăti o taxă lunară de 5% din totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă. Taxa se calculează, se declară şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. În această situație taxa anuală nu se va mai datora în anul următor celui de înființare.

Mai nou, se înființează o activitate finanțată integral din venituri proprii.

"Se infiinteza pe langa ONJN o activitate finantata integral din venituri proprii in conformitate cu prevederile Legii nr 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru promovarea respectarii principiilor si masurilor privind jocurile de noroc responsabile social, astfel cum sunt acestea regelmentate de prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare. Veniturile proprii se constuituie din contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiati, cu următoarele contribuţii anuale:


(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanţă licenţiaţi din clasa I - 5.000 euro anual
(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc
tradiţionale şi la distanţă licenţiate din clasa II - 1.000 euro anual
(iii) jocurile la distanţă monopol de stat clasa III - 5.000 euro anual
(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi - 1.000 euro anual

Schimbări importante în sectorul telecom

Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă se realizează dupa cum urmează:


a) În cazul licenţelor pentru benzile de frecventa radio 703-733 MHz/758-788 MHz (2x30MHz), 738-753 MHz (1x15MHz), 880-915 MHz/925-960 MHz (2x35 MHz) se stabileste o valoarea minimală in cuantum de 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.
b) În cazul licenţelor pentru benzile de frecventa radio 791-821 MHz/ 832-862 MHz (2x30 MHz), 1920-1980/2110-2170 MHz (2x60 MHz), 3400-3800 MHz (400 MHz) se stabileste o valoarea minimală in cuantum de 2% din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.

Prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin procedură de selecţie este conditionata de plata catre bugetul de stat a unei taxe de licenta in cuantum de 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.

Amenzi la rețelele de comunicații electronice

Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care încheie contracte de instalare, întreţinere, înlocuire a reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăţi, fără existenţa dreptului de acces sau în lipsa autorizaţiei de construire se sancţionează cu amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri, proporţional cu numărul de utilizatori deserviţi fără autorizaţie, respectiv cu câte un procent la 100 de utilizatori.
Efectuarea de lucrări fără autorizaţie de construcţii se constată şi se sanţionează de personalul de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.

Contribuţia bănească percepută de la titularii de licenţe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare pentru componenta energia electrica, al gazelor naturale, este egală cu 2% din cifra de afaceri (anterior era vorba de 3%) realizată de aceștia din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate de ANRE, cifră de afaceri calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al presedintelui ANRE cu avizul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

O noutate o reprezintă pensiile militare de stat

Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior, se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică.

Dacă în urma indexării pensiei militare de stat rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art.59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză.

În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației.


Obligațiile prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat si completata prin prezenta ordonanta de urgență, se aplică după cum urmează:

a) 50 % din capitalul social minim se varsă până la data de 30 iunie 2019;
b) diferența de capital social minim se varsă până la data de 31 decembrie 2019.

Salariații bugetari nu vor fi plătiți pentru orele suplimentare lucrate, cu excepția personalului militar, polițiștilor.


"Prin derogare de la prevederile art. 21 alin (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2019 - 2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora", menționează documentul.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2019, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația aferente lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază cuvenit(ă).

Plafonarea prețului la gaze

În perioada 01.04.2019 – 28.02.2022, producătorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizori şi clienţi finali eligibili. In aceasta perioada, producatorul are obligatia sa vanda cu prioritate catre furnizaori, în condiţii reglementate de ANRE, pentru asigurarea intregului necesar de consum al clientilor casnici, din productia curenta si/sau din depozitele de inmagazinare.

Producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei nu vor mai incheia contracte de vanzare cu livrare pe teritoriul României, la preturi mai mari de 68 lei/MWh. Diferentele de costuri de achizitie din anii 2018 si 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preturile practicate, se vor recupera pana la data de 30.06.2022, conform reglementarilor ANRE;
Pretul de achizitie plătit de furnizori pentru gazele din producția internă curentă necesare pentru acoperirea consumului clienților finali nu poate depăși valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător.”

Restituirea taxei auto

Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:


a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,
în perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2019;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 30 iunie 2019.”

Prevederi speciale în sectorul construcțiilor


În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit.a) se reduce cu cota de 3,75%.

Acciza specifică la țigarete

Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2019 acciza specifică pentru țigarete este de 372,73 lei/1.000 țigarete.”Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

10615 vizualizari

 • +1 (3 voturi)    
  hei (Sâmbătă, 29 decembrie 2018, 16:08)

  john70 [utilizator]

  Ca sa fie totul asa cum trebuie ar trebui sa-l puna pe Vacaroiu prim-ministru.
 • 0 (0 voturi)    
  ordonanta "de azi pe maine" ep.1 (Sâmbătă, 29 decembrie 2018, 20:17)

  ics_11 [utilizator]

