Proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din gradinite, scoli si licee se desfasoara miercuri, incepand de la ora 10:00. Proba consta dintr-un test grila elaborat de Ministerul Educatiei, pe care candidatii trebuie sa il rezolve in cel mult 2 ore. Testul vizeaza evaluarea aptitudinilor cognitive si a competentelor manageriale ale candidatilor, precizeaza ministerul.

Posturi vacante pentru care nu s-au depus cereri de inscriereFoto: Ministerul Educatiei

6.664 de candidati s-au inscris pentru functia de director, iar 2.312 candidati s-au inscris pentru functia de director adjunct.

Potrivit Ministerului Educatiei, gradul de inscriere pentru functia de director in raport cu posturile vacante la nivel national (6.549) a fost de 101,77%, in timp ce pentru functia de director adjunct (2.505 posturi vacante), gradul de inscriere s-a situat la 92,30%. Potrivit informatiilor transmise de minister, au ramas 1.093 de posturi vacante de director pentru care nu au fost depuse cereri de inscriere si 132 de posturi vacante de director adjunct pentru care nu s-au depus cereri de inscriere.

In urma evaluarii dosarelor de catre comisiile de verificare, la proba scrisa sunt asteptati 6.502 candidati pentru functia de director si 2.257 de candidati pentru functia de director adjunct.

Accesul candidatilor in sali se face in intervalul orar 9:00 - 9:30.

Candidatii, responsabilii de sala si supravegehtorii NU pot patrunde in salile de examen cu manuale, materiale documentare ajutatoare, genti, telefoane sau alte mijloace de comunicare la distanta. Sunt interzise, de asemenea, comunicarea intre candidati sau cu exteriorul, respectiv transmiterea ori schimbul de foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Incalcarea acestor dispozitii va fi asimilata ca frauda sau tentativa de frauda si va atrage eliminarea candidatului din concurs dar si pierderea dreptului de a ocupa o functie de conducere, indrumare si control pentru o perioada egala cu doua mandate.

Membrii comisiilor de concurs vor evalua testul-grila in aceeasi zi, dupa expirarea duratei maxime de rezolvare, in prezenta candidatilor si a 2 martori alesi succesiv dintre candidati. Rezultatele probei scrise nu se contesta.

Calendarul concursului de de director si director adjunct:

13 septembrie 2016- 2 octombrie - Depunerea electronica a dosarelor de concurs (potrivit Procedurii de inscriere electronica, disponibila pe site-ul inspectoratului scolar judetean)

12 octombrie 2016 - Proba scrisa

17 octombrie 2016 - 17 noiembrie - Interviul si evaluarea CV-ului

18 noiembrie 2016 - Afisarea rezultatelor concursului

21-23 noiembrie 2016 - Depunerea contestatiilor

24 noiembrie 2016 - 9 decembrie 2016 - Solutionarea contestatiior si afisarea rezultatelor finale

16 decembrie 2016 -Validarea in consiliul de administratie al inspectoratului scolar a rezultatelor finale si transmiterea acestora la minister

Concursul are doua componente, una nationala si una locala:

I. O proba scrisa, la nivel national, care consta in rezolvareaa unui test-grila, cu subiecte elaborate de minister. Vor fi evaluate aptitudinile cognitive si competentele manageriale ale candidatilor, ambele cu o pondere de 50%. Timp de lucru: maximum 120 de minute

II. Doua probe la nivelul comisiilor judetene si cu monitorizarea observatorilor desemnati de minister:

  • analiza CV-ului  - realizata in plenul comisiei de concurs, in prezenta candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor si punctajelor prevazute de metodologie si pe baza documentelor din dosarul de inscriere care dovedesc cele afirmate in CV;
  • interviu in fata comisiei de concurs - in care se apreciaza scrisoarea de intentie, calitatea si sustinerea de catre candidatia ofertei manageriale si a unui plan operational pentru un an. Desfasurare: maximum 30 de minute

Toate probele sunt obligatorii.

Pentru fiecare proba de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarati "admisi" candidatii care au realizat un punctaj de cel putin 35 de puncte pentru fiecare proba si din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel putin 105 puncte.

Este declarat "promovat" la concurs, candidatul "admis" care a obtinut cel mai mare punctaj total.

In cazul egalitatii de punctaj, este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisa.

Daca si in aceasta situatie egalitatea se pastreaza, pentru unitatile de invatamant cu filiera tehnologica, este declarat "promovat" candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., dupa caz, iar la filiera vocationala, cel care are specialitatea corespunzatoare profilului predominant al unitatii de invatamant, iar pentru celelalte unitati de invatamant este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu.

Daca si in aceasta situatie egalitatea persista, este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae.

Citeste si:

Concursul de ocupare a posturilor vacante de director si director adjunct