Curtea Constituţională ia în discuție astăzi sesizarea PNL şi USR, precum şi pe cea a preşedintelui Klaus Iohannis, în legătură cu modificarea şi completarea Legii 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Obiecția a fost formulată de 90 de deputaţi din grupul parlamentar PNL, USR şi de deputaţi neafiliaţi, precizeazăAgerpres.

Pe 6 iulie, preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curții o sesizare de neconstituţionalitate asupra actului normativ care modifică și completează legea 317/2004.

Klaus Iohannis sublinia că pe 22 iunie a formulat o cerere de reexaminare a acestei legi legat de prevederile privind funcţionarea CSM şi afectarea rolului constituţional al forului de garant al independenţei Justiţiei.

Totodată, prin cererea de reexaminare era semnalată existenţa unor norme contradictorii, a unor trimiteri la dispoziţii inexistente în conţinutul Legii nr. 317/2004, a unor dispoziţii neclare şi/sau necorelate între ele şi chiar a unor paralelisme legislative, toate vizând necesitatea respectării normelor de tehnică legislativă de natură să asigure coerenţa actului normativ.

Cererea de reexaminare a fost respinsă.

"Deşi motivele din cererea de reexaminare trimiteau la texte concrete din legea criticată, din rapoartele comisiilor sesizate în fond ale ambelor Camere ale Parlamentului nu rezultă care sunt raţiunile pentru care s-a ajuns la soluţia respingerii acestora. De asemenea, lipsa acestor argumente ori a dezbaterii motivelor cererii de reexaminare reiese şi din dezbaterile plenului Camerei Deputaţilor. Spre deosebire de Cameră, la Senat, plenul a respins, fără vreo motivare, amendamentele formulate", explica şeful statului.

Președintele Klaus Iohannis menţiona, invocând o decizie a CCR, că Parlamentul trebuie să reexamineze toate textele de lege la care face referire cererea preşedintelui României, precum şi pe cele care au legătură cu acestea, asigurându-se succesiunea logică a ideilor şi coerenţa reglementării.

"Se poate susţine că în realitate, în lipsa unei dezbateri specializate limitate la motivele de reexaminare, nu a fost supus la vot actul normativ reexaminat, ci a fost supus la vot, pentru a doua oară, însuşi actul normativ a cărui reexaminare s-a solicitat, inclusiv textele ce nu au făcut obiectul cererii de reexaminare, cu consecinţa încălcării limitelor reexaminării", a argumentat Iohannis.

Potrivit președintelui, transmiterea greşită a legii aflate în procedură de reexaminare ca urmare a formulării unei cereri în acest sens către comisiile permanente ale fiecăreia dintre cele două Camere încalcă chiar deciziile instanţei constituţionale, afectând întreaga procedură legislativă.

Șeful statului solicită astfel CCR să constate că Legea pentru modificarea şi completarea Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, prin modul în care a fost adoptată, este neconstituţională.