  1. Regeritor la P2 :
  - o societate de administrare a unui fond de pensii din pilonul 2 are zeci de obligatii prevazute in legea 411/2004 (decizii referitoare la investitii, calculul zilnic al activului, comunicarea situatiilor financiare, plata drepturilor, s.a.m.d) pentru care incaseaza 0.5%; Casa nationala de pensii trebuie sa faca 7 plati pe luna si ia tot 0.5% din contributia participantului
  - la P2 banii sunt ai contribuabilui si, in cazul nefericit in care nu ajunge la pensie, banii raman mostenitorilor, pe cand la P1 banii raman ai statului
  - daca transfera contributia de la P2 la P1, banii respectivi vor ajunge la cheremul lui Dragnea si Valcov; nu as sfatui pe nimic sa renunte la banii lui pentru ca Dragnea si Valcov sa plateasca pensii speciale marite fara sa depaseasca deficitul bugetar de 3%

  2. Referitor la "taxa pe lacomie :
  - pe principiul "iar n-ai sapca" : anul trecut venea Dragnea si spunea ca bancile au profit mic; anul acesta a spus ca bancile "sunt lacome"; la anul o sa vina sa spuna ca "iar n-au sapca"
  - in conditii de inflatie de 4-5%, ROBOR-ul ar fi trebuit sa fie minim 4%; "economistul" Dragnea insa spune daca infaltia este 4%, ROBOR-ul trebuie sa fie 2%, adica, dupa mintea lui Dragnea, bancile nu ar trebui sa acorde dobanzi real pozitive la depozitele populatiei
  - Dragnea a acuzat bancile ca s-au inteles in ce priveste ROBOR-ul (desi acesta a fost 3-3.5 % in conditii de inflatie de 4-5 %) fara sa aduca nici o dovada

  3. Referitor la scaderea pretului gazului :
  - Dragnea a spus ca va scadea pretul gazului de la 90 lei/MWh la 68 lei/MWh, factura se va reduce in medie cu 45 lei/luna, adica 540 lei an (la cei care se incalzesc cu lemne economia va fi zero, la cei care au case mai mari, precum Dragnea, daca se incalzesc cu gaz, reducerea va fi mai consistenta).
  - practic aceasta reducere este praf aruncat in ochi
 • 0 (0 voturi)    
  ordonanta "de azi pe maine" ep.2 (Sâmbătă, 29 decembrie 2018, 20:46)

  ics_11 [utilizator]

  4. Referitor la expatrierea profitului in paradisuri fiscale :
  - la a3 Dragnea a prezentat acest fenomen ca fiind facut intentionat impotriva Romaniei cand de fapt este un fenomen global; in acest sens SUA a impus FATCA, iar la nivelul UE exista directive legate de aceasta problema a expatrierii profiturilor in paradisuri fiscale
  - desi Dragnea a dat exemplul cu lantul de magazine care cumpara suc de afara cu un pret mare si astfel exporta profitul, OUG-ul nu rezolva aceasta problema. de altfel si papagalii de la a3 l-au intrebat (probabil din greseala) cum s ereolva aceasta problema si nu au primit nici un raspuns.

  5. Referitor la utopia "crestem salariile si pensiile, scadem taxele si nu marim alte taxe nici nu introducem altele noi" :
  - au promis in "sfantul" program de guvernare ca tva-ul se va reduce la 18% d ela 01.01.2018 si nu se va reduce nici de la 1 ianuarie 2019
  - au reintrodus supraacciza la benzina (incepand cu toamna lui 2017)
  - au introdus contributia asiguratorie pentru munca platita de angajator (inceputul lui 2018) : 2.25% din salariul brut
  - au micsorat procentul din salariul brut transferat catre pilonul 2 de la 5.1% la 3.75%, diferenta de 1.35% ajungand la buget (inceputul lui 2018)
  - au majorat accizele la tutun
  - au introdus impozitul pe operatiunile de cesiunie de creante (2018)
  - au introdus comisionul incasat de Casa Nationala de pensii (incepand cu 2019) : 0.5% din suma virata la pilonul 2
  - au intodus taxa pe activele bancilor in functie de ROBOR (incepand cu 2019) : intre 0% si 0.9%
  - 2% Impozit pe cifra de afaceri pentru companiile din domeniul energiei
  - taxa pe cifra de afaceri a firmelor din Telekom
  - taxa pe cifra de afaceri pentru firmele din domeniul jocurilor de noroc

  Au avut dreptate cei care, in 2016, cand Dragnea spunea ca da si face, sustineau ca nu poti sa reduci taxe si impozite si sa cresti salarii si pensii fara sa introduci noi taxe si impozite sau fara sa le maresti pe cele existente.
 • 0 (0 voturi)    
  Hotnews, ați confundat ordonanțele (Sâmbătă, 29 decembrie 2018, 20:53)

  Razvan S. [utilizator]

  Ordonanța cu taxele respective are numărul 114, a fost adoptată în ședința de guvern din 28 decembrie 2018 și e publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018 (cea cu numărul 113, care e publicată în Monitorul Oficial nr. 1117, e alta, mult mai scurtă).

  [N.R. Mulțumim de sesizare!]
 • 0 (0 voturi)    
  Mazeta (Sâmbătă, 29 decembrie 2018, 21:13)

  LiviuV [utilizator]

  As vrea sa ne spui si parerea ta.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by