Metodologia pentru acreditarea si evaluarea scolilor doctorale, in dezbatere publica: Institutia care nu face eforturi pentru a combate cazurile de plagiat isi pierde acreditarea/ Se va tine cont de indicele Hirsch al directorului si de gradul de angajare a absolventilor

de Corina Ionel     HotNews.ro
Luni, 17 octombrie 2016, 14:39 Actualitate | Esenţial

Criterii de evaluare pentru scolile doctorale
Foto: Ministerul Educatiei
Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica proiectul de Metodologie privind acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale. Metodologia prevede ca atunci cand sunt identificate cazuri de plagiat, studentul doctorand si/sau conducatorul de doctorat raspund/raspunde in conditiile legii. De asemenea, scoala doctorala care nu aplica prevederile codului de etica si nu face eforturi pentru a preveni, identifica si combate cazurile de plagiat isi pierde acreditarea, intrand in lichidare.
 • Gradul de angajare a absolventilor in decurs de 1 an, performantele maxime de cariera a 3 absolventi ai studiilor doctorale din ultimii 10 ani, printre criteriile de evaluare. Se va tine cont si de indicele Hirsch al directorului scolii doctorale, dar si de mediana indicilor Hirsch ai conducatorilor de doctorat.
 • Consultarea publica se va derula timp de 10 zile - 16 - 26 octombrie 2016
 • Propunerile, observatiile si sugestiile pot fi trimise pe adresa de email anca.prisacariu@edu.gov.ro
 • Vezi proiectul pe site-ul Ministerului Educatiei sau descarca-l de aici

Metodologia este structurata pe trei mari domenii - capacitate institutionala, eficacitate educationala si management al calitatii - din care deriva criteriile si indicatorii de performanta, precizeaza ministerul.

Metodologia va sta la baza procesului de acreditare si evaluare periodica a scolilor doctorale din Romania, pe care Ministerul Educatiei il va initia in aceasta toamna, precizeaza MENCS.

Potrivit metodologiei propuse, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale se face de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior (ARACIS) sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau din strainatate, inregistrata in EQAR. Aceasta acreditare se face in baza rapoartelor elaborate de catre CNATDCU privind calitatea resurselor umane si Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS), privind calitatea cercetarii.

Acreditarea si evaluarea periodica a unei scoli doctorale se va realiza pentru fiecare domeniu in parte, pe baza autoevaluarii si a evaluarii externe, si vor viza atat programul de pregatire avansata, cat si programul de cercetare stiintifica/creatie artistica.

Procedura de evaluare externa va putea fi declansata doar daca institutia respecta cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
 • a depus raportul de autoevaluare, elaborat dupa standardele in vigoare;
 • face dovada cu acte ca a achitat taxa legala pentru activitatea de acreditare/evaluare periodica;
 • are programe de studii universitare de master acreditate in domeniul in care doreste sa organizeze studii universitare de doctorat, cu exceptia Scolii de Studii Doctorale a Academiei Romane;
 • fiecare dintre domeniile de doctorat care intra in componenta scolii doctorale pentru care se solicita evaluarea demonstreaza indeplinirea cumulativa a urmatoarele criterii eliminatorii:
  • 1. existenta a minim 3 conducatori de doctorat/cadre didactice titulare care indeplinesc standardele de abilitare in vigoare propuse de catre CNATDCU si aprobate prin
  • ordin al MENCS;
  • 2. aplicarea prevederilor codului de etica si deontologie profesionala al institutiei si promovarea consecventa de masuri pentru prevenirea, identificarea si combaterea
  • unor eventuale fraude academice, in special a plagiatului;
  • 3. existenta unui program curricular de dobandire si dezvoltare a competentelor specifice si transversale.
Comisia de evaluare externa a scolii doctorale va fi formata din:
 • un reprezentant al agentiei abilitate;
 • cate un reprezentant al CNATDCU pentru fiecare domeniu supus evaluarii;
 • cate un reprezentant al CNCS pentru fiecare domeniu supus evaluarii;
 • un student-doctorand, delegat de catre federatiile studentesti reprezentative la nivel national;
 • minim un asistent tehnic.
Membrii comisiei, cu exceptia studentului-doctorand si a asistentului tehnic, trebuie sa fie conducatori de doctorat.

In cadrul evaluarii, comisia va analiza, prin vizita la institutia solicitanta, indeplinirea, in cadrul fiecarui domeniu doctoral, a standardelor si a criteriilor aprobate prin prezenta metodologie, respectiv prevazute in fisele vizitei. Vizita se desfasoara pe parcursul a trei zile lucratoare, la sediul scolii doctorale supuse evaluarii, arata proiectul de metodologie.

Pe baza rezultatelor evaluarii externe a scolii doctorale, agentia abilitata propune acreditarea, neacreditarea, mentinerea acreditarii sau retragerea acreditarii scolii doctorale, pe domenii. Agentia abilitata poate propune si organizarea unei vizite de follow-up.

Acreditarea unei scoli doctorale nu presupune acreditarea tuturor domeniilor din componenta acesteia. Insa pentru ca o scoala doctorala sa fie acreditata, este necesar ca cel putin jumatate dintre domeniile pe care le cuprinde sa indeplineasca standardele de calitate in vederea acreditarii.

Raportul de evaluare externa va mentiona explicit termenul de valabilitate al deciziei cu privire la acreditare, respectiv data de la care intra in vigoare si data la care acesta expira. Institutia are obligatia de a depune un nou dosar in vederea evaluarii cu 3 luni inainte de expirarea termenului. In caz contrar, scoala doctorala intra in lichidare.

In cazul solicitarilor de reacreditare unde raportul agentiei constata neindeplinirea standardelor de calitate in vederea mentinerii acreditarii, institutia are obligatia de a solicita ARACIS sau altei organizatii care a efectuat evaluarea externa anterioara, sa demareze un nou proces de evaluare externa in termen de un an de la emiterea raportului prin care s-a constatat neindeplinirea standardelor de calitate. Costurile acestei evaluarii suplimentare sunt suportate de catre scoala doctorala.Dca si prin a doua evaluare se constata neindeplinirea standardelor de calitate, scoala doctorala intra in lichidare.

Propunerea de metodologie vorbeste si despre respectarea criteriilor de etica si integritate academica.

Astfel, scoala doctorala si conducatorul de doctorat au obligatia de a informa studentul doctorand cu privire la etica stiintifica, profesionala si universitara si de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:
 • a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizarii cercetarii de doctorat;
 • b) respectarea prevederilor deontologice in redactarea si finalizarea tezei de doctorat;
 • c) organizarea de cursuri avansate, curriculare si/sau extracurriculare, dedicate eticii si redactarii academice.
De asemenea, atat scoala doctorala cat si institutia mama au obligatia de lua masuri pentru prevenirea si sanctionarea abaterilor de la normele eticii stiintifice, profesionale si universitare, conform codului de etica si deontologie profesionala al institutiei.

In cazul unor eventuale fraude academice, al unor incalcari ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduita in cercetarea stiintifica, inclusiv al plagiatului, studentul doctorand si/sau conducatorul de doctorat raspund/raspunde in conditiile legii.

Scoala doctorala care nu aplica prevederile codului de etica si deontologie profesionala al institutiei si nu a promovat sau nu promoveaza consecvent masuri pentru prevenirea, identificarea si combaterea unor eventuale fraude academice, in special a plagiatului, este considerata in dezacord cu standardele etice minimale de functionare si pierde statutul de acreditare, intrand in lichidare
.

Potrivit propunerii de metodologie, scolile doctorale acreditate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani, pe baza performantelor proprii si a capacitatii institutionale a IOSUD in care functioneaza.


Criteriile si indicatorii de performanta pentru evaluare
 

Printre criteriile si indicatorii de performanta utilizati in evaluarea scolilor doctorale se numara: resursele umane si capacitatea institutiei de atragere a resurselor umane externe institutiei si din afara tarii, rezultatele invatarii si activitatea de cercetare stiintifica, dar si angajabilitatea absolventilor.
 • Resursele umane si capacitatea institutiei de atragere a resurselor umane externe institutiei si din afara tarii:
Criteriul va avea in vedere specificul domeniului de doctorat luand in considerare, dupa caz, urmatoarele:

1. Punctajul obtinut de directorul scolii doctorale, conform criteriilor de abilitare CNATDCU, raportat la media nationala a punctajelor conducatorilor de doctorat din domeniul respectiv

2. Indicele Hirsch al directorului scolii doctorale in baza de date relevanta pentru domeniu, raportat la media nationala a conducatorilor de doctorat din domeniul respectiv.

3. Mediana punctajelor obtinute de conducatorii de doctorat, conform criteriilor de abilitare CNATDCU, raportata la media nationala a punctajelor conducatorilor de doctorat din domeniul respectiv.

