Instanta suprema: Modificarile privind raspunderea materiala a magistratilor incalca Constitutia, sunt neclare si confuze

de V.M.     HotNews.ro
Vineri, 22 decembrie 2017, 19:44 Actualitate | Esenţial


ICCJ - sala Sectiilor Unite
Foto: Agerpres
Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sustine in sesizarea trimisa joi Curtii Constitutionale ca modificarile aduse Legii 303/2004 in legatura cu raspunderea materiala a magistratilor incalca Constitutia si reglementari internationale, deoarece au un continut 'neclar' si 'confuz', nu corespund cerintelor de previzibilitate si vor ridica in practica probleme de interpretare, scrie Agerpres.

In sesizarea inaintata joi CCR, judecatorii Instantei supreme reclama neconstitutionalitatea a 12 articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.

Conform ICCJ, prin modificarile aduse Legii 303/2004 au fost incalcate urmatoarele dispozitii din Constitutia Romaniei: art. 1 alin. (4) privind separatia puterilor in stat; art. 1 alin. (5) in ceea ce priveste claritatea si previzibilitatea legii; art.16 alin. (1) privind egalitatea in fata legii si a autoritatilor publice; art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului; art. 21 privind liberul acces la justitie; art. 41 alin. (1) privind dreptul la munca; art. 52 alin. (3) in ceea ce priveste raspunderea magistratilor, art. 53 alin. (2) in ceea ce priveste proportionalitatea masurii de restrangere a exercitiului unor drepturi sau al unor libertati; art. 124 privind infaptuirea justitiei; art. 125 privind statutul judecatorilor; art. 126 privind instantele judecatoresti; art. 129 privind folosirea cailor de atac; art. 133 si art. 134 privind Consiliul Superior al Magistraturii si art. 147 alin. (4) teza a II-a privind obligativitatea deciziilor Curtii Constitutionale.

Unul dintre articolele contestate de judecatori este cel privitor la raspunderea materiala a magistratilor (art. 96 din Legea 303/2004).

ICCJ sustine ca modificarile sunt contrare art. 1 alin. (5) din legea fundamentala referitoare la obligatia respectarii Constitutiei si a legilor, 'prin continutul lor neclar si confuz', incalcand principiul legalitatii, care este fundamental pentru buna functionare a statului de drept.

'De asemenea, deroga de la dispozitiile art. 52 alin. (3) din Constitutie, instituind in sarcina magistratilor o raspundere materiala ce depaseste granitele trasate de acest articol. Prin intermediul acestor prevederi, Constitutia Romaniei asigura un echilibru perfect intre necesitatea asigurarii cadrului legal si institutional al functionarii unei justitii independente - ca premisa fundamentala a existentei statului de drept si democratic - si drepturile persoanei care a avut de suferit in urma savarsirii unei erori judiciare, stabilind urmatoarele: Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta', mai spune ICCJ.

Instanta suprema sustine ca actualul cadru constitutional ofera garantia ferma a faptului ca o persoana care a fost victima unei erori judiciare va fi despagubita pentru prejudiciile astfel cauzate, precum si faptul ca actualul continut al legii fundamentale prevede raspunderea magistratilor, pe care o circumscrie, insa, conditiei privitoare la existenta unei exercitari a functiei de magistrat cu rea-credinta ori cu grava neglijenta si o stabileste intr-o maniera care nu implica in niciun fel elementele unei raspunderi materiale directe.

Conform ICCJ, dispozitia actuala este in perfect acord cu continutul Recomandarii Comitetului Ministrilor nr. 12/2010 emisa in baza art. 15 din Statutul Consiliului Europei, potrivit careia 'judecatorii nu raspund personal in cazul in care decizia lor este infirmata sau modificata intr-o cale de atac ori pentru modul de interpretare a legii, de apreciere a faptelor sau de evaluare a pedepselor, cu exceptia cazurilor de rea-credinta si grava neglijenta', precum si cu Opinia nr. 3/2002 a Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni unde se precizeaza faptul ca 'magistratul nu trebuie sa munceasca sub amenintarea unei sanctiuni financiare sau, mai grav, a unei pedepse cu inchisoarea, amenintari a caror existenta ar putea, chiar inconstient, sa influenteze judecata sa'.

