Guvernul a aprobat miercuri Programul de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati "Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate".

Potrivit unui comunicat al Guvernului, vor fi dezvolte reteaua de servicii de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati pentru a realiza trecerea de la actualul sistem institutional de protectie sociala, la unul bazat pe servicii integrate in comunitate.

Programul are doua componente:

  • Dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati din structurile rezidentiale de tip vechi si transferul acestora in locuinte protejate (cu asigurarea obligatorie a accesului la serviciile oferite intr-un centru de zi, precum si la resursele si facilitatile din comunitate: sanatate, educatie, munca, cultura, petrecerea timpului liber);
  • Prevenirea (re)institutionalizarii prin infiintarea de centre de zi in care se deruleaza activitati de pregatire pentru viata independenta, activitati de abilitare si reabilitare, consiliere vocationala, terapie ocupationala, sprijin in vederea integrarii pe piata muncii, activitati de socializare, etc. atat pentru persoanele cu dizabilitati dezinstitutionalizate, cat si pentru cele din comunitate, precum si centre de respiro/ de criza pentru depasirea situatiilor de dificultate cu care se confrunta familiile persoanelor cu dizabilitati.

In prezent, in Romania predomina inca sistemul institutionat de protectie sociala, cu aproximativ 2,5% din totalul persoanelor cu dizabilitati de la nivel national aflat intr-o institutie publica rezidentiala de asistenta sociala pentru persoanele cu dizabilitati. La momentul actual exista un numar de 260 de centre pentru adulti si 90 de centre de plasament clasice sau modulate pentru copii cu dizabilitati.

Infrastructura este veche, caracterizata de cele mai multe ori prin cladiri cu destinatie colectiva, cu aspect de unitate medicala si localizate departe de viata comunitatii, cu un management defectuos si personal insuficient pregatit pentru a raspunde nevoilor de reabilitare a persoanelor integrate.

Programul adoptat astazi va fi derulat pe o perioada de 3 ani (2016-2018), suma necesara aplicarii acestuia este estimata la 51,2 milioane lei, iar implementarea se va realiza la nivel judetean, prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, in parteneriat cu ONG-uri.

Prin acest program, se preconizeaza cresterea numarului de locuinte protejate cu 75, cresterea numarului de centre de zi cu 76, cresterea numarului de centre respiro/ centre de criza cu 8.

Serviciile sociale ce vor fi nou infiintate trebuie sa fie amplasate astfel incat sa permita accesul beneficiarilor la toate resursele si facilitatile ei: sanatate, educatie, munca, cultura, petrecerea timpului liber, relatii sociale. De asemenea, acestea trebuie sa fie pozitionate accesibil fata de mijloacele de transport si fata de alte servicii din comunitate.

Sustinerea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati concomitent cu dezvoltarea masurilor de prevenire a institutionalizarii si de sustinere a traiului in comunitate reprezinta o prioritate pentru Romania.

Prin implementarea programului de interes national se urmareste dezvoltarea de servicii sociale care sa conduca la participarea deplina a persoanelor cu dizabilitati in societate.

Obiectivul programului este reprezentat de cresterea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati institutionalizate, dezinstitutionalizarea si prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viata independenta si integrare in comunitate.

Fondurile necesare pentru finantarea programului se vor asigura de la bugetul de stat aprobat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in limita fondurilor bugetare aprobate Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.

Conventia Natiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, document ratificat de Parlamentul Romaniei din anul 2010, recunoaste dreptul persoanelor cu dizabilitati, la o viata independenta in comunitate si obliga statele parti sa ia masurile necesare pentru ca aceste persoane sa beneficieze de conditii de viata in mod egal cu ceilalti.