Miercuri s-a desfasurat proba scrisa a concursului pentru posturile de director si director adjunct, la care au participat, in total, peste 8.700 de candidati. Proba a constat intr-un test grila cu 60 de intrebari elaborat de Ministerul Educatiei, iar candidatii au avut la dispozitie 2 ore pentru a-l rezolva. Potrivit ministerului, testul a vizat evaluarea aptitudinilor cognitive si a competentelor manageriale ale candidatilor. La examenul de astazi, candidatii au avut de rezolvat varianta 1 de subiecte.

Subiecte concurs director de scoalaFoto: edu.ro

Potrivit metodologiei de desfasurare a concursului, Membrii comisiilor de concurs evalua testul-grila in aceeasi zi cu examenul, dupa expirarea duratei maxime de rezolvare, in prezenta candidatilor si a 2 martori alesi succesiv dintre candidati. Rezultatele probei scrise nu se contesta.

Concurs directori scoli - Test Varianta 1 General 12 Oct

Concurs directori scoli: Sablon Raspuns Var 1 12 Oct

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei, 6.664 de candidati s-au inscris pentru functia de director, iar 2.312 candidati s-au inscris pentru functia de director adjunct.

Potrivit Ministerului Educatiei, gradul de inscriere pentru functia de director in raport cu posturile vacante la nivel national (6.549) a fost de 101,77%, in timp ce pentru functia de director adjunct (2.505 posturi vacante), gradul de inscriere s-a situat la 92,30%. Potrivit informatiilor transmise de minister, au ramas 1.093 de posturi vacante de director pentru care nu au fost depuse cereri de inscriere si 132 de posturi vacante de director adjunct pentru care nu s-au depus cereri de inscriere.

In urma evaluarii dosarelor de catre comisiile de verificare, la proba scrisa sunt asteptati 6.502 candidati pentru functia de director si 2.257 de candidati pentru functia de director adjunct.

Calendarul concursului de de director si director adjunct:

13 septembrie 2016- 2 octombrie - Depunerea electronica a dosarelor de concurs (potrivit Procedurii de inscriere electronica, disponibila pe site-ul inspectoratului scolar judetean)

12 octombrie 2016 - Proba scrisa

17 octombrie 2016 - 17 noiembrie - Interviul si evaluarea CV-ului

18 noiembrie 2016 - Afisarea rezultatelor concursului

21-23 noiembrie 2016 - Depunerea contestatiilor

24 noiembrie 2016 - 9 decembrie 2016 - Solutionarea contestatiior si afisarea rezultatelor finale

16 decembrie 2016 -Validarea in consiliul de administratie al inspectoratului scolar a rezultatelor finale si transmiterea acestora la minister

Concursul are doua componente, una nationala si una locala:

I. O proba scrisa, la nivel national, care consta in rezolvareaa unui test-grila, cu subiecte elaborate de minister. Vor fi evaluate aptitudinile cognitive si competentele manageriale ale candidatilor, ambele cu o pondere de 50%. Timp de lucru: maximum 120 de minute

II. Doua probe la nivelul comisiilor judetene si cu monitorizarea observatorilor desemnati de minister:

  • analiza CV-ului  - realizata in plenul comisiei de concurs, in prezenta candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor si punctajelor prevazute de metodologie si pe baza documentelor din dosarul de inscriere care dovedesc cele afirmate in CV;
  • interviu in fata comisiei de concurs - in care se apreciaza scrisoarea de intentie, calitatea si sustinerea de catre candidatia ofertei manageriale si a unui plan operational pentru un an. Desfasurare: maximum 30 de minute

Toate probele sunt obligatorii.

Pentru fiecare proba de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarati "admisi" candidatii care au realizat un punctaj de cel putin 35 de puncte pentru fiecare proba si din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel putin 105 puncte.

Este declarat "promovat" la concurs, candidatul "admis" care a obtinut cel mai mare punctaj total.

In cazul egalitatii de punctaj, este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisa.

Daca si in aceasta situatie egalitatea se pastreaza, pentru unitatile de invatamant cu filiera tehnologica, este declarat "promovat" candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., dupa caz, iar la filiera vocationala, cel care are specialitatea corespunzatoare profilului predominant al unitatii de invatamant, iar pentru celelalte unitati de invatamant este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu.

Daca si in aceasta situatie egalitatea persista, este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae.

Citeste si: