Curtea Constituțională a decis că sintagma „ori altor asemenea interese ale ţării" din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României este neconstituțională. Acest articol reprezintă unul dintre cele în baza cărora SRI solicita instanței aprobarea mandatelor de siguranță națională.

CCR Foto: Facebook

„În motivarea soluției de admitere pronunțate, Curtea a constatat că sintagma „ori altor asemenea interese ale țării” încalcă prevederile constituționale cuprinse în art.1 alin.(5) care consacră principiul legalității – în componenta sa referitoare la claritatea și previzibilitatea legii, art.26 referitor la viața privată și art.53 care reglementează condițiile restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți”, se arată într-un comunicat al Curții.

Ce prevedea acest articol:

  • Art.3 lit.f) din Legea nr.51/1991: „ Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României următoarele: [...] f) subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca scop înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români sau pot aduce atingere capacităţii de apărare ori altor asemenea interese ale ţării, precum şi actele de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuinţare a structurilor necesare bunei desfăşurări a vieţii social-economice sau apărării naţionale. ";

Potrivit articolului 20 din Legea 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului - secțiunea a 2-a Măsuri privind desfăşurarea unor activităţi în scopul culegerii de informaţii -

  • „Ameninţările la adresa securităţii naţionale a României în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în prezenta lege constituie temeiul legal pentru organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale să solicite autorizarea efectuării unor activităţi specifice culegerii de informaţii, potrivit procedurii prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, care se aplică în mod corespunzător”.

Pe de altă parte, CCR a respins ca inadmisibilă, cu unanimitate de voturi, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.4 alin.(2) din Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale.

Ce prevede acest articol:

  • Art.4 alin.(2) din Legea nr.255/2013: „Nulitatea oricărui act sau oricărei lucrări efectuate înainte de intrarea în vigoare a legii noi poate fi invocată numai în condiţiile Codului de procedură penală. "

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, Curtea de Apel Braşov - Secţia penală.

Vom reveni cu amănunte