De asemenea, in pct. 5 lit. iii) din lucrarile preliminare ale avizului nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni se retine ca nu este potrivit ca judecatorul sa fie expus, in ceea ce priveste exercitiul functiunii sale, vreunei raspunderi personale, cu exceptia cazului in care face o greseala intentionata. Aceeasi concluzie este reluata in 'Magna carta privind statutul judecatorilor', (pct. 20 - 22).

ICCJ precizeaza ca textul art. 96, in forma propusa pentru modificare, schimba viziunea constitutionala asupra acestei constructii juridice a raspunderii pentru eroarea judiciara (gandita ca o raspundere directa a statului si o raspundere subsidiara a judecatorului) si, prin stabilirea caracterului obligatoriu al actiunii in regres impotriva magistratului, instituie, in esenta, in sarcina acestuia, contrar spiritului constitutional, o raspundere materiala obiectiva.

'Notiunea de eroare judiciara este reglementata in legislatia internationala, deoarece art. 3 din Protocolul aditional nr. 7 la Conventia europeana a drepturilor omului si art. 14 par. 6 al Pactului International cu privire la drepturile civile si politice prevad ca, atunci cand o condamnare penala definitiva este ulterior anulata sau cand este acordata gratierea, pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ca s-a produs o eroare judiciara, persoana care a suferit o pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita conform legii ori practicii in vigoare in statul respectiv, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea in timp util a faptului necunoscut ii este imputabila in tot sau in parte. Prin urmare, la nivel international, eroarea judiciara este reglementata doar in materie penala si presupune, in primul rand, existenta unei hotarari definitive de condamnare si, urmare a acestei condamnari, sa se fi executat o pedeapsa cu inchisoarea', arata ICCJ.

In al doilea rand, explica ICCJ, dispozitiile internationale invocate se aplica numai atunci cand condamnarea este anulata sau se acorda gratierea, daca, un fapt nou, demonstreaza ca s-a produs o eroare judiciara.

De asemenea, reglementarile internationale contureaza eroarea judiciara ca o figura juridica distincta, care nu se confunda cu greseala de judecata, pentru care, atat dispozitiile legale interne, cat si cele internationale, prevad alte mijloace de remediere.

'Fata de aceste reglementari, se constata ca definitia data erorii judiciare prin forma propusa de modificarea art. 96 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 incalca art. 3 din Protocolul aditional nr. 7 la Conventie si art. 14 par. 6 al Pactului international cu privire la drepturile civile si politice. Astfel, forma propusa presupune ca exista eroare judiciara atunci cand, in infaptuirea actului de justitie, se determina o desfasurare gresita a unei proceduri judiciare si prin acesta se produce o vatamare a drepturilor si intereselor legitime ale unei persoane. Or, 'desfasurarea gresita a unei proceduri judiciare' excede cu totul notiunii de eroare judiciara si se circumscrie mai degraba notiunii de greseala de judecata. Neconcordanta reglementarii propuse cu cele doua reglementari internationale atrage si incalcarea art. 20 din Constitutia Romaniei, potrivit caruia 'daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte si legile interne au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia Romaniei sau legile interne contin dispozitii mai favorabile. Nu se poate sustine faptul ca propunerea reprezinta o norma interna mai favorabila, deoarece favorabilitatea normei trebuie sa se circumscrie profilului juridic al institutiei de drept in discutie, iar nu sa creeze o noua institutie, derogatorie de la profilul juridic reglementat international', mai declara Instanta suprema.