4. Mediana indicilor Hirsch ai conducatorilor de doctorat, in baza de date relevanta pentru domeniu, raportata la media nationala a conducatorilor de doctorat din domeniul respectiv.

5. Numarul de doctorate in co-tutela finalizate.

6. Numarul membrilor afiliati in afara tarii care au fost membri in comisii de sustinere si/sau in comisii de indrumare.

7. Numarul de candidati care se prezinta la concurs, prin raportare la numarul de pozitii doctorale scoase la concurs in cadrul scolii doctorale.

8. Numarul de candidati din afara IOSUD care se prezinta la concurs, prin raportare la numarul de pozitii doctorale scoase la concurs in cadrul scolii doctorale.

9. Numarul de candidati internationali care se prezinta la concurs, prin raportare la numarul de pozitii doctorale scoase la concurs in cadrul scolii doctorale.

10. Numarul de persoane din medii sociale dezavantajate inmatriculate la doctorat.

11. Ponderea studentilor-doctoranzi angajati in proiecte de cercetare obtinute prin competitii nationale si/sau internationale.

 • Rezultatele invatarii si activitatea de cercetare stiintifica
1. Calitatea tezelor de doctorat sustinute in ultimii 5 ani.

2. Nivelul maxim de performanta stiintifica a unei teze de doctorat sustinute in ultimii 5 ani.

3. Cunoasterea stiintifica generata in cadrul scolii doctorale in ultimii 5 ani. Se va avea in vedere specificul domeniului de doctorat luandu-se in considerare, dupa caz, urmatoarele:
 • a. publicatiile studentilor-doctoranzi in reviste cu impact stiintific ridicat (indexate Web of Science/Scopus/ERIH-Plus sau alte baze de date internationale relevante domeniului si/sau situate in zona rosie si galbena in conformitate cu metodologia de clasificare a revistelor elaborata de CNCS) si/sau volume de autor sau colective la edituri de prestigiu relevante national sau international.
 • b. Alte rezultate ale cercetarii stiintifice relevante domeniului (de ex. brevete/patente nationale si/sau internationale; produse si servicii inovative catre comunitate, inclusiv produsele cultural-artistice si performantele sportive).
 • c. Contributia la demersuri de cercetare programatice si/sau integrate in retele academice internationale.
 • d. Excelenta stiintifica in cadrul scolii doctorale. Fiecare Scoala doctorala prezinta maximum 10 contributii stiintifice de top ale membrilor scolii doctorale, din ultimii 5 ani, realizate impreuna cu doctoranzii, prin care scoala se
 • considera un actor competitiv la nivel international. Se va pune accent pe contributii in care autorii de conceptie/principali sunt din cadrul scolii doctorale. Un plus poate fi adus aici de publicatii de top (ex. Nature/Science/Top-10 in domeniu dupa scorul relativ de influenta, Hot papers, Higly cited papers, etc.), premii nationale si internationale de prestigiu (ex. premii ale unor universitati de top si/sau organizatii profesionale internationale de referinta in domeniu) si/sau recunoasteri academice internationale de prestigiu (ex. highly cited researchers).
4. Proiecte de cercetare coordonate de studenti-doctoranzi in anii terminali / doctori care au finalizat studiile doctorale in ultimii 10 ani.
 • Angajabilitatea
1. Numarul de doctori, absolventi ai scolii doctorale, angajati in mediul academic sau socio-economic, la 1 an dupa obtinerea titlului.
2. Performantele maxime de cariera a 3 absolventi ai studiilor doctorale din ultimii 10 ani.

Proiect Metodologie Acreditare Periodica Scoli DoctoraleCiteste mai multe despre   Material sustinut de Julius Meinl

Tudor Chirila spunea: "foarte faine glumele tale, dar nu-i momentul." Despre provocarile, inspiratia si cultura Vocii Romaniei, Cristina Balan, VIDEOinterviu, partea a II-a

Cristina Balan isi face singura muzicile si versurile potrivite. Si daca adaugam vocea si prezenta scenica intelegem de ce a castigat "Vocea Romaniei". Daca in prima parte a interviului am descoperit inceputul si Impactul carierei sale, astazi intram in sufletul si mintea Cristinei. Scrie in transa. "Se aduna" si scrie inspirata de ce i se intampla, precum in hit-ul "Sfarsit de razboi". Povestea unui mincinos in amor. In viata e optimista, in arta cauta suferinta. Pe Ana Karenina o acuza pentru sinucidere. Romeo si Julieta au fost tineri si fraieri. Iar Moartea Caprioarei i-a starnit plansul. 

1650 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSSBuchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică