​Polonia trebuie să suspende imediat prevederile legii interne care conducea la pensionarea unor judecători ai Curții Supreme de Justiție de la Varșovia, a decis, luni, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la solicitarea Comisiei Europene.

PoloniaFoto: freestockphotos.biz

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis, luni, o rezoluție prin care acceptă o serie de măsuri provizorii, de urgență pentru apărarea statului de drept în Polonia, în cazul pensionării judecătorilor Curții Supreme de Justiție de la Varșovia, în urma unei legi adoptate politicienii partidului PiS, aflați la putere în Polonia.

Comisia Europeană a cerut Curții de Justiție a UE să oblige Polonia să adopte următoarele măsuri provizorii:

  • 1) să suspende aplicarea dispozițiilor naționale privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme;
  • 2) să ia orice măsură necesară pentru a se asigura că judecătorii Curții Supreme vizați de dispozițiile în litigiu pot continua să își exercite funcția în același post, bucurându-se totodată de același statut și de aceleași drepturi și condiții de lucru ca înaintea intrării în vigoare a Legii privind Curtea Supremă;
  • 3) să se abțină de la adoptarea oricărei măsuri care vizează numirea judecătorilor Curții Supreme în locul judecătorilor Curții Supreme vizați de aceste dispoziții, precum și de la adoptarea oricărei măsuri privind numirea noului prim-președinte al Curții Supreme sau indicarea persoanei însărcinate să conducă Curtea Supremă în locul primului său președinte până la numirea noului prim-președinte;
  • 4) să comunice Comisiei, în termen de cel mult o lună de la notificarea ordonanței Curții, iar ulterior în fiecare lună, toate măsurile pe care le va fi adoptat pentru a se conforma pe deplin acestei ordonanțe.

Luni, CJUE a admis măsurile provizorii, de urgență ale Comisiei Europene până când instanța de la Luxemburg va lua o decizie definitivă pe fondul cauzei. Curtea de Justiție a UE a arătat că legea poloneză adoptată de politicienii PiS de la Varșovia riscă să pună în pericol statul de drept și poate aduce un prejudiciu grab ordinii juridice a Uniunii Europene.

„Faptul că, în urma aplicării dispozițiilor naționale în litigiu, independența Curții Supreme poate să nu fie garantată până la pronunțarea hotărârii definitive poate determina un grav prejudiciu în raport cu ordinea juridică a Uniunii și, prin urmare, cu drepturile conferite justițiabililor de dreptul Uniunii, precum și cu valorile lor, enunțate la articolul 2 TUE, pe care se întemeiază această Uniune, în special cea a statului de drept.

Pe de altă parte, având în vedere autoritatea deciziilor Curții Supreme în privința instanțelor naționale inferioare, faptul că, în cazul aplicării dispozițiilor naționale în litigiu, independența acestei instanțe poate să nu fie garantată până la pronunțarea hotărârii definitive este susceptibilă să compromită încrederea statelor membre și a instanțelor lor în sistemul judiciar polonez și, pe cale de consecință, în respectarea de către acest stat membru a statului de drept” - spune Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Mai departe, Curtea de la Luxemburg este așteptată, la o dată ulterioară, să dea o hotărâre definitivă asupra fondului cauzei în care autoritățile poloneze au fost date în judecată de Comisia Europeană, într-o procedură de infringement, sub acuzația că legea poloneză privind scăderea vîrstei de pensionare a judecîtorilor Curții Supreme de Justiție de la Varșovia încalcă statul de drept și independenșa justiției conform dreptului UE.

La 3 aprilie 2018 a intrat în vigoare noua lege poloneză privind Curtea Supremă, care face obiectul procesului pe fond de la Luxemburg, între Comisia Europeană și Polonia.

În temeiul acestei legi, vârsta de pensionare a judecătorilor Curții Supreme a fost redusă la 65 de ani. Noua limită de vârstă se aplică la data intrării în vigoare a legii, inclusiv judecătorilor acestei instanțe numiți anterior acestei date.

Prelungirea funcției judiciare active a judecătorilor Curții Supreme dincolo de vârsta de 65 de ani este posibilă însă este condiționată de prezentarea unei declarații care să indice dorința judecătorilor de a continua să își exercite funcția și a unui certificat care să ateste că starea lor de sănătate le permite să desfășoare activitatea de judecată, precum și de autorizarea președintelui Republicii Polone.

Pentru acordarea acestei autorizații, președintele Republicii Polone nu ar fi ținut de vreun criteriu, iar decizia sa nu ar face obiectul unui control jurisdicțional.

Astfel, potrivit legii, judecătorii în exercițiu ai Curții Supreme care au împlinit vârsta de 65 de ani înainte de data intrării în vigoare a acestei legi sau cel târziu la 3 iulie 2018 trebuiau să se pensioneze la 4 iulie 2018, în afară de cazul în care au prezentat, înainte de 3 mai 2018 inclusiv, o asemenea declarație și un asemenea certificat și dacă președintele Republicii Polone le acordă autorizația de a-și prelungi funcția la Curtea Supremă

Comisia a introdus, la 2 octombrie 2018, a dat Polonia în judecată la CJUE, în cadrul unei acțiuni de infringement, pentru Legea Curții Supreme de la Varșovia.

Comisia Europeană susține că Polonia ar fi încălcat dreptul Uniunii Europene prin:

  • reducerea vârstei de pensionare,
  • aplicarea vârste de pensiionare de 65 de ani judecătorilor numiți la Curtea Supremă până la 3 aprilie 201,
  • faptul că i s-a conferit președintelui Republicii Polone putere discreționară de a prelungi funcția judiciară activă a judecătorilor Curții Supreme de la Varșovia.