Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care îi cere lui Iohannis să semneze decretul de demitere a lui Kovesi: Preşedintele nu are o putere discreţionară cu privire la propunerea de revocare înaintată de ministrul justiţiei

de R.M.     HotNews.ro
Joi, 7 iunie 2018, 17:23 Actualitate | Esenţial


Laura Codruta Kovesi
Foto: Agerpres
Curtea Constituțională a publicat miercuri motivarea deciziei prin care a stabilit că președintele Klaus Iohannis „urmează” să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi, argumentând că în condițiile în care șeful statului nu a avut „nici o obiecţie cu privire la regularitatea” procedurii iniţiate de ministrul justiţiei „ar fi trebuit să emită decretul de revocare”.


Judecătorii constituționali invocă articolul art.132 alin.(1) din Constituţie, care prevede că „procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei”.
Acest articol „este un text cu caracter special, care stabileşte o putere de decizie a ministrului justiţiei asupra activităţii desfăşurate de procurori”, spun judecătorii.

„El nu indică, în mod expres, că numirea în funcţii de conducere se realizează de ministrul justiţiei, ci faptul că în această procedură ministrul are un rol central [a se vedea Decizia nr.45 din 30 ianuarie 2018]. Astfel, în ceea ce priveşte numirea, Curtea constată că ministrul justiţiei are o marjă largă de apreciere, marjă a cărei exercitare poate fi limitată prin stabilirea unor condiţii legale pe care procurorul trebuie să le întrunească pentru a fi eligibil să fie numit în funcţia de conducere. În schimb, marja de apreciere a ministrului justiţiei nu poate fi anihilată/ denaturată prin atribuirea unor competenţe în sarcina altor autorităţi publice care să afecteze echilibrul şi să se reconfigureze, în mod implicit, competenţele  constituţionale ale acestora”, se arată în motivarea CCR.

Aceștia spun însă că articolul 94 lit.c) din Constituţie (președintele „numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege”) este „un text cu caracter general, de principiu, în sensul că Preşedintele României numeşte în funcţii publice, în  condiţiile legii”.

„Cu privire la acest text, Curtea a statuat că „Preşedintele României nu îşi asumă vreo răspundere politică, ci doar juridică în sensul legalităţii desfăşurării procedurii care se finalizează cu decretul de numire” şi că „nu se pune problema vreunei răspunderi politice, ci doar cea vizând legalitatea desfăşurării procedurii de numire în funcţie”, se precizează în motivare.

Judecătorii invocă sintagma că numirea în funcţii publice se realizează „în condiţiile prevăzute de lege” [a se vedea Decizia nr.285 din 21 mai 2014, par.68 şi 69].

Ori, daca „ministrul justiţiei îşi întemeiază autoritatea asupra procurorilor pe dispoziţiile art.132 alin.(1) din Constituţie”, președintele „îşi întemeiază competenţa de a revoca procurorul din funcţia de conducere pe art.94 lit.c) din Constituţie, care, deşi reglementează expres numai numirea în funcţii publice, se referă în mod firesc şi la revocarea din respectivele funcţii publice, cu excepţia cazului în care Constituţia prevede, în mod expres, o altă procedură”.

„Curtea mai observă, contrar susținerilor Preşedintelui României, potrivit cărora cele două autorităţi publice de rang constituţional aflate în divergenţă ar exercita doar competenţe legale, nu şi constituţionale exprese [pag.7 şi 8 din punctul de vedere al Președintelui României comunicat Curţii Constituţionale], că nicio competenţă legală nu poate exista, din punct de vedere normativ, fără un reazem constituţional general sau special; în caz contrar, dispoziţia legală respectivă ar fi lipsită de suport constituţional”, argumentează aceștia.

Iar în această situație „este opţiunea exclusivă a legiuitorului de a stabili expresia normativă concretă a acestui text constituţional, întrucât acesta din urmă nu impune ca, în mod obligatoriu, actul de numire/ revocare/eliberare în/din orice funcţie publică să fie emis de Preşedintele României”. „(...) cu excepţia condiţionărilor constituţionale exprese, legiuitorul ordinar/ organic are competenţa exclusivă de a stabili categoriile de funcţii publice şi/ sau nivelul funcţiilor publice [de execuţie/ conducere] cu privire la care actul de numire/revocare/ eliberare din funcţie aparţine Preşedintelui României, caz în care acesta atestă, în temeiul art.94 lit.c) din Constituţie, legalitatea desfăşurării procedurii de numire/ revocare/ eliberare din funcţie”, spun judecătorii constituționali.

Cei 6 judecători care au semnat motivarea subliniază că, în condițiile în care textul constituţional al art.132 alin.(1) „este unul cu caracter special, care stabileşte competenţa ministrului justiţiei în privinţa activităţii procurorilor, astfel încât, în măsura în care legiuitorul organic a optat ca actul de numire în funcţie să fie emis de Preşedinte, în temeiul prevederilor art.94 lit.c) din Constituţie, acestuia din urmă nu i se poate recunoaşte o putere discreţionară, ci o putere de verificare a regularităţii procedurii”.

