Sentinta din decembrie a Tribunalului Cluj, care obliga Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) sa comunice o serie de informatii publice, a devenit definitiva, dupa ce UDMR nu a formulat recurs in termen legal, relateaza blogul de investigatii Atlatszo Erdely. UDMR a fost data in judecata de Asociatia Atlatszo Erdely Egyesulet, dupa ce uniunea a refuzat sa comunice informatii detaliate despre gestionarea sprijinului financiar guvernamental destinat comunităţii maghiare pe baza legii 544/2001.

Blogul erdely.atlatszo.hu, editat de Asociatia Atlatszo Erdely Egyesulet (denumirea inseamna Transilvania transparenta), a dorit sa afle cum au fost cheltuiti cei 28 de milioane de euro primiti de la bugetul de stat al Romaniei in ultimii 6 ani, suma pe care UDMR a primit-o in calitate de reprezentant al comunitatii maghiare din Romania.

Modul in care este cheltuita aceasta suma de 18-20 de milioane de lei (4-5 milioane de euro) primita anual nu a fost niciodata transparenta, UDMR refuzand de fiecare data sa raspunda la intrebari venite din interiorul comunitatii. In 2016, Atlatszo Erdely a publicat justificarile depuse de catre UDMR la Departalentul de Relatii Interetnice, documente sumare ce nu oferă destule informaţii pentru o imagine completă. Sumarul articolelor in limba romana poate fi accesat aici.

In fata instantei, UDMR a sustinut ca este o persoana juridica nepatrimoniala, infiintata in conditiile legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, supusa in prezent reglementarilor cuprinse in Ordonanta Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, prin urmare nu se incadreaza in niciuna din entitatile enumerate in art. 2 din Legea 544/2001. Fiind o organizatie neguvernamentala fara statut de utilitate publica, nu are obligatia de a furniza informatii in temeiul cererilor de solicitare de informatii pe baza Legii 544/2001.

Asociatia Atlatszo Erdely Egyesulet a sustinut ca UDMR este o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care presteaza servicii in interesul comunitatii maghiare din Romania, acest lucru este notoriu si rezulta din statutul UDMR. Notiunea de „utilitate publica” nu trebuie confundata cu sintagma „recunoasterea ca fiind de utilitate publica”, si prin urmare nici „asociatia de utilitate publica” cu „asociatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica”.

A subliniat ca potrivit art. 2 din Legea 544/2001 s-a folosit termenul de „organizatie neguvernamentala de utilitate publica” si nu acela de „asociatie sau fundatie recunoscuta ca fiind de utilitate publica”, si acest aspect nu poate fi considerat ca fiind o inconsecventa terminologica a legiuitorului.

Instanta a apreciat ca UDMR reprezinta o organizatie neguvernamentala de utilitate publica avand in vedere ca desfasoara sistematic si preponderent activitati in interesul colectivitatii maghiare din Romania si este finantata pentru realizarea acestor activitati din bani publici. Dispozitiile art. 2 lit. A din Legea nr. 544/2001 se refera la organizatii neguvernamentale de utilitate publica si nu la cele recunoscute ca fiind de utilitate publica, contrar sustinerilor paratului, nefiind astfel inlaturata incidenta Legii 544/2001.

UDMR a fost obligat de catre instanta sa furnizeze informatiile de interes public cerute de Asociatia Atlatszo Erdely Egyesulet, si anume:

– lista imobilelor aflate în prezent în proprietatea Uniunii Democrate Maghiare din România, cu adresa şi numar cadastral/topografic, anul şi modul dobândirii, respectiv preţul de cumpărare a acestora şi numele vânzătorului;

– lista imobilelor închiriate în prezent de către Uniunea Democrată Maghiară din Romania, cu locaţia (adresa), numele proprietarului, respectiv chiria anuală plătită pentru acestea.

– o listă cu cheltuielile de întreţinere şi reparaţii a imobilelor aflate în proprietatea/ în chiria UDMR pe perioada 2009-prezent, specificând pe scurt lucrarea efectuată şi numele firmei care a efectuat lucrarea.

– o listă cu diurnele primite de către cu angajaţii UDMR (respectiv persoane care reprezintă UDMR) pentru deplasări în afara graniţelor ţării din 2009 până în prezent. Lista să conţină data de început şi sfârşit a deplasării, destinaţia, respectiv suma de bani plătită ca şi diurnă.

– o listă cu operele de artă cumpărate din 2009 de către UDMR, cu numele autorului, o prezentare succintă a operei, respectiv preţul plătit pentru aceasta.