In opinia ICCJ, sub un alt aspect, se constata ca sintagmele cuprinse in alin. (3) al propunerii referitoare la 'infaptuirea actului de justitie' si 'se determina o desfasurare gresita a unei proceduri judiciare' nu corespund cerintelor de previzibilitate si claritate a legii, deoarece ambele sunt vagi si generale si vor ridica in practica probleme de interpretare, incalcand astfel, dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutia Romaniei.

In plus, alin. (8) al art. 96 din proiect ridica probleme de neconstitutionalitate in ceea ce priveste art. 1 alin. (5) din Constitutia Romaniei, deoarece prevede ca actiunea in regres se exercita impotriva judecatorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciara, competenta de judecata revenind Curtii de Apel Bucuresti, dispozitiile Codului de procedura civila fiind pe deplin aplicabile.

'In lipsa oricarei alte reglementari, se deduce ca instanta sesizata, respectiv Curtea de Apel Bucuresti, va verifica in cadrul actiunii daca 'eroarea judiciara' a fost savarsita cu rea-credinta sau grava neglijenta. In conditiile in care reaua-credinta sau grava neglijenta nu pot fi analizate decat in cadrul unei proceduri penale sau disciplinare, atribuirea unei astfel de competente unei instante civile este de natura a incalca normele de competenta in materie penala si in materie disciplinara. Se incalca, astfel, dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutia Romaniei privind previzibilitatea si claritatea legii, dar si ale art. 134 alin. (2) din Constitutie, care prevad ca, in materie disciplinara, Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste rolul de instanta de judecata, prin sectiile sale. Daca s-ar accepta ideea ca reaua-credinta si grava neglijenta pot fi analizate in proceduri paralele, se creeaza riscul imprevizibilitatii actului de justitie, in conditiile in care este posibil ca instantele disciplinare sau penale sa statueze diferit asupra relei-credinte sau gravei neglijente in raport cu instanta civila investita cu solutionarea actiunii in regres. O lipsa acuta de precizie a textului legal se poate constata, de altfel, si in ceea ce priveste definitia notiunii de 'grava neglijenta' care, desi prin insusi sensul firesc al sintagmei impune o culpa in forma agravata, este circumscrisa unei culpe simple. Din acest motiv, textul de lege propus poate oferi temei pentru raspunderea materiala a magistratilor inclusiv atunci cand exista culpa in cea mai putin grava dintre formele sale (culpa levissima)', explica judecatorii.

Mai mult, arata ICCJ, dispozitiile alin. (8) - care stabilesc faptul ca statul prin Ministerul Finantelor Publice 'se intoarce in mod obligatoriu' impotriva judecatorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciara - instituie o prezumtie legala relativa de culpabilitate pentru magistratul chemat sa raspunda material, ingreunandu-i acestuia in mod nejustificat sarcina probei.

De altfel, Curtea Constitutionala, analizand constitutionalitatea propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei Romaniei, prin decizia nr. 80/2014, publicata in M.Of. nr. 246 din 7 aprilie 2014 a statuat dupa cum urmeaza: 'Desi sintagma propusa a fi introdusa pare a viza indicarea titularului dreptului de regres in cazul prejudiciilor cauzate prin orice eroare judiciara care a fost rezultatul exercitarii functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, in realitate, din cauza modului sau de formulare, obliga statul sa isi exercite dreptul de regres. Caracterul imperativ al sintagmei propuse a fi introduse poate duce la situatii inadmisibile, in care statul va promova in mod automat actiunea in regres ori de cate ori acopera un prejudiciu cauzat printr-o eroare judiciara, fara a mai avea un drept de apreciere asupra faptului daca magistratul si-a exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta, solicitand, astfel, in mod mecanic interventia instantei judecatoresti. De aceea, continutul normativ propus ar trebui sa aiba in vedere, eventual, posibilitatea statului de a exercita dreptul de regres in conditiile legii. Asadar, textul constitutional nu poate constrange statul la initierea, in toate cazurile, a unor actiuni in regres, ci trebuie sa lase in marja sa de apreciere problema exercitarii acestei actiuni pentru ca, desigur, in final, tot instanta judecatoreasca sa se pronunte asupra actiunii astfel promovate', aminteste Instanta suprema.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