„Prin urmare, chiar dacă în şedinţa publică a Curţii Constituţionale din 10 mai 2018 s-a susţinut că autorităţile publice care au o legitimitate politică mai largă dispun şi de o competenţă discreţionară mai mare, în schimb, autorităţile publice care au o legitimitate politică mai mică, cele tehnice sau cele rezultate dintr-un act de numire dispun de o competenţă discreţionară mai limitată, Curtea constată că o atare susţinere nu poate fi acceptată”, continua motivarea, care exemplifică prin faptul că, dacă președintele are o putere discreţionară conferită de art.94 lit.a), b) şi d) din Constituţie (conferă decoraţii şi titluri de onoare, acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral și grațierea individuală), litera c) „stabileşte că numirile în funcţii publice se realizează „în condiţiile legii”, ceea ce înseamnă, în opinia judecătorilor CCR, că „Preşedintele României verifică doar regularitatea procedurii, neavând, aşadar, în temeiul acestui text constituţional, nici o putere discreţionară”.

De aceea, atribuţia Preşedintelui României, în cazul revocării / eliberării din funcţie dispuse în temeiul art.94 lit.c) din Constituţie, se subsumează numai unor condiţii de regularitate strict stabilite de lege, şi nu unei puteri discreţionare proprii de apreciere”, se subliniază în text.

În ceea ce privește propunerile de numire în funcţiile de conducere, „Curtea constată că ministrul justiţiei deţine o largă marjă de apreciere, din moment ce limitările impuse de lege, sub forma condiţiilor necesare a fi întrunite, în mod obiectiv, de către procuror pentru a fi numit în funcţia de conducere, sunt minime„ iar în aceste condiții, „ca o contrapondere, Preşedintele României îi poate opune un drept de veto limitat în ideea unei conlucrări şi consultări permanente în cadrul executivului bicefal, întemeiată pe dispoziţiile art.1 alin.(5) şi art.80 alin.(2) teza doua din Constituţie, potrivit căruia „Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice”.

„În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”, neputând, însă, bloca acea procedură de numire. Aceasta reflectă existenţa unei competenţe discreţionare minime a Preşedintelui României în cadrul acestei proceduri, tocmai pentru a se respecta rolul preeminent al ministrului justiţiei asupra activităţii procurorilor. În schimb, dacă refuzul de numire al Preşedintelui României se întemeiază pe aspecte de legalitate, în condiţiile art.94 lit.c) din Constituţie, procedura de numire încetează, ea trebuind a fi reluată”, se arată în motivare.

Iar „aceeași paradigmă constituţională se aplică şi în privinţa procedurii de revocare, în sensul că tot ministrul justiţiei are un rol central şi în cadrul acestei proceduri”, cred judecătorii CCR.

Însă, „dacă în cazul numirii în funcţia de conducere ministrul justiţiei deţine o marjă largă de apreciere, iar Preşedintele României una limitată, în cazul revocării, ministrul justiţiei are o marjă de apreciere minimă, din moment ce limitările impuse de lege sunt extrem de stricte, şi, în aceste condiţii, Preşedintele României îi poate opune numai dreptul său de a verifica legalitatea propunerii, putând-o refuza doar în cazul în care propunerea nu respectă condiţiile legii, caz în care procedura încetează”.

„(...) având în vedere că întreaga procedură se desfăşoară în condiţiile în care competenţa discreţionară/ marja de apreciere a ministrului justiţiei - ministru care joacă un rol central în cadrul procedurii - este minimă, competenţa discreţionară / marja de apreciere a Preşedintelui nu poate fi recunoscută în niciun fel. Prin urmare, Preşedintele României are doar o competenţă legată în cadrul acestei proceduri, limitată la verificarea
condiţiilor de legalitate a procedurii”,
spun judecătorii.

Prin urmare, Curtea constată că sintagma „revocarea […] se face”, din cuprinsul art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004, are un înţeles clar, univoc şi imperativ, şi nu acordă Preşedintelui României opţiunea de a revoca, ceea ce indică faptul că Preşedintele României nu are o putere discreţionară cu privire la propunerea de revocare înaintată de ministrul justiţiei”.

Judecătorii CCR mai invocă și faptul că „solemnitatea actului, dezbaterea publică şi transparenţa actului de revocare au impus o atare soluţie legislativă perfect constituţională”.

„De aceea, competenţa sa este de control al legalităţii măsurii, şi anume a  propunerii de revocare, neputând invoca aspecte de oportunitate sau să realizeze el însuşi o evaluare a activităţii procurorului-şef / general, astfel cum s-a întâmplat în cazul de speţă”, potrivit sursei citate, care concluzinează că, „prin urmare, competenţa decizională a Preşedintelui României se limitează la condiţiile de legalitate a propunerii de revocare înaintate”.

Judecătorii i-au negat președintelui invocarea tezei din art.77 din Constituţie în sensul că șeful statului ar putea refuza o singură dată propunerea de revocare, „acest principiu general recunoscut şi aplicat extensiv de Curtea Constituţională prin Decizia nr.98 din 7 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 22 februarie 2008, putând viza numai situaţia numirilor în funcţie”.

În schimb, judecătorii CCR vorbesc despre „colaborarea loială între autorităţi”, „un dialog permanent între acestea, Preşedintelui fiindu-i permis să iniţieze discuţii, să încerce să îl convingă pe ministrul justiţiei să îşi retragă propunerea de revocare, să renunțe la anumite motive de revocare, menţinându-le pe celelalte, dar nu îi este permis să o infirme decât strict pe motive de legalitate”.

Curtea notează că, în răspunsul său la această cauză, preşedintele a considerat că argumentele ministrului justiţiei „nu sunt de natură să creeze convingerea cu privire la oportunitatea măsurii propuse”, ceea ce înseamnă că acesta a realizat o analiză a argumentelor ministrului justiţiei şi, printr-un act decizional propriu, a determinat soluţia pe care a considerat-o mai adecvată”.

