Guvernul a publicat miercuri lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței care va avea loc joi. Publicarea acestei liste este surprinzătoare în condițiile în care Guvernul Dăncilă obișnuia să transmită ordinea de zi a ședinței cu doar o oră sau chiar câteva minute înainte ca această să aibă loc.

Guvernul DancilaFoto: gov.ro

Potrivit legislației, Guvernul ar trebui să transmită ordinea de zi cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință.

Printre actele normative nu se află proiectul de la Finanțe privind creșterea taxelor de anul viitor. De asemenea, nu se află nici OUG privind amnistia și grațierea. Însă, acest lucru nu înseamnă că nu ar putea fi introduse pe ordinea suplimentară, chiar la începutul ședinței de Guvern. În mod frecvent au fost introduse proiecte de acte normative pe ordinea suplimentară.

Ordinea de zi a fost publicată după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că vrea să participe la toate ședințele Guvernului. Șeful statului a fost întrebat miercuri, la o conferință de presă la Palatul Cotroceni, dacă va participa la ședința de guvern de joi, așa cum a anunțat la începutul acestei săptămâni.

„Asta vedem mâine. Aveți dvs cumva agenda ședinței de guvern că la noi nu a ajuns”, a răspuns președintele.

La doar o oră după această declarație, a fost publicată și lista cu actele normative.

  • Proiecte de Ordonanță de Urgență

PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/OUG-NF.pdf

PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/OUG-ANEXA.pdf

  • Proiecte de Hotărâri

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/HG-31.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "prof.dr.G.K.Constantinescu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/HG-32.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa Năsăud în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/HG-.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/HG-ANEXA.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/HG-34.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Beclean, judeţul Braşov

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/HG-35.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/HG-36.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/HG-37.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului nr.563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/HG-38.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/HG-39.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

  • Memoradumuri

MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ''Cadru de politică strategic naţional pentru incluziune socială şi reducerea sărăciei", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO.pdf

MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ''Cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieţei muncii", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO-1.pdf

MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ''Cadru strategic naţional pentru egalitatea de gen", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO-2.pdf

MEMORANDUM cu tema: măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ''Cadru de politică strategic pentru sănătate'', prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO-3.pdf

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea măsurilor necesare realizării obiectivelor de investiţii Spitale Regionale de Urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO-4.pdf

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO-5.pdf

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unor Acorduri bilaterale cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi/sau de serviciu între Guvernul României şi Guvernul Belize, Guvernul Republicii Cooperative Guyana, Guvernul Republicii Haiti, Guvernul Jamaicăi, Guvernul Republicii Dominicane şi Guvernul Republicii Surinam

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO-6.pdf

MEMORANDUM cu tema: Propuneri privind preluarea în administrare a unor imobile, intrate în domeniul public al statului ca urmare a operaţiunii de dare în plată, conform prevederilor Codului de procedură fiscal

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO-7.pdf

MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui părţii române şi organizarea la Cairo, în perioada 26-28 februarie 2019, a lucrărilor celei de-a III-a sesiuni a Comitetului mixt româno-egiptean de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO-8.pdf

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării ''Memorandumului de înţelegere privind înfiinţarea unui Grup de lucru la nivel de experţi pentru promovarea comerţului nerestricţionat între România şi Republica Populară Chineză''

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO-9.pdf

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi finanţate din statul de funcţii al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/MEMO-10.pdf

  • Puncte de vedere

PROIECT DE PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice (Bp.522/2018) – nr. DPSG 2327/18.12.2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/PDV-3.pdf

PROIECT DE PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (Bp. 481/2018) – nr. DPSG 2328/18.12.2018;

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/PDV.pdf

PROIECT DE PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 (Bp.535/2018) – nr. DPSG 2329/18.12.2018.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/PDV-4.pdf

PROIECT DE PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română (Plx. 653/2018) – nr. DPSG 2330/18.12.2018;

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/PDV-5.pdf

PROIECT DE PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Bp. 558/2018) – nr. DPSG 2331/18.12.2018;

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/FISA-1.pdf

PROIECT DE PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Bp. 549/2018) – nr. DPSG 2332/18.12.2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/PDV-2.pdf