4736 vizualizari

 • +19 (35 voturi)    
  Pai va asteptati la altceva din (Vineri, 22 decembrie 2017, 20:57)

  ciuma.rosie [utilizator]

  partea lui Nicolicea Spiru Haret, strugarul Serban Nicolae sau Ciordache . Asta e viitorul....sumbru !
  • +2 (2 voturi)    
   GREVA (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 13:13)

   Paul_ [utilizator] i-a raspuns lui ciuma.rosie

   Este un razboi pe fata intre cei care privesc politica ca pe un mod de a parveni si cei care vor sa traiasca intr-o tara normala.

   Singurul lucru care il doare pe parvenitii de azi este ca nu vor avea de unde fura.

   O solutie este greva.

   Cum nu prea putem sa nu ne prezentam la servici, o solutie ar fi sa ne limitam la a cumpara ceea ce este strict necesar pentru familiile noastre. Cand veniturile din TVA vor incepe sa scada o sa ii doara.
   • +1 (1 vot)    
    Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 14:31)

    [anonim] i-a raspuns lui Paul_

    • 0 (0 voturi)    
     ? (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 17:13)

     Paul_ [utilizator] i-a raspuns lui

     Nu chiar.

     Taxele ii pot lovi preponderent pe cei productivi numai daca se trece la taxare progresiva, ceea ce nu cred ca vor face.

     In rest taxele ii lovesc pe toti.
 • +4 (40 voturi)    
  ni se spune (Vineri, 22 decembrie 2017, 21:07)

  cucuveauamov [utilizator]

  „magistratul nu trebuie sa munceasca sub amenintarea unei sanctiuni financiare sau, mai grav, a unei pedepse cu inchisoarea, amenintari a caror existenta ar putea, chiar inconstient, sa influenteze judecata sa”

  sigur ca da. Noi toti ceilalti trebuie sa stam, ei, zeii, nu.
  • +1 (15 voturi)    
   again... (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 10:15)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   1 - legea e facuta PROST
   2 - eu au raspundere daca baga (teoretic - pt ca si de lege se poate abuza impotriva magistratilor) pe cineva la bulau... dar daca nu baga unu vinovat... tot nu au raspundere. Ghini unde o sa duca asta?! Iti zic eu o gramada de infractori in lobertate
   3 - Hai sa-ti dau niste categorii care nu numai ca nu au raspundere, dar au si tot fgelul de imunitati s.a.m.d.: parlamentul, guvernul, avocatii, membrii ccr.... chiar si jurnalistii intr-o anumita masura...
   da aia e ok sa nu aiba raspundere, nu?! ca pesedeii te platesc doar sa critici magistratii, nu si pe ceilalti

   PS: si acu exista lege care sa ii bage la puscarie daca gresesc... exista neglijenta in service, luare de mita etc...
   PPS: ce meserie ai tu?! cum ar fi ca la fiecare greseala sa te amendeze, sau sa te bage la psucarie?!
  • 0 (10 voturi)    
   Așa-i, dar (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 11:21)

   Cheie primara [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   aicea suntem pe o pagină dedicată protestului. Dacă modificările sunt făcute de ”ciuma roșie”, musai sunt proaste.
   Haștagiștii îl judecă pe Nicolicea că a absolvit la Spiru, ei înșiși fiind absolvenți de Titu Maiorescu, Univ Creștină D Cantemir, SNSPA, șa.
   • +3 (3 voturi)    
    Am terminat facultate la (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 14:24)

    ciuma.rosie [utilizator] i-a raspuns lui Cheie primara

    stat ( ASE BUcuresti ) la 23 de ani, nu ca eminentele alea cenusii din parlament care au facut facultate prin corespondenta la ...50 ani .
 • +8 (20 voturi)    
  Fuga de raspundere. (Vineri, 22 decembrie 2017, 21:40)