”Or, o competenţă de verificare a legalităţii propunerii de revocare nu echivalează cu şi nu are drept scop analizarea evaluării realizate de ministrul justiţiei în considerarea art.51 alin.(2) lit.b) din Legea nr.303/2004, astfel cum a procedat Preşedintele României”, cred aceștia.

„Or, Curtea constată că Preşedintele României a realizat în cazul dat o „evaluare a evaluării” ministrului justiţiei, cu alte cuvinte a temeiniciei motivelor cuprinse în propunerea de revocare, plasându-se deasupra autorităţii ministrului justiţiei, ceea ce încalcă art.132 alin.(2) din Constituţie”, se arată în motivare.

În ceea ce privește avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori, președintele îl poate „valorifica, tot cu valoare consultativă, numai pe aspecte de legalitate a procedurii”.

Practic, actul (președinției) „trebuie să consfinţească regularitatea sau lipsa de regularitate a procedurii, şi nu oportunitatea sau lipsa de oportunitate a acesteia”.

În decizie, Klaus Iohannis este acuzat că „a dat mai multă consistenţă argumentelor de oportunitate, rezultate din percepţia proprie, şi valorizate ca fiind mai adecvate situaţiei date, sens în care a realizat o comparaţie între cele constatate, pe de o parte, de instituţiile interne abilitate legal şi de cele de la nivel european sau internaţional, iar, pe de altă parte, de ministrul justiţiei”.

„Astfel, Preşedintele României, în mod deschis, şi-a arogat o putere discreţionară proprie, inexistentă potrivit Constituţiei, care a anihilat, pe cale de consecinţă, competenţa discreţionară minimală a ministrului justiţiei, ceea ce reprezintă eo ipso o încălcare a prevederilor art.132 alin.(1) din Constituţie„, consideră judecătorii CCR.

„Prin urmare, analizând textele constituţionale şi legale subsumate acestora, Curtea constată că procedura de revocare iniţiată de ministrul justiţiei, în condiţiile în care Preşedintele României nu a avut nici o obiecţie cu privire la regularitatea acesteia, îndeplineşte criteriile de  legalitate, astfel încât Preşedintele României ar fi trebuit să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie”, se arată în motivare.

„În consecinţă, din analiza adresei Preşedintelui României prin care a refuzat să dea curs propunerii de revocare din funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a doamnei Laura Codruţa Kövesi, Curtea reţine că Preşedintele României a constatat regularitatea şi legalitatea procedurii de revocare, singurele obiecţii ale acestuia vizând oportunitatea măsurii. În acest context, Curtea constată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul Preşedintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi.

Raportat la cauza de faţă, Curtea constată că, din adresa Preşedintelui României prin care a refuzat să dea curs propunerii de revocare din funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a doamnei Laura Codruţa Kövesi, rezultă, în mod indubitabil, îndeplinirea condiţiilor referitoare la regularitatea şi legalitatea procedurii, sens în care este şi aprecierea Curţii Constituţionale.

Prin urmare, Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi”,
argumentează judecătorii.

Curtea reiterează faptul că autoritatea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta [a se vedea, în acest sens, Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr.1 din 17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.16 din 26 ianuarie 1995, Decizia nr.414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.291 din 4 mai 2010, sau Decizia nr.392 din 6 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.504 din 30 iunie 2017, par.52].

De asemenea, potrivit art.147 alin.(4) din Constituţie, deciziile Curţii  Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României şi, de la data publicării, sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.


”Având în vedere considerentele expuse, dispoziţiile art.146 lit.e) din Constituţie, precum şi prevederile art.11 alin.(1) lit.A.e), ale art.34 şi 35 din Legea nr.47/1992, cu majoritate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Constată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul Preşedintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi.

2. Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Preşedintelui României, prim-ministrului şi ministrului justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din 30 mai 2018", se arată în încheierea motivării.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

13967 vizualizari

 • -24 (38 voturi)    
  aoleo (Joi, 7 iunie 2018, 17:27)

  Mazeta [utilizator]

  are 100 de pagini fără slaiduri powar point, cum sa le citim?
  • -7 (17 voturi)    
   totusi, atatia comentatori de aici au facut-o! (Joi, 7 iunie 2018, 19:36)

   kingdavidhotel(banat pentru adevar?) [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   si au si inteles, avand pregatire juridica!
   • +3 (7 voturi)    
    trebuie fortata UE sa iasa din pasivitate (Joi, 7 iunie 2018, 22:25)

    opinius [utilizator] i-a raspuns lui kingdavidhotel(banat pentru adevar?)

    Si eu cred ca Johannis nu trebuie sa se supuna deciziei CC. Nu este o decizie judecatoareasca. CC nu este parte a puterii judecatoresti, este doar un arbitru. Cand nu-ti place arbitrajul poti oricand sa te intorci la popor.

    Trebuie facut referendum cu doua intrebari:

    1) sunteti de acord cu denuntarea Tratatului de aderare a Romaniei de la UE in temeiul art. 11 (3) din Constitutia Romaniai, avand in vedere ca tratatul contine prevederi contrare Constitutie Romaniei astfel cum a fost interpretata de CC?

    2) sunteti de acord cu modificarea art. 132 (1) din Constitutie (cel cu "autoritatea ministrului justiti") in sensul eliminarii autoritatii ministrului justitie si punerea procurorilor numai sub autoritatea CSM?

