Ministerul Educatiei vrea sa modifice Legea Educatiei Nationale. Sunt reglementate dubla specializare si invatamantul special integrat. Se scoate limita maxima de 3 reluari a examenului de definitivat. Profesorul universitar trebuie sa fie si conducator de doctorate

de Corina Ionel     HotNews.ro
Vineri, 11 noiembrie 2016, 19:27 Actualitate | Esenţial


Proiect de OUG pentru modificarea Legii Educatiei
Foto: edu.ro
Ministerul Educatiei a lansat vineri in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei. Proiectul de OUG modifica Legea Educatiei Nationale, fiind vizata clarificarea cadrului normativ privind invatamantul special integrat, dubla specializare, examenul national de definitivare in invatamant, revizuirea modului de ocupare a functiei didactice de profesor universitar.

De asemenea, documentul vine cu precizari cu privire la contractul de management al directorilor de scoli, reglementarea functionarii scolilor doctorale in anul universitar 2016 - 2017, dar si reglementarea activitatilor desfasurate de agentiile de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, inregistrate in Registrul European pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (EQAR) pe teritoriul Romaniei.
 • Consultarea publica se desfasoara in perioada 11-16 noiembrie 2016
 • Opiniile, propunerile si sugestiile pe aceasta tema pot fi trimise pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro
 • Proiectul de OUG si nota de fundamentare pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educatiei

Proiectul de OUG vine sa reglementeze, printre altele situatia scolilor doctorale, autorizate provizoriu in toamna, prin ordin de ministru, pentru a-si putea desfasura activitatea in acest an universitar, in conditiile in care nu au trecut prin evaluarea externa obligatorie la fiecare 5 ani.

"In anul universitar 2016 - 2017, scolile doctorale autorizate provizoriu sunt considerate acreditate", se arata in proiect.

"Modificarile si completarile legislative sunt impuse de aparitia unor nevoi si disfunctionalitati in sistemul national de invatamant. Intre acestea mentionam obligativitatea de intrare in legalitate a scolilor doctorale, nevoia pregatirii urgente a personalului didactic care sa implementeze prevederile noilor curricule pentru ciclul gimnazial, respectiv urgenta actualizarii reglementarilor din domeniul invatamantului preuniversitar, semnalata de numeroasele memorii si petitii primite in acest sens care evidentiaza o serie de probleme in implementarea actualului cadru legislativ", precizeaza Ministerul Educatiei intr-un comunicat de presa.

Proiectul de OUG aduce cateva modificari si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, fiind vizata activitatea ARACIS si lichidarea universitatilor care nu trec doua evaluari institutionale succesive.

Ce modificari propune Ministerul Educatiei

Invatamantul special integrat

Ministerul explica modificarile prin faptul ca legislatia actuala permite infiintarea de clase/grupe speciale pentru elevii cu dizabilitati/CES in invatamantul de masa iar terminologia folosita "este in masura sa duca la alte interpretari decat cea vizata de legiuitor in sensul legiferarii segregarii scolare".

Noua lege ar stabili urmatoarele:
 • Invatamantul special se organizeaza in unitati de invatamant special.
 • Invatamantul special integrat se poate organiza in invatamantul de masa, individual si, prin exceptie, in clase/grupe speciale, cu avizul Ministerului Educatiei, pe baza unei metodologii adoptate prin ordin de ministru. Efectivele formatiunilor de studiu din invatamantul special si special integrat sunt stabilite de Ministerul Educatiei, in functie de tipul si gradul deficientei.
 • Durata scolarizarii copiilor cu cerinte educationale speciale poate fi mai mare decat cea precizata prin prezenta lege si se stabileste, in functie de nevoile individuale, de gradul si tipul dizabilitatii, prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

Dubla specializare

Legea in vigoare precizeaza ca "Senatul universitar poate infiinta duble specializari". Procedura de autorizare si acreditare a acestor specializari este cea prevazuta de lege". Lipsesc insa prevederi clare privind infiintarea acestora.