  Stef_and [utilizator]

  Tipic romaneasca, mai bine zis tipic latinismului- adica sa facem, sa luam bani, dar sa nu raspundem.
 • +11 (25 voturi)    
  Habar nu au... ;) (Vineri, 22 decembrie 2017, 22:01)

  Dorelutu [utilizator]

  Pai ce, astia de la Inalta Curte stiu sa citesca? Vorba lui Tariceanu: "vorbesc in necunostinta de cauza".

  Hai, Taricene, astora ce le vei spune? Acelasi lucru ca si demonstrantilor, cum ca "habar nu au"?
 • -1 (33 voturi)    
  Faptele arata ca: (Vineri, 22 decembrie 2017, 22:10)

  newlook [utilizator]

  Faptele arata ca, timp de 27 de ani:
  - in timp ce Romania este campioana UE la CEDO
  - niciun judecatoréprocuror NU A FOST CONDAMNAT VREODATA pentru incalcarea drepturilor omului in Justitie.

  Cum s-ar zice, Coruptie fara Corupti !

  Restu-s vorbe !
  • +6 (14 voturi)    
   Verifica mai bine (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 11:13)

   mullard [utilizator] i-a raspuns lui newlook

   Si vezi de ce e Romania campioana la CEDO. Este vorba de abuzuri ale judecatorilor corupti - in spete precum retrocedarile - nu din pricina greselilor de judecata. Judecatorii corupti trebuie condamnati - si au existat destule cazuri.

   Exista analogie in lumea medicala - medicii sunt protejati prin asigurarile de malpraxis. Altfel nici un medic nu ar mai profesa sau ar lua doar cazurile banale care nu comporta absolut nici un risc.

   Problema nu este nici pe departe legata de judecatori si procurori. Problema este ca Parlamentul este corupt esential si se bazeaza pe puterea din teritoriu a altor corupti. Separatia puterilor in stat nu mai functioneaza in cazul asta - indiferent ce povestesc niste nenorociti aflati in fruntea statului. Sau trolii lor de pe net.
   • 0 (0 voturi)    
    Am verificat. Spui tampenii ! (Duminică, 24 decembrie 2017, 2:28)

    newlook [utilizator] i-a raspuns lui mullard

    Romania E campioana UE la CEDO. Si la CEDO se judeca DREPTURILE OMULUI, nu retrocedarile.
    Cu toate astea, in 27 de ani, in Romania NU EXISTA niciun procuror sau judecator condamnat pentru incalcarea drepturilor omului. NU poti arata aici nici macar un singur exemplu, doar te incontrezi ca la Poarta Noua. Nici macar procurorul Portocala, care aproape a facut viol in direct. E tot "magistrat", nu stiai?

    "Separatia puterilor" NU functioneaza pentru ca puterea care administreaza legea NU LASA puterea care da legea sa faca treaba. Cu alte cuvinte, CU alte cuvinte, PROCURORII si o parte din JUDECATORI fac politic si nu lasa Parlamentul sa legifereze.

    Parerea matale de loser lipitor de etichete nu conteaza si e normal sa fie asa, din moment ce Romania este o democratie si reprezentantii sunt alesi prin vot. Majoritatea cetatenilor a ales alti reprezentanti, cu alte pareri.
    Si, te rog, nu mai veni si cu imbecilitatea aia ca "cei care nu au fost la alegeri...." ar fi votat nu stiu cum, ca nu sunt toti in sacul matale si oricum, la alegeri conteaza cei ce voteaza..
    Altfel, baga imbecilitatile #rezist clasice (nu ai trecut nici de aia cu trolii, este?)....oricum sa fii Gica Contra e si sa reciti lozinci e usor.
 • +15 (23 voturi)    
  In Comisia lui Ciordache aberatiile (Vineri, 22 decembrie 2017, 22:17)

  Susufler0 [utilizator]

  lui Nici_o_laie referitoare la definirea erorii judiciare prin raportarea acesteia la reaua credinta si grava neglijenta, au fost pe buna dreptate respinse.