    In locul presedintelui, as forta UE sa ia atitudine printr-o denuntare a Tratatului de aderare pana la punerea constituiei in acord cu el (daca va vrea poporul). As genera începutul negocierilor de RO-Exist.

    Lucrurile pot parea fortate, dar Tratatul de aderare al Romaniei (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/...) prevede la Partea a V-a, Anexa IX -Angajamente speciale asumate şi cerinţe acceptate de România la încheierea negocierilor de aderare (pag 201 din link) ca trebuie sa se respecte independenta procurorilor asa cum a fost legiferata nu de constitutie ci de legea privind statutul magistratilor din 2004.

    "(3) Să dezvolte şis ă pună în aplicare un plan de acţiune şi o strategie de reformă a sistemului judiciar actualizate şi integrate,inclusiv principalelemăsuripentru punereînaplicarea Legii deorganizareasistemuluijudiciar,a Legii privind statutul magistraţilor şi a Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, care au intrat în vigoare la 30 septembrie 2004."

    De ce s-a sprevazut asa? pentru ca se stia inca de pe atunci ca articolul din Constitutie referitor la "autoritatea" Min Jus. este incompatibil cu principiile UE cu toate ca pe vremea aceea CC a interpretat art. 132 altfel, asa cum rezulta din Decizia nr.375 din 6 iulie 2005
    • +2 (4 voturi)    
     Arestarea judecatorilor corupti de la CCR (Vineri, 8 iunie 2018, 10:25)

     Cozmin30 [utilizator] i-a raspuns lui opinius

     La evaluarea unei lucrari sau a unui proiect, daca intre notele evaluatorilor este o diferenta de mai mult de un punct, se incearca concilierea, iar daca nu se poate, se apeleaza la alti evaluatori.
     Nu se poate ca o lucrare sau un proiect sa primeasca 10 puncte de la niste evaluatori si 1 punct de la alti evaluatori.
     In cazul CCR, este evident o decizie politica aberanta inacceptabila.
     Daca ministrul corupt si las al justitiei cerea revocarea Sefei DNA pentru ca l-a impuscat pe J. F. Kennedy, cu toate ca Sefa DNA nici nu se nascuse atunci, Presedintele poate fi obligat sa accepte cererea aberanta a ministrului ?
     Evident ca nu.
     Asa este si in cazul de fata.
     Ministrul corupt si las al justitiei a acuzat-o pe Sefa DNA de 20 de fapte. Toate au fost demonstate de sefa DNA si de CSM.
     Cum sa accepte in acest caz Presedintele cererea de revocare ?
     Presedintele trebuia sa ceara imediat demisia ministrului pentru denunt calomnios.
     Presedintele nu a spus ca minstrul are dreptate, dar nu este oportun sa o revoce pe Sefa DNA, asa cum s-au prefacut ca inteleg judecatorii corupti de la CCR, ci ca motivele invocate nu se sustin si de aceea nu este necesar, nu este cazul, nu este oportun sa o revoce.
  • +13 (19 voturi)    
   mai (Joi, 7 iunie 2018, 20:22)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   nu te supari...
   Iohannis are un IQ minim dublu fata de al tau! si nu pentru ca e vreun geniu presedintele nostru...
  • +5 (7 voturi)    
   Comment sters de user (Joi, 7 iunie 2018, 23:13)

   Mowgli [anonim] i-a raspuns lui Mazeta

  • +1 (3 voturi)    
   se bat cap in cap .... (Vineri, 8 iunie 2018, 8:12)

   viziru [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   odata CCR spune ca "„De aceea, atribuţia Preşedintelui României, în cazul revocării / eliberării din funcţie dispuse în temeiul art.94 lit.c) din Constituţie, se subsumează numai unor condiţii de regularitate strict stabilite de lege, şi nu unei puteri discreţionare proprii de apreciere”"si pe urma " Preşedintelui fiindu-i permis să iniţieze discuţii, să încerce să îl convingă pe ministrul justiţiei să îşi retragă propunerea de revocare, " adica slugarel nu poate fi discritionar dar presedintele este un habarnist iar CSM-ul o turma de habarnisti !!!!??? pai un presedinte are consilieri foarte buni pe justitie, nu e nevoie sa fie un habarnist gen slugarel .........
  • +2 (4 voturi)    
   Gaspadin Mazetâ, o întrebare (Vineri, 8 iunie 2018, 9:05)

   Spiky [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   O simplă întrebare. Sesizezi flagranta greșeală de logică comisă de fapt cu bună știință, și deci abuz flagrant al CCR? Citez din ”argumentarea” lor: Preşedintele nu are o putere discreţionară cu privire la propunerea de revocare înaintată de ministrul justiţiei.
   Dacă cineva îți propune ceva, asta IMPLICIT înseamnă că poți fie să accepți, fie să refuzi. Dacă nu ai aceste opțiuni concurente, aceea nu este propunere ci IMPUNERE.
   Dar CCR nu are treabă cu logica.
 • -25 (39 voturi)    
  tic tac tic tac (Joi, 7 iunie 2018, 17:32)

  cucuveauamov [utilizator]

  Cine nu semneaza, e penal. DNA, sa vina sa il ia!
  • +15 (21 voturi)    
   realizezi (Joi, 7 iunie 2018, 20:23)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   ca avem un guvern si un parlament (de fapt vreo 2-3 parlamente si 5-6 guverne PSD care NU au semnat referendumul cu 300 parlamentari, nu?!

   sau presedintele e "penal" daca nu semneaza , dar parlamentul are acest drept?!

   esti cam ipocrit, nu crezi?!
  • 0 (0 voturi)    
   bre daca ceteai mata motivarea... (Vineri, 8 iunie 2018, 17:50)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   Vedeai mai ghine ce scria acolo si cine poate sa vina sa il ia in viziunea CCR...

   dar dupe posibilitati coane, dupe posibilitati - nu este asa???
 • -19 (29 voturi)    
  ce pierdere de timp...! (Joi, 7 iunie 2018, 17:56)

  kingdavidhotel(banat pentru adevar?) [utilizator]

  pentru toata lumea...

