Guvernul va discuta in sedinta de joi doua proiecte de ordonanta de urgenta si mai multe hotarari, printre care una privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specific aferente programului de inzestrare esential 'Corveta multifunctionala'. Vezi actele normative aflate pe ordinea de zi a sedintei de Guvern.

  • Proiecte de ordonanta de urgenta

PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007

  • Proiecte de hotarari

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei privind Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei in ceea ce priveste combustibilii alternativi in sectorul transporturilor si pentru instalarea infrastructurii relevante in Romania si pentru infiintarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pietei pentru combustibili alternativi

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specific aferente programului de inzestrare esential 'Corveta multifunctionala'

PROIECT DE HOTARARE privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

PROIECT DE HOTARARE privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene

PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.23/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea art. 20 din Hotararea Guvernului nr.294/2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

  • Memorandumuri

MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de cca.195,2 mil.EUR, in vederea sustinerii proiectului privind consolidarea, restaurarea si modernizarea unor monumente istorice si/sau cladiri culturale din Romania

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Comentariilor Guvernului Romaniei la cea de-a IV-a Opinie privind Romania a Comitetului Consultativ al Conventiei-cadru a Consiliului European (CE) pentru protectia Minoritatilor Nationale (FCNM)

MEMORANDUM cu tema: Initierea negocierilor privind incheierea unui Memorandum de Intelegere intre Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni si Biroul pentru Relatii cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

MEMORANDUM cu tema: Raport asupra indeplinirii prevederilor Programului de guvernare in anul 2017

MEMORANDUM cu tema: Acceptarea donatiei cu sarcini, de catre Statul roman, a imobilului situat in Centrul istoric al orasului Baile Herculane, inscris in CF 30454 Baile Herculane, nr. cadastral 30454, jud. Caras-Severin, prin Ministerul Finantelor Publice, si abilitarea acestui minister, prin reprezentant legal, sa semneze actele necesare pentru perfectarea acesteia, inclusiv contractul de donatie cu sarcini, in forma autentica

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocarii unor posturi vacante in Ministerul Afacerilor Interne, Directia Generala Logistica - Directia Asigurare Logistica Integrata

  • Puncte de vedere

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice (Bp.439/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale (Bp. 401/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale (Bp. 618/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii Nr. 1/2011 a Educatiei Nationale (Plx.420/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in sensul ca procesul de recunoastere si echivalare a diplomelor obtinute in strainatate sa nu mai impuna vreun cost financiar pentru solicitant (Plx.599/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru anularea unor obligatii fiscale in domeniul agricol (Bp. 496/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Bp. 405/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale (Bp. 404/2017, L 468/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Anexei nr. II a LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Bp.413/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare (Bp. 451/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (Plx. 566/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pentru modificarea art. 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale (Bp. 465/2017)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind sarbatorirea zilei de 10 Mai ca Ziua Independentei Nationale a Romaniei, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 226/2016, Plx. 66/2017)