Ministerul precizeaza ca lipsa acestor prevederi a facut imposibila infiintarea de masterate didactice si a dus la intarzierea reformelor privind formarea initiala si continua a cadrelor didactice.

Proiectul de OUG propune:

 • Studiile universitare de licenta corespund unui numar cuprins intre minimum 180 si maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, respectiv intre minimum 240 si maximum 300 de credite, in cazul dublei specializari, si se finalizeaza prin nivelul 6 din EQF/CEC.
 • Senatul universitar poate infiinta duble specializari, formate prin alaturarea a doua programe de studiu acreditate existente, incluse in Nomenclatorul domeniilor si specializarilor/programelor de studii universitare si structura institutiilor de invatamant superior.
 • Un program de studiu cu dubla specializare poate sa se refere la calificari existente in Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior (RNCIS) sau la calificari noi care nu figureaza in acest registru. Dar in acest caz, institutia de invatamant trebuie sa alcatuiasca documentatia necesara validarii de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) a noii calificari.
 •  In urma analizei dosarului privind infiintarea noii specializari, ANC stabileste numarul de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT.
 • In baza dosarului noului program de studiu, continand si avizul ANC, institutia de invatamant superior va solicita evaluarea externa a calitatii de catre ARACIS sau o alta agentie inregistrata in EQAR (la ora actuala ARACIS este singura institutie din Romania inregistrata in EQAR).
Reglementarea activitatii ARACIS si lichidarea universitatilor

Dupa ce in toamna, ministerul s-a vazut nevoit sa autorizeze temporar toate scolile doctorale, deoarece acestea nu fusesera evaluate extern, asa cum cere legea, in conditiile in care singura institutie din tara noastra care poate face aceste evaluari este ARACIS, Ministerul Educatiei vine acum cu clarificari asupra activitatii acestei autoritati.

Tara noastra si-a asumat, prin semnarea Comunicatului Ministerial al Procesului Bologna de la Bucuresti (2012), sa liberalizeze pieta asigurarii calitatii in Romania, prin permiterea agentiilor listate in EQAR sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei, respectand legislatiile nationale in vigoare.

"Cu toate acestea, atunci cand universitatile romanesti au incercat sa isi exercite dreptul legal de a contracta o agentie de asigurare a calitatii din strainatate, inscrisa in EQAR, pentru realizarea evaluarilor externe in vederea autorizarii provizorii/acreditarii/schimbarii de calificativ/modificarea numarului de studenti pe care ii poate inscrie, acestea s-au lovit de o serie de bariere care au evidentiat un vid legislativ cu privire la functionarea acestor agentii pe teritoriul Romaniei", precizeaza MENCS.
 • Activitatile de asigurare externa a calitatii invatamantului superior desfasurate pe teritoriul Romaniei de catre agentiile din tara sau strainatate inregistrate in EQAR sunt reglementate printr-o metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei.
 • Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) exercita si atributiile conferite de Legea nr. 1/2011 si cele care deriva din metodologia de reglementare a activitatilor desfasurate de catre agentiile de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, inregistrate in Registrul European pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (EQAR) pe teritoriul Romaniei si adoptata prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice (modificare a OUG 75/2005).
 • Universitatile care indeplinesc conditiile de acreditare institutionala prin existenta a trei programe de studiu acreditate, vor depune un dosar in vederea declansarii procedurii de acreditare institutionala cel tarziu in anul universitar imediat urmator indeplinirii acestor conditii.
 • Universitatile care, in urma evaluarii institutionale, obtin un calificativ negativ, vor depune un dosar prin care solicita o noua evaluare in termen de doi ani de la data primei evaluari. Universitatile care, in urma evaluarilor institutionale, obtin doua calificative negative consecutiv, vor intra in proces de lichidare.

Mecanismul de consultare a universitatilor

Ministerul Educatiei informeaza ca in momentul de fata nu exista un mecanism eficient de consultare a universitatilor pe problematici specifice unui tip anume de universitati (medicale, politehnice, etc.) si ca un numar mare de universitati au decis sa se implice intr-o forma de structura asociativa.

