Guvernul a aprobat miercuri un proiect de Ordonanta de Urgenta care prevede ca Societatea Editura Didactica si Pedagogica SA va fi infiintata ca societate comerciala pe actiuni, de interes national, cu capital integral de stat, in subordinea Ministerului Educatiei, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactica si Pedagogica. Societatea Editura Didactica si Pedagogica SA va avea ca obiect principal de activitate editarea de manuale.

Tipurile de manuale care vor fi editate:

  • Manuale scolare pentru invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal, in limba romana si in limbile minoritatilor nationale, si alte lucrari pentru invatamantul prescolar si universitar;
  • Manuale pentru scoli profesionale si de maistri; tratate, lucrari de metodica si de pedagogie; lucrari in sprijinul invatamantului pentru perfectionarea profesorilor si pentru activitati individuale ale elevilor si studentilor, originale si traduceri din alte limbi;
  • Materiale grafice in domeniul mijloacelor de invatamant, precum si alte lucrari necesare invatamantului.

Societatea Editura Didactica si Pedagogica SA va realiza manualele scolare la solicitarea directa a Ministerului Educatiei Nationale, pe baza de contract.

Complementar, Societatea Editura Didactica si Pedagogica poate desfasura si alte activitati conexe pentru realizarea obiectului sau de activitate.

Societatea va fi condusa de adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale, si de catre un consiliu de administratie format din cinci membri. Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii Consiliului de administratie ai Societatii vor fi numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului Educatiei Nationale. Conducerea executiva a Societatii va fi asigurata de un director general.

Finantarea programelor de investitii si de retehnologizare ale Societatii Editura Didactica si Pedagogica S.A. se asigura din surse proprii si din alte surse atrase. Patrimoniul Regiei Autonome Editura Didactica si Pedagogica se preia de catre Societatea Editura Didactica si Pedagogica S.A. prin protocol de predare ￯ preluare in conformitate cu prevederile legale. Personalul Societatii Editura Didactica si Pedagogica S.A. va fi preluat in totalitate de la Regia Autonoma Editura Didactica si Pedagogica fara sa le fie afectate drepturile avute la data preluarii.