  Si in timpul asta tara merge din inertie!
 • +6 (18 voturi)    
  limba romana si nuantele ei (Joi, 7 iunie 2018, 17:57)

  nedumeritul [utilizator]

  l-or fi depasit pe Catavencu ? Nene Iancu ,unde esti ?
 • +17 (29 voturi)    
  Sa va traduc pe scurt motivarea, (Joi, 7 iunie 2018, 18:00)

  scaraotchi [utilizator]

  redactata intr-un pur limbaj diavolesc:

  ''Bla, bla , bla... marja lui Slugarel, trebuie strecurata pe sestache, prin interpretarea malefica a Constitutiei din Romanica, pentru ca in caz contrar se vor supara rau si Cracanel si Bibi si mai ales El Lider Maximo- Pablito...!''
 • +23 (33 voturi)    
  CCR=avocatii MAFIEI (Joi, 7 iunie 2018, 18:02)

  marius67 [utilizator]

  restul sunt povesti.
 • -21 (31 voturi)    
  acu' e acu' (Joi, 7 iunie 2018, 18:05)

  nash pandelica [utilizator]

  sa vedem care'i mai tare, psd(vechile securi) sau herr klauz von hermanstadt (noile si tinerele vlastare secu) :-)
  lupta e stransa, luptatorii decisi sa castige.:-)
  in oricare varianta, baietii castiga !
  • +7 (15 voturi)    
   tu realizezi (Joi, 7 iunie 2018, 20:19)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui nash pandelica

   ca psd vrea sa controleze TOT din tara asta?!
   dictatura scrie pe noi!
   sau totu pare perfect normal pt tine?!
   • -7 (13 voturi)    
    asta spun si io (Joi, 7 iunie 2018, 20:54)

    nash pandelica [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    ca e lupta pt. cine controleaza tot.
    secu vechi, ori secu nou.
    secu vechi/fsb/kgb
    secu nou/ cia cea cea
    conflict intre generatii...
    • -1 (5 voturi)    
     oricat (Joi, 7 iunie 2018, 23:40)

     liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui nash pandelica

     de excitant ar fi sa ne credem atat de importanti... cred ca kgb si cia nu dau 2 parale pe noi...

     si pot dovedi.... cam cate accidente sau morti suspect4e ai vazut in romania in ultimul timp la guvern, parlament, opozitie etc?!
 • +20 (32 voturi)    
  Multa gargara pentru un adevar mult mai simplu (Joi, 7 iunie 2018, 18:06)

  tavu [utilizator]

  infractorul Dragnea trebuie scapat de puscarie.
 • +33 (41 voturi)    
  Intrebari pentru CCR (Joi, 7 iunie 2018, 18:07)

  Cozmin30 [utilizator]

  - Este constitutional, este legal, este corect ca cineva care si-a facut in mod exemplar datoria, datorie extrem de grea si de periculoasa, sa fie pedepsit ?
  - Este constitutional, este legal, este corect ca ministrul justitiei sa ia decizii, bazindu-se doar pe acuzatiile nefondate ale infractorilor si sa nu tina seama de parerea CSM ?
  - Este constitutional, este legal, este corect ca infractorii sa decida soarta celor care lupta impotriva coruptiei ?
  - Este constitutional, este legal, este corect ca infractorii sa se afle in parlament si in guvern, de unde sa dea legi si ordonante de urgenta in favoarea lor, sa dezincrimineze faptele de coruptie, sa ofere gratieri si amnistii infractorilor, sa-si acorde imunitati ?
  • 0 (0 voturi)    
   nu ai intrat pe text - pacat! (Vineri, 8 iunie 2018, 17:55)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Cozmin30

   SA vezi acolo derapaje coane - lasa vrajelile astea.

   Competenta unui jurist o vezi dupa cum argumenteaza sau isi sustine cererea. S-a vazut la TT care este speta sa - un berbec ingamfat care sprijina mafiotii.

   Daca citeai si motivarea se vede clar cum a facut bara in bara TT cu unii menbrii ai comisiiei pentru ca pentru unii membri din CCR nici ca exista CSM iar pentru altii exista dar nu este loiala Ministrului Justitiei.
 • +24 (30 voturi)    
  CCR (Joi, 7 iunie 2018, 18:15)

  Casargoz [utilizator]

  ar putea argumenta la fel de bine ca pamantul este plat.
  cand nu ai rusine poti orice.
  sunt argumentatii logice la fel de bune privind flat earth.
  nu inseamna ca e adevarat
  • 0 (0 voturi)    
   bre cum sa fie logic??? (Vineri, 8 iunie 2018, 17:56)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Casargoz

   Orice corp aflat in miscare de rotatie se rotonjeste vrea sau nu vrea... Asta este!
 • +24 (32 voturi)    
  ccr (Joi, 7 iunie 2018, 18:17)

  ------ [utilizator]

  Cand judecatorii de la ccr vor fi independenti si nu numiti politic,sigur ca deciziile vor fi obligatorii.Poate si sigur!! ar fi bine sa lasam aceste actorii ieftine pentru lumea cinematografiei.
  • -13 (29 voturi)    
   În toate țările în care curge apă caldă (Joi, 7 iunie 2018, 19:23)

   Lovercraft [utilizator] i-a raspuns lui ------

   sunt numiți politic, asta e democrația, inteligentule
   • +8 (14 voturi)    
    diferenta e (Joi, 7 iunie 2018, 20:18)

    liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Lovercraft

    ca in tarile "in care curge apa" acei membrii CCR nu au tupeu sa isi depaseasca atriburiile si sa interpreteze constitutia in functie de interesele proprii
   • +1 (3 voturi)    
    da ba fraiere dar aia numiti nu au fost membri ... (Vineri, 8 iunie 2018, 8:15)

    viziru [utilizator] i-a raspuns lui Lovercraft

    da ba fraiere dar aia numiti nu au fost niciodata membri de partide si nici nu-i cheama Attila .....
 • +18 (24 voturi)    
  Ia vedeti aici "gandire" la CCR (Joi, 7 iunie 2018, 18:29)

  subcultura [utilizator]

  "n consecinţă, din analiza adresei Preşedintelui României prin care a
  refuzat să dea curs propunerii de revocare din funcţia de procuror-şef al Direcţiei
  Naţionale Anticorupţie, a doamnei Laura Codruţa Kövesi, Curtea reţine că
  Preşedintele României a constatat regularitatea şi legalitatea procedurii de
  revocare, singurele obiecţii ale acestuia vizând oportunitatea măsurii. "
  • 0 (0 voturi)    
   bre, este una dintre cele mai tari (Vineri, 8 iunie 2018, 17:59)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui subcultura

   Dar mai sunt si altele.

   Dar asta prezentata de matale este una dintre alea fantastice...Cum s-au facut aia mici de au intrat in capsorul lui JK de stiu tot ce a gandit Presedintele...

   bre asta DA performanta!!!!
 • +10 (24 voturi)    
  tot ce pot sa spun.. (Joi, 7 iunie 2018, 18:33)

  exilatul [utilizator]

  este ca poporul roman este plin de mizerie umana...
 • +13 (23 voturi)    
  Propun si eu CCR sa-mi (Joi, 7 iunie 2018, 18:55)

  seiomi [utilizator]

  dea fiecare cate 10.000 de euro. Doar este imperativ sa mi-i dea deoarece propunerea este imperativa. Astia au invins bunul simt si-au schimbat definitia cuvintelor din dictionare, doar sa le iasa pasienta.Noaptea mintii!
 • +17 (23 voturi)    
  concluziie unui nespecialist (Joi, 7 iunie 2018, 18:58)

  programatoru [utilizator]

  - poate sa vina Vasilica ca ministru al justitiei, cu niste justificari, mai mult sau mai putin reale, ca presedintele trebuie sa se conformeze, pentru ca presedintele nu are posiblitatea de judecare, doar Vasilica, ca cica Vasilica vine cu argumente juridice, si presedintele vine cu politice
  - deci de acum incolo Vasilica vine doar cu chestii juridice "excesiv de autoritar, discretionar" , inregistrati cu "decapare" facute de latrine, presedintele trebuie doar sa semneze
  - CSM nu exista , nu conteaza, poate singurii care sunt cat de cat independenti
  - CCR a dat o solutie generala sau punctuala? pentru ca dorel-almighty era in fata lor?
  - de acum orice zice dorel-almighty e lege pentru presedinte?
  • -14 (26 voturi)    
   de cand e un prof de fizica specialist in drept? (Joi, 7 iunie 2018, 19:17)

   kingdavidhotel(banat pentru adevar?) [utilizator] i-a raspuns lui programatoru

   Intrebarea e retorica.
   • +18 (24 voturi)    
    nu el,ci csm si mai ales inspectia judiciara. (Joi, 7 iunie 2018, 19:27)

    Mistrelutz [utilizator] i-a raspuns lui kingdavidhotel(banat pentru adevar?)

    care a zis clar,NU revocarii..
   • +3 (9 voturi)    
    de cand (Joi, 7 iunie 2018, 20:17)

    liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui kingdavidhotel(banat pentru adevar?)

    6 poiliticieni care s-a intamplat sa faca sI dreptul, decid tot ce misca intr-o tara, justitie, politica externa TOT?!
    • -2 (6 voturi)    
     de cand au fost numiti in CCR (Vineri, 8 iunie 2018, 0:04)

     kingdavidhotel(banat pentru adevar?) [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

     ....nici de mine, nici de tine.
 • +19 (27 voturi)    
  Are putere discretionara min just fara niciun vot (Joi, 7 iunie 2018, 19:00)

  CezarN [utilizator]

  ... si nu are presedintele cu 6 milioane de voturi.