"MENCS a resimtit nevoia imperioasa de a se consulta cu actorii din domeniu si de a gasi cai eficiente de comunicare permanenta cu acestia pentru un proces eficient de elaborare, implementare, monitorizare si evaluare a politicilor publice care sa raspunda nevoilor diverse ale sistemului de invatamant superior. De aceea, se impune identificarea unor mijloace de colaborare permanenta cu structurile asociative", arata ministerul in Nota de Fundamentare. Prin urmare, propune urmatoarea varianta:

 • In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei colaboreaza cu Consiliul National al Rectorilor si alte structuri asociative ale universitatilor, cu autoritati si asociatii profesionale si stiintifice nationale si internationale reprezentative, federatii sindicale la nivel de ramura si federatii studentesti legal constituite la nivel national.

Examenul de definitivat

Daca pana acum un candidat putea sustine acest examen de cel mult 3 ori, in urma modificarii propuse de minister, fiecare candidat va putea sustine examenul, fara taxa, de cel mult 3 ori, dupa care va putea sustine examenul doar contra unei taxe al carui cuantum va fi stabilit ulterior de catre minister. De asemenea, se scoate limita de 5 ani in care putea fi reluat stagiul de practica si examenul.

MENCS arata ca "prevederea legala privind perioada in care se poate sustine examenul de definitivare in invatamant este considerata restrictiva si discriminatorie, pierzand astfel un numar semnificativ de cadre didactice in fiecare an" astfel incat este necesara interventia Guvernului.

 • Persoanele care nu promoveaza examenul pentru definitivare in invatamant se pot prezenta la o noua sesiune dupa reluarea de fiecare data, anterior sustinerii examenului, a stagiului de practica cu durata de un an scolar. Candidatii pot sustine examenul national pentru definitivare in invatamant fara taxa, de cel mult trei ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de catre Ministerul Educatiei.
 •  Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant, cadre didactice debutante, si au ocupat un post didactic vacant, prin concurs national, directorul unitatii de invatamant incheie contractul individual de munca pe o perioada de cel mult un an scolar. In situatia in care acesti candidati promoveaza in termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs national, examenul pentru definitivarea in invatamant, consiliul de administratie modifica durata contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata.

Echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I

Proiectul de OUG conditioneaza echivalarea titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I, impunand un numar minim de ani de predare si obligatia ca titlul de doctor sa fie in domeniul in care preda sau in stiintele educatiei.

Aceste precizari vin dupa ce, precizeaza MENCS, "in ultimii ani s-a inregistrat un derapaj la nivelul echivalarii titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I, fapt semnalat si de catre partenerii sociali din educatie si de catre cadrele didactice". Faptul ca titlul a fost obtinut in alte domenii, precum si lipsa experientei la catedra, a determinat "o scadere a calitatii formarii continue a cadrelor didactice si, implicit, scaderea calitatii procesului de invatamant". Astfel, potrivit proiectului:

 • Personalului didactic incadrat in invatamantul preuniversitar, care a obtinut titlul stiintific de doctor in domeniul in care poate fi incadrat sau in domeniul stiintelor educatiei si care indeplineste cumulativ conditiile de formare initiala si conditiile de vechime la catedra de minimum 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant, i se acorda gradul didactic I, in temeiul prevederilor unei metodologii specifice, elaborate de catre Ministerul Educatiei.

Concurs national pentru directori de scoli

Proiectul de OUG prevede ca ocuparea functiilor de director si director adjunct sa se faca prin concurs national, coordonat de Ministerul Educatiei si organizat prin inspectoratele scolare - inspectorul scolar numind comisia de concurs, dupa o metodologie aprobata de catre MENCS.

