Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus, marţi, în dezbatere publică modificările la Statutul poliţistului, motivând că acestea sunt necesare din cauza deficitul de personal şi nevoii de a corecta anumite prevederi care au fost declarate neconstituţionale, scrie News.ro. Modificările vizează descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale, reglementarea situaţiilor care facilitau pensionarea în jurul vârstei de 40 de ani, dar şi introducerea posibilităţii decontării asistenţei juridice şi asistării, de un avocat, pe timpul cercetării disciplinare. De asemenea, se stabileşte un mecanism pentru eliberarea din funcţii de conducere a poliţiştilor cu deficienţe în îndeplinirea atribuţiilor manageriale, evaluarea acestora urmând a se realiza pe baza unor criterii.

Politia RomanaFoto: Facebook - Politia Romana

MAI anunţă, marţi, că a supus dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

"Decizia a fost luată din două considerente, respectiv deficitul de personal înregistrat la nivelul MAI, precum şi nevoia de a corecta, de îndată, anumite prevederi din actuala reglementare care au fost declarate neconstituţionale şi care, dacă nu ar fi modificate urgent, ar afecta procesul de selecţie în vederea organizării concursurilor din minister. Aceasta situaţie afectează derularea măsurilor din strategia de reducere a deficitului de personal din MAI, în condiţiile în care acesta reprezintă una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă instituţia", anunţă MAI, într-un comunicat de presă.

În Nota de fundamentare a proiectului de Ordonanţă, sunt precizate domeniile pe care le vizează modificările propuse.

Primul dintre domenii este descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale, precum şi reevaluarea celui privind încadrarea în funcţie a poliţiştilor la debutul în profesie.

Sunt menţionate în mod expres persoanele care au competenţa de acordare a gradelor profesionale, elementul de noutate constând în stabilirea competenţei de acordare a şefului unităţii care are calitatea de ordonator de credite.

În cazul în care acesta nu deţine calitatea menţionată, competenţa revine, după caz, ministrului afacerilor interne sau inspectorului general.

De asemenea, se instituie o reglementare prin care poliţiştii pot fi puşi la dispoziţie pe timpul cercetării prealabile, dar nu mai mult de 3 luni, timp în care li se rezervă postul şi beneficiază, integral, de drepturile băneşti.

"Această măsură elimină posibilitatea ca poliţiştii să influenţeze în vreun fel verificările care se fac asupra lor", precizează MAI.

Proiectul de Ordonanţă stabileşte şi introducerea posibilităţii decontării asistenţei juridice şi asistării, de un avocat, pe timpul cercetării disciplinare.

În plus se reglementează situaţia poliţiştilor care ocupă funcţiile de demnitate publică sau cu rang de demnitar.

"S-a prevăzut obligaţia unităţii de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior numirii în funcţiile menţionate. La eliberarea din funcţia de demnitate publică sau cu rang de demnitar, poliţistul este numit în postul ocupat anterior", se arată în Nota de fundamentare a OUG.

În plus, docuemntul stabileşte un mecanism privind eliberarea din funcţia de conducere.

"În situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiei de conducere ca urmare a exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale, poliţistul este eliberat din funcţie. Existenţa situaţiilor de exercitare necorespunzătoare a funcţiei de conducere se constată cu ocazia evaluării activităţii profesionale individuale a poliţistului, fiind stabilite criterii concrete în raport cu organizarea şi planificarea activităţilor, oportunitatea şi operativitatea deciziilor, exercitarea controlului şi a autorităţii, realizarea unui climat optim de muncă, motivarea subordonaţilor, capacitatea de relaţionare, receptivitatea la iniţiativele personalului", se mai arată în Nota de fundamentare.

De asemenea, a fost stabilită procedura de numire în funcţie a poliţistului eliberat din funcţie în condiţiile menţionate, respectiv posibilitatea numirii pe un post prevăzut cu coeficient inferior celui anterior deţinut.

Un alt aspect important abordat este limitarea numărului de cazuri în care se poate cere pensionarea anticipată, chiar în jurul vârstei de 40 de ani.

Pentru elevii din şcolile MAI care sunt admişi în alte unităţi de învăţământ ale ministerului sau pentru agenţii de poliţie admişi într-un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, la o instituţie de învăţământ a MAI, proiectul oferă posibilitatea încheierii unui act adiţional la angajament, care să nu mai oblige la achitarea cheltuielilor suportate de stat cu pregătirea acestora, aşa cum se întâmplă în momentul de faţă.

De asemenea, pentru agenţii care trec în corpul ofiţerilor se elimină obligativitatea parcurgerii unei perioade de probă întrucât, în cazul acestora, nu este vorba despre o iniţiere în carieră, ci doar despre o schimbare a corpului profesional.

În acelaşi timp, se valorifică vechimea în MAI, la acordarea gradelor profesionale cu ocazia trecerii agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie, pe baza unor stagii stabilite concret în cuprinsul proiectului supus dezbaterii publice.

Textul proiectului de act normativ poate fi consultat pe site-ul MAI, iar propunerile pot fi trimise în termen de zece zile.