Guvernul a aprobat joi Legea tineretului care prevede ca vor fi infiintate la nivel national, judetean si local, spatii speciale pentru activitati de tineret, informare, consiliere, indrumare si invatare non-formala. Autoritatile publice centrale si locale, unitatile, institutiile si serviciile publice subordonate acestora, cu atributii privind activitatea de tineret, vor avea cel putin un angajat responsabil de tineret, care va sprijini activitatea de tineret si va asigura cadrul adecvat de desfasurare a acesteia.

Modificarile vizeaza armonizarea prevederilor cu legislatia in domeniul voluntariatului, corelarea cu strategia nationala in domeniul politicii de tineret 2015-2020, care prevede dezvoltarea de politici in domeniile: munca, ocupare, antreprenoriat, sanatate.

Elaborarea, reglementarea si coordonarea Politicii Nationale de Tineret si asigurarea bunei functionari a serviciilor publice in domeniul tineretului se realizeaza de catre Ministerul Tineretului si Sportului (MTS). La nivel local, implementarea Politicii Nationale de Tineret se realizeaza de catre Directiile judetene pentru Sport si Tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a municipiului Bucuresti.

Potrivit noilor prevederi, se infiinteaza Consiliul interministerial pentru tineret, care va armoniza initiativele de politici publice in domeniului tineretului ale administratiei publice centrale. Activitatea Consiliul interministerial va fi coordonata de catre MTS.

Autoritatile administratiei publice locale si judetene au obligatia de a asigura cadrul institutional si conditiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor in domeniul tineretului. Consiliile judetene, Consiliul General al municipiului Bucuresti si consiliile locale ale municipiilor adopta, in termen de 6 luni de la data constituirii, un plan multianual de masuri in domeniul tineretului pentru perioada mandatului lor. Planul de masuri trebuie sa fie corelat cu politicile de tineret la nivel national, regional si local si adoptat dupa consultare publica.

La elaborarea politicilor proprii in domeniul tineretului, Guvernul, prin MTS si/sau, autoritatile administratiei publice centrale si locale, va avea obligatia de a consulta Consilii Consultative pentru Tineret.

Pentru a stimula initiativele antreprenoriale ale tinerilor, o alta prevedere stabileste ca incubatoarele de afaceri vor fi sprijinite de stat.

O alta noutate consta in asigurarea accesului tinerilor cu dizabilitati la facilitati in invatamant. Astfel, tinerii cu dizabilitati sau tinerii proveniti din centre de plasament ori din familii cu posibilitati materiale reduse beneficiaza de gratuitate in ceea ce priveste taxele de admitere si scolarizare. Acestea vor fi suportate din bugetul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. De asemenea, tinerii beneficiaza de acces gratuit la fondul de carte si la resursele de informare administrate de bibliotecile publice si de alte facilitati pentru incurajarea accesului la cultura.

Judetele, municipiul Bucuresti si municipiile de resedinta de judet si sectoarele Bucurestiului aloca anual, in cadrul bugetelor proprii, fonduri destinate activitatii de tineret. Minim 25% din fondurile judetene destinate activitatii de tineret vor fi utilizate pentru programe adresate mediului rural, pentru a incuraja dezvoltarea tinerilor in zonele defavorizate.

O alta prevedere stabileste ca organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret si grupurile informale de tineri pot beneficia de finantare din fonduri publice pe baza de concursuri pentru proiecte de tineret.

Ziua de 12 august se instituie ca Ziua Nationala a Tineretului, prilej cu care se vor organiza activitati sociale, culturale, artistice, sportive si turistice, stabileste proiectul noii legi a tineretului.