​Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc va putea organiza activități muzeale, memorialistice sau expoziționale, la nivel național și internațional. De asemenea, va sprijini o rețea națională a memorialelor rezistenței și luptei anticomuniste, a hotărât joi Guvernul, potrivit unui comunicat de presa.

Institutul va gestiona baze naționale de date privind biografia comunismului românesc, monumentele și spațiile memoriale, luptătorii anticomuniști și victimele comunismului.

Totodată, Institutul va avea atribuții și cu privire la identificarea rețelei ideologice și a colaborărilor la nivel internațional promovate de Partidul Comunist Român și de responsabilii pentru ideologia și propaganda statului totalitar. Altă atribuție este aceea de a aduce la cunoștința opiniei publice, prin activități specifice, rolul activiștilor de partid, militarilor, angajaților civili și magistraților care au lucrat în cadrul aparatului represiv de partid și de stat.

Stabilirea obiectivelor generale ale Institutului și analizarea rezultatelor obținute se realizează de un Consiliu Științific, din care face parte câte un reprezentant al Arhivelor Naționale ale României, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, precum și personalități ale lumii academice și civice.

Consiliul Științific se întrunește de câte ori este necesar, iar deciziile se iau cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la întrunire. Numărul maxim al membrilor Consiliului Științific este de 17, inclusiv președintele Consiliului Științific. Președintele și membrii Consiliului Științific nu sunt remunerați. Calitatea de membru al Consiliului Științific se poate retrage de către președintele Consiliului Științific la cererea celui care o deține sau la propunerea președintelui Consiliului Științific, cu întrunirea voturilor a jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Științific.

Alte modificări se referă la înființarea postului de vicepreședinte al IICCMER, numit și eliberat din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea președintelui executiv. Vicepreședintele coordonează activitatea din cadrul institutului referitoare la exilul românesc.

Institutul este condus de un președinte executiv, numit și eliberat din funcție prin decizie a primului-ministru, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului. În activitatea sa, președintele executiv este ajutat de un vicepreședinte și de un Comitet director format din persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul institutului.

Institutul poate folosi pentru desfășurarea activității sale bunuri materiale primite de la persoane fizice și juridice, din țară și străinătate, sub formă de donații, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.