  In plen boul cu facultatea in particular si-a sustinut amendamentele respinse cu o zi inainte si acestea au trecut.

  PS. Cat ar fi insa CCR-ul de pesedist nu va putea sa se prefaca si sa treaca peste ele. Vor fi respinse pt ca altfel aproape toate greselile de judecata savarsite in civil vor putea fi considerate erori de judecata !
 • +1 (27 voturi)    
  raspundere (Vineri, 22 decembrie 2017, 22:47)

  savatuf [utilizator]

  Am inteles, singura raspundere a magistratilor este ca ei nu trebuie sa aiba nicio raspundere , curat constitutional. Toti sunt egali in fata legii ,numai magistratii stau in spatele ei . Stiti cum e indepedent dar totul pana la bani.
 • -6 (14 voturi)    
  Ei zic. (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 7:35)

  Stef_and [utilizator]

  Ca astia au ajuns aproape la nivelul politrucilor. Adica acum politrucii isi fac legi sa fuga de raspundere.
  Legile care ii absolveau de raspundere pe magistrati au fost facute acum 15 ani.
  • +3 (3 voturi)    
   N-ai priceput nimic, dar absolut nimic ! (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 13:07)

   Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui Stef_and

   Si mai lansezi si neadevaruri pe piata !

   Nu a existat nici inainte de termenul inventat de tine (15 ani) si nici dupa vreo lege care sa-i absolve de raspundere materiala pe magistrati !
  • -1 (1 vot)    
   Statistic, au depasit demult nivelul politrucilor (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 15:57)

   newlook [utilizator] i-a raspuns lui Stef_and

   In privinta lipsei de raspundere, statistic, magistratii au depasit demult nivelul politrucilor. Sunt destui politicieni in puscarii, mau fost si vor mai fi....dar, in 27 de ani ....
   ....NU EXISTA nicio condamnare a vreunui magistrat in Ro pentru ca a incalcat drepturile omului.

   Cele cateva - foarte putine - condamnari care au fost date impotriva magistratilor sunt pentru ca au deranjat Sistemul (ala despre care vorbea Klaus si indemna Parlamentul "sa negocieze cu Sistemul" cand face legi).
 • +7 (13 voturi)    
  un filosof englez: (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 7:45)

  nedumeritul [utilizator]

  H.G.Wells : " este inimaginabil ce pot face niste incompetenti pe cale distrugerii, daca ajung sa aiba puterea"
  Se referea la cei care obtineau titlurile in mod incorect....gen Nicolicea ,Serban Nicolae......si la "masele needucate"
  • 0 (0 voturi)    
   HG Wells nu era filozof si nu l-a cunoscut.... (Duminică, 24 decembrie 2017, 3:40)

   newlook [utilizator] i-a raspuns lui nedumeritul

   HG Wells nu era filozof si nu l-a cunoscut pe Dragnea, dar sigur, conform #rezist:

   "Filozoful englez (hehehe, necititul #insista), HG Wells, a aratat in operele sale ca Dragnea a furat Balta Belina si a dus-o in Brazilia."
 • 0 (6 voturi)    
  Suparare sub acoperire (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 8:42)

  kpopper [utilizator]

  Pe langa raspunderea materiala, marea suparare privid modificarea legilor justitie provin de la modificarea articolului 7 din Legea 303, in special aliniatul 7 ( vezi https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L545FS.pdf ).
 • -2 (16 voturi)    
  In fapt , (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 10:53)