 • Ocuparea functiilor de director si de director adjunct se realizeaza prin concurs national, coordonat de catre Ministerul Educatiei, organizat prin inspectoratele scolare.
 • In urma promovarii concursului, directorul si directorul adjunct incheie contract de management educational cu inspectorul scolar general.
 • Inspectoratul scolar numeste comisia de concurs. Comisia de concurs se stabileste conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
 • La concursul pentru ocuparea functiei de director/director adjunct participa de drept reprezentanti ai organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar si un reprezentant al parintilor, cu statut de observatori.

Conditiile pentru ocuparea functiei de profesor universitar

Modificarea legii trebuie facuta, potrivit MENCS, deoarece "in momentul de fata, in Romania, un cadru didactic poate deveni profesor universitar si fara atingerea criteriilor minimale de abilitare, desi statutul de profesor universitar este cea mai inalta pozitie pe care un cadru didactic o poate ocupa in cariera academica".

"Pentru restabilirea increderii generale in mediul universitar si pentru incurajarea cresterii competitivitatii activitatii de cercetare in Romania, pentru ocuparea acestei pozitii ar fi utila atingerea unor criterii minimale care sa indice performanta universitara", arata ministerul. Se introduce obligativitatea ca profesorul universitar sa fie si conducator de doctorat.

Conditiile pentru ocuparea functiei didactice de profesor universitar propuse de MENCS sunt urmatoarele:

 • a) detinerea diplomei de doctor;
 • b) detinerea calitatii de conducator de doctorat;
 • c) indeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea functiei de profesor universitar, standarde care sunt stabilite de CNATDCU, potrivit LEN.
 • d) indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei, aprobate de senatul universitar, fara impunerea unor conditii de vechime, conform legii.

Proiect OUG FinalNota de Fundamentare OUG -Final

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

22548 vizualizari

 • +2 (10 voturi)    
  Peste 60 de modificari ale Legii Educatiei (Vineri, 11 noiembrie 2016, 22:23)

  justin puscasu [utilizator]

  In ultimii 20 de ani, Legea Educatiei Nationale a fost modificata de peste 60 de ori, cel mai adesea prin ordonante de urgenta, fara o dezbatere publica reala, fara consulatarea beneficiarilor si actorilor din procesul de educatie.
  Sindicatele din invatamant par a fi incremenite in proiectul maririi salariilor, pentru ca niciodata nu s-au facut auzite in dezbaterea nenumaratelor amendamente la Legea Educatiei.
  Ce fel de dezbatere se poate face in 5 zile? Nici ortografia si paginarea corecta nu se pot verifica temeinic in acest timp.
  Daca educatia este intr-adevar o prioritate, de ce toate aceste modificari se fac hoteste, in ultimele zile ale mandatului, cand "comunitatea academica" e deja cu gandul la carnatii sau la vacanta de Craciun?
  Cui folosesc de fapt aceste nesfarsite modificari ale LEN? Poate vom afla odata de la DNA sau nu vom afla niciodata.
  • +2 (8 voturi)    
   Aveți dreptate! (Sâmbătă, 12 noiembrie 2016, 11:59)

   Calin_file_de_dosar [utilizator] i-a raspuns lui justin puscasu

   Haideți sa revenim la Legea Nr.1/2011 atunci!

   O lege făcută de un grup de experți (au pitrocit-o 2 ani), a stat in dezbatere publica 1 an, singura lege românească a educației elogiată in PE si data exemplu/discutata la Congresele Internaționale despre Politici Educaționale!
   Aah! Taman asta e legea cate a suferit peste o suta de modificări ilegale (cum modifici o lege organica prin OU?!?)dupa 2012?!.. Si arunci ce facem? Lasam Raul creat sa producă in continuare efecte in numele stabilității?!