  De tot rasul.
 • +8 (10 voturi)    
  Imi pare relevanta si opinia concurenta: (Joi, 7 iunie 2018, 19:02)

  al1lego [utilizator]

  "Divergenţa între CSM – secţia de procurori şi ministrul justiţiei a condus, în acest caz, la transmiterea către Preşedinte a premiselor unui conflict care urma să fie soluţionat de către acesta, prin verificarea respectării regularităţii condiţiilor legale ale propunerii de revocare şi, în consecinţă, prin emiterea unui act juridic."
 • +12 (20 voturi)    
  concuzii (Joi, 7 iunie 2018, 19:03)

  programatoru [utilizator]

  - deci Dorel e cel mai tare,
  - e juridic sa spui "afecteaza imaginea romaniei", "conduce discretionar" ...
  - CSM nu conteaza
  - daca vine Viorica de la scularie ca ministru al justitie,(PSD ne arata ca se paote), ea prezinta argumente juridice , iar presedintele doar politice, ca na "PSD"
  - nu mai e independenta justitiei
  - mi-e greata de PSD si ALDE
  • 0 (0 voturi)    
   programatoru-concluzii (Vineri, 8 iunie 2018, 13:47)

   funai [utilizator] i-a raspuns lui programatoru

   ia cu lămâie !
 • +14 (26 voturi)    
  ccr inst bonava rau, cancer in metastaza (Joi, 7 iunie 2018, 19:04)

  linarel [utilizator]

  133 pagini motivarea cccccurtii, ati baut petrol bai deraiatilor ..........

  astia trebuie desfiintati de urgenta
  • +3 (7 voturi)    
   inainte se stia doar de butoane (Joi, 7 iunie 2018, 23:15)

   Coco Whistle [utilizator] i-a raspuns lui linarel

   acum stim si cine apasa pe ele. asta e caz de subminarea statului de drept. cred ca ne asteptam la f multe demisii care normal ar trebui urmate de cercetari penale si...la jilava, sa is faca propriile legi.
 • +17 (25 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Joi, 7 iunie 2018, 19:09)

  [anonim]

 • +6 (10 voturi)    
  Ce este de facut? (Joi, 7 iunie 2018, 19:29)

  mike_the_hunter [utilizator]

  E clar ca CCR e o anexa a PSD , a se vedea numai madam judecator Simona Maya Teodoroiu , probabil si colonel SIE , insa numai CS 3 ca cercetatoare. Ca sa nu dau exemple notorii ca Dorneanu si madam Chirita zisa si Mona Pivniceru.

  Ce are pres KWI de facut?

  1. O demite sau LCKovesi isi da demisia. Nu se poate isi pierde electoratul.

  2. Nu o demite pe LC Kovesi. Il vor suspenda pe pres. In timpul referendumului, dar vine Tariceanu ca pres .intermar si promulga legile justitiei si "face dpreptate" o destituie pe LC Kovesi. Chiar daca KWI castiga referendumul rezultatul este zero.

  3. KWI isi da demisia. Urneaza alegeri , si una teme este CCR sa nu mai fie aleasa de partide ci de CSM sau INCCJ. Tema principala: PSD, hotii, coruptia, inflatia, si Romania pe care o va aduce PSD in piata sambata, Romania lui moca, a celor care stau fara demnitate cu mana intinsa anormal pentru niste drepturi naturale firesti, asa cum e pensia, sanatatea , drepturi pe care PSD le perverteste ca proprii realizari.

  4. E nevoie deci de o noua revolutie, la nevoie sa se interzica PSD si toate partidele care au penali in conducere.

  Intrebarea mea este: E KWI in stare de asa ceva?
  Are demnitate sau e afisata? Simte indignarea cum creste sau ne va abanona pentru niste alegeri orin 2019 sau 2020 si noi fie iarna ,fie vara demosntram in fata cladirilor goale ale guvernului sau parlamentului?
 • -6 (12 voturi)    
  In concluzie, daca Werner nu era atat de (Joi, 7 iunie 2018, 19:31)

  xrogo [utilizator]

  tafnos si-l chema la el pe ministrul justitiei poate l-ar fi putut convinge sa-si retraga propunerea de revocare sau poate ministrul l-ar fi convins ca ce spune in propunere era just si nu se ajungea la acest conflict.
  Asa, cu tafna si mandrie, Johann ia iesit de mai multe ori si-a declarat sus si tare ca nu vede motive de revocare si , prost sfatuit a mai bagat in motivarea respingerii motivarii si chestiuni de oportunitate, fapt ce l-a adus in situatia asta.
  Acum nu mai are nici o iesire, revoca si-nghite-n sec!
  • 0 (0 voturi)    
   asa si? (Vineri, 8 iunie 2018, 15:57)

   gwolf [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

   iti pare rau ca s-a ajuns la asta, nu? SERIOS?
 • +4 (10 voturi)    
  ccr=anexa infractorilor din psd (Joi, 7 iunie 2018, 19:56)

  vidra [utilizator]

  ccr functioneaza in ilegalitate deoarece are in compozitie un judecator care e pe persoana fizica. deci cine ce e obligat sa faca? e ca si cum un hot iti spune tie sa nu furi.
 • +2 (8 voturi)    
  Comment sters de user (Joi, 7 iunie 2018, 20:21)

  gorky.park [anonim]

 • +4 (12 voturi)    
  Bine , asta este . (Joi, 7 iunie 2018, 20:43)

  kokos [utilizator]

  Sa ne spuna specialistii in drept de pe aici daca e vreo problema daca Iohannis va da un decret de genul "se revoca d-na Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA incepand cu data de 01.04.2019" (oricum in 06.04.2019 ii expira mandatul). Eu cred ca asa se repecta intru-totul decizia CCR.
 • +4 (8 voturi)    
  Bine , asta este . (Joi, 7 iunie 2018, 20:44)

  kokos [utilizator]

  Sa ne spuna specialistii in drept de pe aici daca e vreo problema daca Iohannis va da un decret de genul "se revoca d-na Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA incepand cu data de 01.04.2019" (oricum in 06.04.2019 ii expira mandatul). Eu cred ca asa se repecta intru-totul decizia CCR.
 • +7 (13 voturi)    
  ministrul justitiei numit politic are putere (Joi, 7 iunie 2018, 20:49)

  yellowdog [utilizator]

  discretionara in revocarea sefei DNA iar presedintele Romanie NU???