  A310 [utilizator]

  aceste caste , care sunt noii ciocoi ai Romaniei , recte judacatorii si procuririi , nu doresc sa raspunda in nici un fel pentru abuzurile si erorile care le comit , si prin aceste decizii distrug vietile unor oameni .
  Sa nu uitam , ca atunci cand tuturor bugetarilor le-au fost reduse in mod dramatic veniturile , singurii care au ramas cu venituri nesimtite au fost cei din sistemul de justitie .
  • +1 (1 vot)    
   cat de (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 17:17)

   nahir [utilizator] i-a raspuns lui A310

   limitat esti.
   si mincinos.
   saracul dragnea o fi vreun amarastean avand in vedere, daca l-am lua doar pe acesta in considerare, ranchul din Alexandria.
   • 0 (0 voturi)    
    O fi eu (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 20:28)

    A310 [utilizator] i-a raspuns lui nahir

    limitat , dar mincinos nu sunt , acesti CIOCOI , au fost singurii carora nu li-i s-a stirbit din veniturile si beneficiile abjecte de care se bucura in mod nejustificat .
    Cat despre Dragnea , chiar nu ma intereseaza absolut de loc .
    In articol nu este vorba despre Dragnea , ci despre cu totul altceva .
    • 0 (0 voturi)    
     El atat poate: atac la persoana si "Dragnea" (Duminică, 24 decembrie 2017, 2:05)

     newlook [utilizator] i-a raspuns lui A310

     El atat poate: atac la persoana si "Dragnea". Pe fituica de maine or sa-i dea ceva cu "Putin" si daca nu uita "Dragnea", o sa fie creativ, combinativ !
 • -4 (12 voturi)    
  ete scartz (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 12:22)

  srpc [utilizator]

  si daca nu le convine sa raspunda ce? trebuie bagati in seama? nu le place, mars in avocatura.
 • -1 (1 vot)    
  protestul judecatorilor (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 18:54)

  Krokus [utilizator]

  Judecătorii au dispus, vineri dimineața, cercetarea sub control judiciar.
  La cat a furat doctorul Lucan si fiul său ii mai lasi in libertate?
  Ce fel de oameni sunt judecatorii care au judecat cauza?
  Acuma stiti de ce judecatorii protesteaza .le este frica sa nu fiu trasi la raspundere pt deciziile date stramb
 • 0 (0 voturi)    
  Justitie cu Injustitie (Sâmbătă, 23 decembrie 2017, 21:19)

  Apex [utilizator]

  Justitie cu Injustitie!

  „Unul dintre articolele contestate de judecatori este cel privitor la raspunderea materiala a magistratilor (art. 96 din Legea 303/2004).”

  Toti cetatenii sunt egali in fata legii. Orice cetatean care aduce o paguba unei alte persoane, dar mai ales statului, este obligat de a raspunde civil si daca este cazul, penal. Este obligat a repara, restituii, etc. paguba !

  Judecatorii timp de 27 de ani au dat sentinte in favoarea coruptilor, retrocedari, licitatii, etc. si au ajuns sa aibe tupeul de a face ce vor in sedintele de judecata, fara a raspunde! Am asistat la scene incredibile in instante. Sunt judecatori care au dat sentinte aberante. O judecatoare a ajuns pana acolo incat a dat un sat intreg cu locuintele locuitorilor cu tot, adica cu locuitorii localitati unui pretins mostenitor maghiar. Asa ceva nu mai putem tolara!
 • 0 (0 voturi)    
  nu e o noutate (Duminică, 24 decembrie 2017, 12:30)

  nedumeritul [utilizator]

  probleme de interpretare are justitia romaneasca inca de pe vremea lui Caragiale.Din acest punct de vedere nu s-a schimbat nimic fata de dinaintea razboiului, dupa razboi sau acum.Orice judecator poate da dreptate oricarei parti perfect legal (fara sa incalce legea)


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by