   Unde ati fost in 2012? In 2013? In 2015?.. cand a fost mutilata efectiv LEN?! Atunci nu era nevoie de stabilitate si predictibilitate PE O LEGE BUNĂ?!?
   • +1 (3 voturi)    
    Amendamentele pripite genereaza alte... (Sâmbătă, 12 noiembrie 2016, 16:06)

    justin puscasu [utilizator] i-a raspuns lui Calin_file_de_dosar

    amendamente si mai proaste cand va veni urmatorul guvern... Am vazut asta si in 2012 si in 2013 si in 2015. Si vom mai vedea in 2017.
    Nu cred ca ati inteles mesajul meu: nu sustin ca legea actuala este buna si trebuie mentinuta. Imi doresc insa modificari responsabile, bazate pe o dezbatere reala si serioasa, la care sa participe cei implicati in educatie.
    Sunt satul de "experti" care n-au coborat din turnurile lor de fildes de 30 de ani, sau, mai rau, de pozitiile pro domo ale Consiliului Rectorilor.
    Lucrez in invatamant din 2010 si am simtit in mod direct toate balbaielile astea legislative, care nu au adus niciodata nimic bun. Nici macar legea 1/2011 pe care o laudati, care s-a dorit radicala, dar a facut totul pe jumatate. Mult din haosul actual se datoeraza acestei minunate legi proaste.
    • -1 (3 voturi)    
     "acestei minunate legi proaste"? (Sâmbătă, 12 noiembrie 2016, 16:30)

     ty [utilizator] i-a raspuns lui justin puscasu

     Am vrut sa-ti scriu altceva dar citind ultimele tale cuvinte am ajuns la concluzia ca nu esti decat un amarat de postac pesedist.
   • 0 (2 voturi)    
    Nu a stat in dezbatere publica (Sâmbătă, 12 noiembrie 2016, 16:37)

    Mihail4321 [utilizator] i-a raspuns lui Calin_file_de_dosar

    ci a fost asumata! De asemenea, nu uitati inventarea faimosului Consiliu National de Etica, cel care se ocupa de doctoratele demnitarilor.
    Aveti dreptate, a facut totul pe jumatate.
 • +2 (6 voturi)    
  două aspecte... (Sâmbătă, 12 noiembrie 2016, 5:30)

  vrempeBaselamititica... [utilizator]

  1. aşa cum afirmă si cel ce a comentat mai sus, consider şi eu că învăţamântul a suferit excesiv de multe modificări pripite; într-un domeniu în care rezultatele reale ale unei reforme se pot observa în mod obiectiv abia după 15-20 de ani, a modifica în permanenţă va duce la situaţia în care nu se va mai putea asocia efectul de cauză, ce efect a avut fiecare modificare... ar fi foarte de dorit ca modificările să fie mult mai rare şi luate după o foarte matură chibzuinţă, nu raportat la năbădăile fiecărui guvern, guvernele se schimbă oricum precum izmenele...
  până una, alta, oricine poate constata o dramatică cădere a calităţii învăţământului observabilă prin ingnoranţa şi agramatismul acute ale tinerelor generaţii.
  2. dacă vom continua să considerăm că doar magistraţii, politicienii, securiştii şi bancherii merită salarii decente (unele dintre ele chiar profund indecente!) iar restul categoriilor profesionale trebuie să se mulţumească să muncească "pe doi lei", cum ne sugerează "competenta" ministresă de finanţe, atunci nu vom avea în veci un învăţământ corespunzător, servicii de sănătate sau publice decente, etc.
  • -1 (3 voturi)    
   Hehehehe (Sâmbătă, 12 noiembrie 2016, 18:03)

   ty [utilizator] i-a raspuns lui vrempeBaselamititica...

   Vazand marea dumneavostra dragoste crestineasca pentru un aproape ma intreb daca
   1. oare puteti aduce ceva deslasuiri legate de acele "multe modificări pripite"?
   2. toti vor mai multi bani dar despre performantele sistemului nostru de educatie ne puteti spune cate ceva sau asta nu are importanta?
   • +2 (2 voturi)    
    Pripeala si fariseism (Sâmbătă, 12 noiembrie 2016, 21:32)

