Guvernul a prorogat, prin Ordonanta de Urgenta, termenele pentru aplicarea unor dispozitii din noul Cod de procedura civila si a instituit unele masuri necesare punerii in aplicare a acestora, prin ordonanta de urgenta. Vezi in text despre ce dispozitii este vorba.

Sunt prorogate pentru o perioada de 2 ani, pana la data de 1 ianuarie 2019, termenele prevazute de Legea nr.2/2013 (privind degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila) si prorogate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2015, la:

  • art. XII alin.(1) - referitor la cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului in camera de consiliu;
  • art. XIII teza I - privitor la pregatirea dosarului de apel sau, dupa caz, de recurs, de catre instanta a carei hotarare se ataca;
  • art. XVIII alin.(1) - referitor la pragul valoric de pana la 500.000 lei inclusiv care delimiteaza hotararile ce nu sunt supuse recursului;
  • art. XIX alin.(1) - privitor la compunerea, din presedintele sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau un judecator desemnat de acesta si 12 judecatori din cadrul sectiei respective, a completului instantei supreme pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Complementar, prin actul normativ s-a extins aplicarea masurilor legislative instituite, temporar, de art. XII alin.(2), art. XIV-XVII, art. XIII alin. (2) si art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013, si proceselor pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2017 si pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, dupa cum urmeaza:

  • cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului se vor desfasura in sedinta publica, daca legea nu prevede altfel;
  • pregatirea dosarului de apel sau, dupa caz, de recurs se va realiza potrivit dispozitiilor art. XIV-XVII din Legea 2/2013;
  • nu vor fi supuse recursului hotararile pronuntate in cererile prevazute la art.94 pct.1 lit. a)-j) ale NCPC, in cele privind navigatia civila si activitatea in porturi, conflictele de munca si de asigurari sociale, in materie de expropriere, in cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv;
  • sesizarile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se vor judeca de un complet format din presedintele sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau de un judecator desemnat de acesta si 8 judecatori din cadrul sectiei respective;

Dispozitiile NCPC privind cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului in camera de consiliu sunt subsumate noii conceptii arhitecturale moderne a procesului civil, fiind destinate sa realizeze o administrare mai eficienta a justitiei civile, prin asigurarea unei mai mari operativitati si desfasurarea acestei etape a procesului civil in conditii mai putin formale.

Aplicarea dispozitiilor NCPC privind cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului in camera de consiliu face necesara asigurarea unei infrastructuri adecvate a instantelor judecatoresti.

In urma evaluarii realizate in anul 2016, a rezultat faptul ca pana in acest moment au fost amenajate aproximativ 30% din necesarul spatiilor cu destinatia de camera de consiliu, fiind semnalat, de catre instantele judecatoresti, un deficit de 539 de astfel de spatii.

Asa fiind, este necesara continuarea procesului de asigurare, la nivelul infrastructurii instantelor judecatoresti, a suportului material pentru aplicarea dispozitiilor NCPC referitoare la cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului in camera de consiliu, astfel incat sa fie atinse obiectivele urmarite de legiuitor cu ocazia instituirii acestor reguli de procedura.

In acest scop, actul normativ instituie responsabilitati concrete in sarcina reprezentantilor sistemului judiciar, in scopul asigurarii, pe perioada prorogarii, a premiselor realizarii, la nivelul instantelor judecatoresti, a infrastructurii necesare aplicarii in conditii optime a prevederilor in cauza din NCPC, la data de 1 ianuarie 2019.

Astfel, pana la data de 31 martie 2017, presedintii instantelor judecatoresti vor estima necesarul de spatii cu destinatia de camera de consiliu, precum si sumele necesare asigurarii acestora, inclusiv pentru dotarile necesare.

Totodata, pana la 31 martie 2017, presedintii instantelor judecatoresti vor propune, tinand seama de necesitatea realizarii spatiilor cu destinatia de camera de consiliu pana la data de 31 decembrie 2018, precum si a asigurarii eficientei si a rezonabilitatii costurilor, modalitatile concrete de asigurare a acestor spatii, cum ar fi: reamenajarea sau efectuarea de lucrari de extindere a actualelor imobile, identificarea si alocarea, in conditiile legii, a imobilelor necesare functionarii instantelor judecatoresti si amenajarea corespunzatoare a acestora, precum si, daca niciuna dintre acestea nu este posibila, constructia de noi sedii. Propunerile formulate vor tine seama de numarul estimativ de procese de competenta instantei respective, numarul judecatorilor care functioneaza in cadrul acelei instante, infrastructura existenta la nivelul instantei respective si altele asemenea.

Datele se transmit curtilor de apel, care le centralizeaza si le comunica Ministerului Justitiei pana la data de 30 aprilie 2017. Pana la data de 30 iunie 2017, Ministerul Justitiei analizeaza datele transmise de curtile de apel si intocmeste si supune Guvernului spre adoptare, prin hotarare, planul de actiune cuprinzand necesarul de spatii si limitele minime si maxime pentru acestea, etapele de realizare, sumele necesare implementarii solutiilor identificate, precum si modalitatea de asigurare, la nivelul Ministerului Justitiei, a personalului necesar punerii in aplicare a acestuia.

In vederea punerii in aplicare a planului de actiune adoptat de Guvern, Ministerul Justitiei intreprinde demersurile pentru asigurarea spatiilor necesare bunei functionari a instantelor judecatoresti de catre Guvern, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, si propune sumele necesare care vor fi alocate, in conditiile legii, de la bugetul de stat.

De asemenea, Ministerul Justitiei monitorizeaza punerea in aplicare a planului de actiune si informeaza Guvernul cu privire la stadiul punerii sale in aplicare, pana la data de 31 decembrie 2017, precum si trimestrial, in cursul anului 2018.