Ministerul Educatiei a anuntat Calendarul examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2016-2017. Examenul din acest an scolar se desfasoara in luna aprilie, in timpul vacantei de primavara, in incercarea de a descongestiona activitatea din timpul vacantei de vara. Profesorii vor fi inspectati la clasa pana pe 31 martie 2017, o etapa eliminatorie care consta in doua inspectii de specialitate la clasa si, in plus fata de sesiunile anterioare, in evaluarea portofoliului profesional personal. Profesorii vor sustine examenul scris de definitivat pe data de 20 aprilie 2017, proba fiind formata din 2 subiecte, in loc de trei ca pana acum: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (60% din nota) iar unul pe metodica predarii specialitatii (30%).

Calendarul Definitivatului 2017 Foto: Ministerul Educatiei

Definitivatul este examenul care le da profesorilor dreptul de practica in invatamantul preuniversitar. Dupa definitivare, evolutia in cariera se realizeaza prin gradul didactic II si gradul didactic I. Profesorii se pot prezenta de maximum 3 ori la examenul de definitivat, in cel mult 5 ani. Cei care pica definitivatul pot sa fie angajati in invatamant doar pe perioada determinata, ca profesori debutanti.

Calendar Definitivat 2017:

 • pana la 1 octombrie 2016: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judetene / Comisiei de examen a municipiului Bucuresti
 • pana la 7 octombrie 2016: Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant, transmiterea dosarelor de inscriere la inspectoratul scolar, verificarea si avizarea acestora
 • 7 octombrie - 21 octombrie 2016: Inregistrarea in aplicatie a candidatilor care sustin proba scrisa in sesiunea 2017. Instiintarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de inscriere
 • pana la 31 martie 2017: Efectuarea inspectiilor de specialitate pentru candidatii care sustin proba scrisa in sesiunea 2017
 • 31 martie - 10 aprilie 2017: Completarea dosarelor si validarea datelor de inscriere existente in aplicatia electronica
 • 20 aprilie 2017: Sustinerea probei scrise
 • 25 aprilie 2017: Afisarea rezultatelor
 • 25 - 26 aprilie 2017: Inregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestatii
 • 26 - 29 apilie 2017: Solutionarea contestatiilor
 • 30 aprilie 2017: Afisarea rezultatelor finale
 • 2 - 22 mai 2017: Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a tabelelor nominale cu candidatii admisi si validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice

Principala noutate a acestei sesiuni de examen o reprezinta data de desfasurare a probei scrise. Pentru a descongestiona programul cadrelor didactice in timpul vacantei de vara, Ministerul Educatiei a stabilit ca aceasta proba sa aiba loc in data de 20 aprilie 2017.

Sustinerea propriu-zisa va fi precedata de o etapa eliminatorie care consta in doua inspectii de specialitate la clasa si, in plus fata de sesiunile anterioare, in evaluarea portofoliului profesional personal.

Prin exceptie, cadrele didactice aflate in anul scolar 2016-2017 la debutul carierei vor parcurge doar etapele eliminatorii (inspectiile + evaluarea portofoliului), urmand ca proba scrisa sa fie sustinuta in sesiunea 2018, dupa finalizarea stagiului de practica de un an, prevazuta de normele legale in vigoare, informeaza Ministerul Educatiei.

Pentru a putea sustine proba scrisa, pe langa conditiile privind vechimea efectiva de predare si calificativul Bine sau Foarte bine - conditii care se mentin din sesiunile anterioare - candidatii trebuie sa indeplineasca si criteriul mediei. Mai exact, media aritmetica a notelor finale la inspectii si portofoliu sa fie minimum 8, dar nu mai putin de 7 la fiecare dintre probele respective.

Nota minima de promovare a intregului examen a ramas 8, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, in care nota la examen era rezultatul obtinut la proba scrisa, in sesiunea 2017 nota va fi calculata pe baza unei formule ce include notele de la inspectiile de specialitate, nota acordata pentru portofoliul profesional personal si nota la proba scrisa.

O alta noutate esentiala este simplificarea probei scrise de la trei la doua subiecte:

 • un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%)
 • un subiect axat pe metodica predarii specialitatii (cu o pondere de 30%)
 • 10% din punctaj, acordat din oficiu.

Lucrarile scrise vor fi evaluate de o comisie alcatuita din doua cadre didactice din invatamantul universitar sau preuniversitar, avand specialitatea respectiva.

Portofoliul profesional evalueaza nivelul de competenta didactica, cu accent pe adaptarea pregatirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. Portofoliul este alcatuit de fiecare candidat pe parcursul unui semestru, pentru una din clasele/grupele din norma didactica la care isi desfasoara activitatea, cu respectarea precizarilor formulate in programa de pedagogie si a elementelor de psihologie scolara in vigoare, corespunzatoare functiei didactice ocupate.

Potrivit ministerului, portofoliul profesional personal cuprinde:

 • curriculum-ul vitae,
 • autoevaluarea portofoliului profesional
 • o scrisoare de intentie, avand intre 200 si 400 de cuvinte, in care se prezinta:
  • motivatia participarii la examenul de definitivat,
  • obiectivele si asteptarile proprii in formarea personala ca profesor,
  • autoevaluarea activitatii/experientei castigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional
  • propuneri de ameliorare.
 • un raport de progres scolar, insotit de urmatoarele documente-suport:
  • planificari (anuale, semestriale si pe unitati de invatare)
  • minimum 10 proiecte didactice (pentru tipuri de lectii diferite)
  • instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testarii, masuri)
  • catalogul profesorului
  • resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei

Evaluarea portofoliului profesional personal se realizeaza de comisia care efectueaza inspectia, conform grilei prevazute in metodologie, in ziua in care este efectuata a doua inspectie de specialitate. Portofoliul profesional personal este notat cu note intre 1 si 10. Nota acordata nu poate fi contestata.

O alta noutate o reprezinta eliminarea obligatiei de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Astfel, dosarul de inscriere va fi compus doar din documente certificate "conform cu originalul" de conducerea unitatii de invatamant unde sunt incadrati candidatii. Acestia vor atasa la dosar si adeverinta privind calificativul obtinut pentru anul scolar precedent anului in care sustin proba scrisa.