    justin puscasu [utilizator] i-a raspuns lui ty

    La acest link: https://www.edu.ro/dezbatere-public%C4%83-propunerile-de-standarde-minimale-necesare-%C8%99i-obligatorii-pentru-ob%C8%9Binerea
    gasiti textul criteriilor minimale pentru promovarea cadrelor din invatamantul superior la pozitii de conferentiar sau profesor.
    Daca veti avea rabdare sa le parcurgeti veti observa ca:
    - Criteriile de promovare tin seama exclusiv de activitatea de cercetare. Nimeni nu da doi bani pe activitatea didactica. Nu e deci de mirare ca pregatirea studentilor este ultima prioritate a acestui invatamant. Fariseism.
    - la unele comisii, (e.g cea de Calculatoare si ingineria sistemelor) pentru a deveni profesor e musai sa fi publicat cel putin 3 articole in reviste din "zona rosie" a listei de reviste ISI. Abonamentele pentru a CITI articole din aceste reviste costa cumulat sute de mii de euro anual si nici o universitate din tara nu are astfel de abonamente. Ca sa mai si SCRII in aceste reviste, trebuie sa ai ceva serios de raportat. Marea majoritate a articolelor publicate aici sunt relatari despre rezultatele unor cercetari de ani de zile in laboratoare moderne. Fariseism.
    - Din cauza acestor conditii virtual imposibil de indeplinit, e din ce in ce mai greu sa gasesti tineri dornici de a intra intr-un sistem unde stiu de la inceput ca vor putea promova doar pana la statutul de lector/sef de lucrari cu un salariu de circa 2500 lei (dupa ultimele mariri). In domeniul IT, acei tineri pot lucra intr-o firma privata, cu salarii uneori de 4-5 ori mai mari, fara sa li se ceara sa fie doctori si cu perspective de promovare daca sunt buni.
    Va mai amintesc ca sectiile de calculatoare din facultatile de inginerie sunt cele mai solicitate de studenti. Ele vor muri primele dupa aplicarea acestor masuri. Pripeala prosteasca.
    - Exista diferente flagrante intre criteriile de promovare din diverse domenii. Asta se mai cheama discriminare si poate conduce la actiuni in justitie si la noi amendamente ale legii peste un an sau doi.
    Prostie.
 • 0 (4 voturi)    
  Incercati ceva in genul vechiului Statut, L128/97 (Sâmbătă, 12 noiembrie 2016, 16:48)

  Mihail4321 [utilizator]

  in care se dadea termen de gratie asistentilor si lectorilor fara doctorat, idee care s-a preluat si in L1/2011.
  Daca tot ati pus niste conditii de promovare ridicate in inaltul cerului, impuneti ca si cei deveniti profesori pe vechiile criterii sa-si "upgradeze" dosarele conform criteriilor pe care le pretindeti de la actualii candidati. Sau tot cei mici trebuie loviti?
 • 0 (0 voturi)    
  Nelamurire (Duminică, 13 noiembrie 2016, 16:32)

  Ruxandra Ionascu [utilizator]

  La ce se refera exact modificarile de mai jos? "in conformitate cu prevederile prezentei legi"?


  16. La articolul 361, se modifică alineatul (3) la literele b), c) și d), și alineatul (5), și vor
  avea următorul cuprins:
  „ (3) b) evaluarea naţională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfăşura în
  începând cu generaţia de elevi care începe clasa a
  V-a în anul şcolar 2017-2018;
  c) examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi
  începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2017-2018;
  d) admiterea la liceu se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând
  cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018.
  • +1 (1 vot)    
   .. (Duminică, 13 noiembrie 2016, 16:53)

   Ruxandra Ionascu [utilizator] i-a raspuns lui Ruxandra Ionascu

   Cred ca am gasit despre ce e vorba:
   (5) La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul
   Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se realizează o evaluare naţională
   obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj,
   similar testelor internaţionale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:
   a) o probă scrisă la limba şi literatura română;
   b) o probă scrisă la limba maternă;
   c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;
   d) o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;
   e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;
   f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale,
   susţinută în timpul anului.


Abonare la comentarii cu RSS

Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by