  Curte de infractori comunisti, secaturi ordinare asta este logica voastra bolnava? Pt asta va platim sa va bateti joc de noi???
 • +2 (6 voturi)    
  Pasul spre coruperea \ccr (Joi, 7 iunie 2018, 21:24)

  Je__ [utilizator]

  A fost facut cand li s-a votat imunitate absoluta.

  Asta a fost garantia ceruta CCR pentru a gira statul mafiot !
 • +1 (7 voturi)    
  Gargamel (Joi, 7 iunie 2018, 21:57)

  Tritonul [utilizator]

  Auzi culmea tupeului curtii anti-constitutionale! Cica presedintelui ii este permis sa se milogeasca pe langa Gargamel, sa-l roage sa se razgandeasca! Astia nu-s doar corupti, si-au pierdut mintile!
 • +1 (7 voturi)    
  Kovesi un om incoruptibil. (Joi, 7 iunie 2018, 22:57)

  hopsinoi [utilizator]

  Mafia PSDALDEUDMR lucreaza prin orice mijloc s-o inlature din functie.
  • +1 (1 vot)    
   fara 4%! (Vineri, 8 iunie 2018, 8:37)

   kingdavidhotel(banat pentru adevar?) [utilizator] i-a raspuns lui hopsinoi

   totusi!
 • +2 (8 voturi)    
  Nu poate fi desființată de o instanță obișnuită (Joi, 7 iunie 2018, 22:58)

  hic sunt leones [utilizator]

  ingerința CCR în problemele de drept comun?
 • +1 (5 voturi)    
  vorbeste lumea ... (Vineri, 8 iunie 2018, 1:08)

  XLXL [utilizator]

  asta e circu' national, nimic altceva ... nu mai ramane nimic, in mod sigur ...
 • +3 (9 voturi)    
  Da (Vineri, 8 iunie 2018, 3:38)

  vasile-roaita [utilizator]

  Eu sa fiu in locul lui Johannis as zice asa: OK. semnez decretul de revocare dar dupa ce pesedeul si parlamentul va respecta decizia CCR de o singura camera parlamentara si 300 de deputati.
  • +1 (1 vot)    
   Comentariu sters de utilizator (Vineri, 8 iunie 2018, 8:43)

   [anonim] i-a raspuns lui vasile-roaita

  • 0 (0 voturi)    
   asta nu mai este justitie... (Vineri, 8 iunie 2018, 18:06)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui vasile-roaita

   Nu pentru ca vreau ca JK sa urmeze ceea ce a propus CCR - nu se face asta intr-un stat de drept.

   Fiecare caz cu analiza sa.
   daca aia au fost idioti trebe sa fie si presedintele idiot?
   Nu, are alte arme.
 • +2 (8 voturi)    
  eu nu sunt jurist ,dar (Vineri, 8 iunie 2018, 3:53)

  nedumeritul [utilizator]

  l-am ales pe presedinte ca sa ne conduca, adica sa hotareasca pentru noi. Acum aflu ca exista unii care spun ca nu presedintele hotareste pentru noi ci constitutia, iar aceasta spune ca nu presedintele hotareste pentru noi ci altcineva.
  Totusi suntem in Romania anului 2018....lucrurile importante ar trebui sa aiba o logica si sa nu fie hotarate de catre niste dementi.....
  Daca constitutia spune prostii de logica trebuie sa ne adresam celui care a adoptat-o adica POPORUL
  • 0 (0 voturi)    
   nu este numai asta... (Vineri, 8 iunie 2018, 18:12)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui nedumeritul

   Motivarea trebuie sa fie citita atent.

   Una din hibe este ca se face trimitere la modul in care a fost vazuta activitatea procurorilor in 1990 - pe cand se discuta constitutia dar se uita, cu buna stiinta, ca legile justitiei au fost date mai tarziu cand viziunea recomandata de catre UE la accesarea in UE a fost ca procurorii sa fie indepenti si sa aiab reprezenta prin Ministerul Public.

   Dna Ligia Stanciu - judecator CCR - explica mai bine cum se justifica articolul invocat de TT - in opinia a3a , prima opiniei contrara exprimata si semnata.

   Mai mult judecator Stanciu explica si de ce a gresit majoritatea care a aprobat cererea lui TT in aprecierea legata de faptul ca a fost un conflict constitutional si mai ales legata de faptul ca discutarea unei competente ale MJ nu face parte din atributiile CCR-ului.

   Exceptionala motivarea dnei Ligia Stanciu - inclusiv cand defineste ceea ce este un conflict constitutional - recomand sa fie citita! NU este lunga si este extrem de clara.

   Spor!
 • +1 (3 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 8 iunie 2018, 8:40)

  [anonim]

 • 0 (0 voturi)    
  am cetit motivarea - s-au grabit - de ce??? (Vineri, 8 iunie 2018, 18:15)

  ..13 [utilizator]

  Si pot spune ca nu am mai regasit o motivare a CCR-ului care sa aiba atat de multe si variate opinii.

  Cred ca CCR-ul s-a grabit si ca a gresit.
  Graba stricat RAU DE TOT TREABA!

  Si cand te gandesti ca judecatorii de la CCR ar trebui sa fie mult peste nimicurile vietii si doar orientati catre statul de drept si constitutie....


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by