Guvernul a modificat si completat, miercuri, prin Ordonanta de Urgenta, Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Potrivit Guvernului, noile prevederi legale faciliteaza accesul medicilor, cetateni ai unui stat tert, care solicita sau sunt titulari ai Cartii Albastre a UE, in scopul exercitarii profesiei pe teritoriul Romaniei.

Medicii cetateni ai unui stat tert, titulari ai Cartii Albastre a UE eliberata in Romania sau de un alt stat membru al UE, membri ai Colegiului Medicilor din Romania, pot exercita profesia fara concurs in primii 2 ani numai in regim salarial in unitatile sanitare care inregistreaza un deficit minim de 30% din necesarul de medici specialisti confirmati in specialitatea solicitantului.

Lista unitatilor sanitare publice de mai sus cu oferta de posturi vacante de medic specialist, precum si procedura de incadrare se publica pe site-ul Ministerului Sanatatii. Dupa expirarea termenului de 2 ani, incadrarea medicilor in alte unitati sanitare publice decat cele mentionate se face numai prin examen/concurs.

In cazul farmacistilor, Colegiul Farmacistilor din Romania intocmeste si elibereaza cardul profesional european de farmacist, cu respectarea prevederilor europene in materie. De asemenea, exista noi dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor farmaceutice care se aplica farmacistilor cetateni ai unui stat membru al UE, ai unui stat apartinand SEE sau ai Confederatiei Elvetiene.

Actul normativ introduce si mecanisme de alerta, prin intermediul carora autoritatile si institutiile competente din Romania informeaza toate celelalte state membre cu privire la medicii si farmacistii carora li s-a restrans sau interzis de catre autoritatile sau instantele judecatoresti sa desfasoare, pe teritoriul Romaniei, in intregime sau in parte, chiar si cu caracter temporar, activitatile profesionale.

Actul normativ adoptat de guvern transpune in legislatia nationala Directiva 2013/55/UE pentru modificarea Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale.

Ministerul Sanatatii va elabora normele de aplicare a acestui act normativ impreuna cu organizatiile profesionale de profil.

Masura vine in completarea Strategiei Nationale pentru Resursa Umana din Sanatate, al carei accent cade pe retentia medicilor in tara, si care va fi publicata la inceputul lunii octombrie, mai precizeaza Guvernul.