Guvernul a aprobat în ședința de miercuri proiectul de lege privind abilitarea sa de a emite ordonanțe pe timpul vacanței parlamentare. În luna ianuarie, Parlamentul se va afla în vacanță. În practica parlamentară, legile de abilitare au fost adoptate înainte de încheierea sesiunilor parlamentare ordinare, Guvernul fiind împuternicit să emită ordonanţe pe durata vacanţei parlamentare, în domenii limitativ prevăzute de actul normativ, domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Sedinta de GuvernFoto: Hotnews

Finanțe publice și economie:

 • 1. modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • 2. modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 3. modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni şi în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare;
 • 4. modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare.

Administrație publică și dezvoltare regională:

 • modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Agricultură:

 • 1. reglementări privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum si monitorizarea, controlul și raportarea preţurilor de piață a carcaselor si a animalelor vii;
 • 2. reglementarea unor măsuri în domeniul agricol, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

Transporturi:

 • 1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 • 2. modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Fonduri europene:

 • modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Sănătate:

 • - modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății.

Cultură și identitate națională:

 • 1. modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006, cu modificările ulterioare;
 • 2. modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 3. modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 4. modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Apărare națională:

 • - modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare.

IX. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.